جعبه آیکون دار

[quote bcolor=”#e5e5e5″]
قالب خبری گودنیوز از بیش از ۱۶۴۰ مورد آیکون های معروف در وب استفاده می کند و به صورت کامل و در سایز ها و رنگ های مختلف در کد های کوتاه و همچنین منو ها وارد شده اند.همچنین گود نیوز دارای انتخاب گر آیکون نیز هست که به نظر ما یکی از بهترین امکانات گود نیوز است.
[/quote]

[gap]

نمونه جعبه آیکون دار

[divide icon=”square” icon_position=”right”]

[gap height=”30″]

[one_fourth][iconbox title=”طراحی واکنش گرا” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”enotype-icon-mobile” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInDown” icon_animation_delay=”0.5″ icon_bg_color=”#f1c40f”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”بی نهایت رنگ” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”momizat-icon-paint-format” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInLeft” icon_animation_delay=”1″ icon_bg_color=”#e67e22″]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”امکانات بی نظیر” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”fa-icon-thumbs-up” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInRight” icon_animation_delay=”1.5″ icon_bg_color=”#e74c3c”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth_last][iconbox title=”تنظیمات قالب” title_align=”center” content_align=”center” align=”center” type=”vector” icon=”momizat-icon-equalizer” icon_align_to=”box” size=”48″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”2″ icon_bg_color=”#f18caa”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth_last]

[gap][divide][gap]

[one_third][iconbox title=”ویدئوی آموزشی” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”linecon-icon-display” icon_align_to=”box” size=”34″ ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_third]

[one_third][iconbox title=”طراحی مدرن” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”linecon-icon-t-shirt” icon_align_to=”box” size=”34″ ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_third]

[one_third_last][iconbox title=”پشتیبانی رایگان” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”linecon-icon-like” icon_align_to=”box” size=”34″ ]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_third_last]

[gap][divide][gap]

[one_fourth][iconbox title=”طراحی واکنش گرا” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”enotype-icon-mobile” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”0.5″ hover_animation=”border_decrease”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”بی نهایت رنگ” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”momizat-icon-droplet” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”1″ hover_animation=”border_decrease”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth][iconbox title=”امکانات بی نظیر” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”brankic-icon-cord” icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”1.5″ hover_animation=”border_decrease”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth]

[one_fourth_last][iconbox title=”تنظیمات قالب” title_align=”right” content_align=”right” align=”right” type=”vector” icon=”momizat-icon-cog2″ icon_align_to=”title” size=”24″ icon_bg=”circle” icon_animation=”fadeInUp” icon_animation_delay=”2″ hover_animation=”border_decrease”]لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. [/iconbox][/one_fourth_last]

[gap]

دیدگاهتان را بنویسید