Category: روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده  فایل در مورد دانلود ;پاورپوینت درسی; روانشناسی بازی ;استاد کریم زاده دانلود دانلود پاورپوینت درسی روانشناسی بازی استاد کریم زاده در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل دانلود ;پاورپوینت درسی; روانشناسی بازی ;استاد کریم زاده […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق بررسی مشکلات دختران نابینا روش تحقیق بررسی مشکلات دختران نابینا  فایل در مورد روش تحقیق بررسی مشکلات دختران نابینا ;تاریخچه خط بریل در جهان و ایران;آشنایی با آموزش نابینایان و روشهای مورد استفاده;آمار نابینایان در جهان و ایران دانلود روش تحقیق بررسی مشکلات دختران نابینا در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان  فایل در مورد بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان;روش جامعه آماری;تعریف عملی سنجش (ایستا ) دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده بر اعتماد به نفس فرزندان در دسته […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پیشرفت تحصیلی  فایل در مورد بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس;تعریف عملیاتی عزت نفس;تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی دانلود روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس، […]

مشاهده کامل مطلب

بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر  فایل در مورد بررسی عوامل خانوادگی موثر بر تكرار پایه دانش آموزان دختر;توزیع فراوانی شركت در فوق برنامه مدرسه;توزیع فراوانی زندگی والدین با فرزندان;عوامل ایجاد كننده افت تحصیلی و تكرار پایه;اعتبار و روایی ابزار سنجش;خلاصه […]

مشاهده کامل مطلب

بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران  فایل در مورد بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران ;راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش;آموزش متوسطه در ایران دانلود بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران ;راهنمایی […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن روش تحقیق شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن  فایل در مورد شکست تحصیلی و خسارتهای ناشی از آن ;شرایط و عوامل اقتصادی;نامناسب بودن امکانات بهداشتی;نگرش محیط و خانواده نسبت به تربیت کودکان از نظر جنسیت آنها;محدودیتهای محلی و جغرافیایی و توزیع نامناسب امکانات آموزشی;تفاوت زبان […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها  فایل در مورد مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ;پرونده تحصیلی – تربیتی;مشاوره متخصصان راهنمایی;سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان;تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی;جامعه آمار و نمونه گیری دانلود روش تحقیق مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه  فایل در مورد میزان علاقه به مطالعه ;روش سریع خواندن;روش خواندن تجسمی;روش خواندن عبارت تكراری;اصول مطالعه و تحقیق و فراگیری بهتر آن;تدارک محیط مناسب برای مطالعه دانلود روش تحقیق میزان علاقه به مطالعه در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و […]

مشاهده کامل مطلب

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان  فایل در مورد نقش والدین در تحصیل فرزندان ;اختلال شخصیت ضد اجتماعی;تاریخچه نوجوانی دانلود روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان در دسته بندی فایل های روانشناسی و علوم تربیتی قرار داشته و شامل نقش والدین در تحصیل فرزندان ;اختلال شخصیت ضد اجتماعی;تاریخچه […]

مشاهده کامل مطلب