مدیریت · دسامبر 26, 2023 0

دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت 💯

دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت

 

بهبود مدیریت کیفیت,بهبود کیفیت مدیریت,مدیریت کنترل و بهبود کیفیت,ابزارهای مدیریت کیفیت,آشنایی با ابزارهای کنترل کیفیت,مدیریت کیفیت پروژه,pdf,مديريت كيفيت پروژه,مدیریت کیفیت در pmbok,مدیریت کیفیت پروژه چیست,ابزارهای مدیریت

 

دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت

دانلود-پاورپوینت-ابزارهای-بهبود-و-مدیریت-کیفیتدانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت

حالت
تحت کنترل بودن فرایند، حالت طبیعی یک فرایند تولید نیست. بلکه یک دستاورد است که
باید با تلاش و کوشش مداوم، واز طریق از بین بردن تک تک علل متغیرهای فرایند به آن
دست یافت.

ادواردز
دمینگ 

  تعاریف:

  مشتري
خارجي (خارج از دستگاه): مشتري يا كاربر اطلاعات كه خارج از سازمان مي
باشد.
مشتري داخلي: شخص و يا بخش ديگر از
همان سازمان كه اطلاعات را دريافت و استفاده مي كند.
توانایی اندازهگيري:
ميانگين توان دوم خطاي فرآيند اندازه
گيري نسبت به خطاي كل مورد نظر
کوچک است.
پايداري فرآيند: وضعیتی كه تغييرات
فرآيند به طور كل شامل مؤلفه
هاي
تصادفي است.

توانایی فرآيند: تغييرات
تصادفي  یک فرآيند پايدار كه از  مقتضیات و پارامتر های  مورد نظر مشتری  و از حدود ان تغی
یرات كوچكتر
و
کمتر است.شناسايي مشخصههاي
مهم  محصول

         از طر یق نظر سنجی از کاربران

تهیه و گسترش روند نماي فرايند

سه ویژ گی مهم آن عبارتند از:

اول اينكه چرخه فرايندها ترسيم و نقاط
تصميم
گيري، گردش فرايندها و مشتريان
براي هر مرحله مشخص شود.
دوم، متوليان و مسئولان هر مرحله ازفرايند
مشخص شوند
سوم، متغيرهاي اصلي فرايند (عواملي هستند
كه در هر تكرار فرايند

  
متفاوت هستند و بر مشخصات اصلي محصول تاثيرگذار هستند) تصميمات و اقداماتي
كه توسط افراد دخيل در فرايند انجام مي
شود، به صورت مشخص معلوم شود.

دانلود فایل

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود دانلود پاورپوینت ابزارهای بهبود و مدیریت کیفیت