حقوق · دسامبر 26, 2023 0

دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء 162 ص 💯

دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء 162 ص

 

دانلود جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص تحقیق جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص مقاله جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص جا یگاه و حدود قاعده درء 162 ص

 

دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء 162 ص

دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء 162 ص

دسته بندی حقوق
فرمت فایل zip
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات 164
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 164 صفحه

برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندك طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به كاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده‌(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا كرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق كیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال كه آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟
پاسخگو باشیم.
گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی قواعد فقه مركب اضافی است.
برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یك و احاطه بر ریشه‌ هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌كنیم .
1: قواعد قواعد جمع قاعده می باشد كه در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن كریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی كه خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این كلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده كه پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.
و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.
چنانكه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی كرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلی ینطبق علی جزئیات ».
اماباید اذعان داشت كه در معنی كلمه‌ « قاعده » هنگامی كه در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلكه معنی كلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنكه اگر یك قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و.
.
.
منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.
پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حكمی ) كلی كه بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.
2: فقه فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است كه به كنه و غایت سخنها و گفتار وكردار پی برد.
و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.
احكام شرعی كه در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احكام تكلیفی و وضعی و همچنین شامل احكام واقعی و ظاهری است.
گاهی به خوداحكام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.
قید فرعیه نمایانگر این است كه علم فقه علم به احكام شرعی عملی است در برابر اصول

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود دانلود تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء 162 ص