فنی و مهندسی · دسامبر 25, 2023 0

گزارش کاراموزی DHS نیل 💯

گزارش کاراموزی DHS نیل

 

گزارش کاراموزی DHS نیل در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کاراموزی DHS نیل

گزارش کاراموزی DHS نیل

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کاراموزی DHS نیل در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

برنامه كه از واحد مركزی شركت ارائه می شود از طریق مدیریت به سرپرست های واحد داده می شود كه سرپرست هر واحد با توجه به برنامه ریزی تولید ونقشه ی ارائه شده به انبار می رود وسایل وقطعات مورد نیاز را از انبار درخواست می كند . وهر یك از سرپرست ها برنامه كاری را برای اُپراتو رهای واحد تو ضیح می دهند وكار را شروع می كنند .

1- برش :

در این مرحله میلگراستیل پزشكی با قطر هاوطول های مختلف ،با توجه به نقشه ی طراح وتعدادتو لید آن را به وسیله ی كولیس بزرگ 30cmاندازه گیری می كنیم وبه وسیله اره لنگ به قطعات مورد نظر تقسیم می كنیم .

2- سایز وسوراخ كاری :

– سایز :

قطعاتی را كه بریده ایم برای دقت بیشتر آنرا دو باره با دستگاه تراش از دو طرف پیشانی تراشكاری می كنیم با تلاقی مشخص

– سوراخ كاری :

در این مرحله كار با دستگاه تراش صورت می گیرد .

در قطعه ی مورد نظر باید 2 سوراخ ایجاد شود یكی برای عبور پیچ ودیگری برای عبور كرشنیروایر ،حال قطعه را در داخل سر نظام دقیق وراست بدون لنگی قرار می دهیم سپس مرغك را جلو می آوریم وبا استفاده از ته های مورد نیاز سوراخ ها را می زنیم سوراخ ها باید در یك محور باشند در غیر این صورت باید اصلاح شوند وگرنه جز ءضایعات محسوب می شوند درستی كار را با میله ی راهنما بازرسی می كنیم .

3- تراشكاری :

در این مرحله با توجه به نام آن این كار توسط دستگاه تراش انجام می شود . قطعه ی خام را طی دو مرحله ی تراش می كنیم . در مرحله ی اول بیشترین بار برداری را انجام می دهیم وبه ضخامت كاری معرف است ودر مرحله ی دوم بار برداری ما جزی است كه بیشتر جهت زیبایی ودقت كار است ،وبه نازك كاری معروف است . وبعد از اتمام كار باید نیل از دو قسمت ساقه وheadتشكیل شده باشد .

– دو پهلو كردن :

در این مرحله كار تو سط دستگاه دریل فرز یا جابرانجام می شود ،كار را با تنظیمات لازم شروع می كنیم با توجه به نقشه ی قطعه بارهای مورد نظر را محاسبه می كنیم وبه دستگاه فرز می دهیم . سپس نیل را روی گیره قرار داده ومحكم می كنیم وبا وسایلی مانند مس وساعت نیل را تا حد امكان تراز می كنیم سپس دستگاه را روشن كرده وبُراده برداری پهلوی اول را شروع می كنیم پس از اتمام كار به وسیله ی میكرومتر آن را اندازه می گیریم وبعد براده برداری پهلوی دوم را شروع می كنیم ودوباره پس از اتمام كار به وسیله ی میكرومتر آن را اندازه می گیریم ودر صورتی كه در محدود ی تلاقی باشد قطعه ی بعدی را شروع می كنیم در غیر این صورت اگر قابل اصلاح نباشد جزءضایعات محسوب می شود .

5- تلاویز كاری

در این مرحله ما نیل را پیچ كمپرسشن comperestion تلاویز می كنیم.

وسایل مورد نیاز ما :

تلاویز ،دسته ی تلاویز ،روغن جهت خنك كردن تلاویز

نحوه ی كار :

تلاویز را محكم به دسته ی تلاویز می بندیم وسپس شروع به چرخاندن آن می كنیم چرخش آن بصورت از (0 تا ?2)یعنی یك دور كامل ومثبت پیش روی وسپس از (?2 تا ?) بصورت منفی وپس روی به عقب بر می گردیم . تا براده برداری بصورت كامل انجام شود . این كار را ما دستی انجام می دهیم .

6- پیچ بری :

قطعه را بین دو مرغك قرار داده ومحكم می بندیم بعد از روشن كردن وگردشی دستگاه ،تیز بُر كه فرم گام روی ان تعبیه شده است از روی headنیل حركت كرده وگام آن كه تو سط گیر لكبی دستگاه مشخص می شو د؛ بر روی headنیل شكل می گیرد . این كار با توجه به عمق گام طی چندین مرحله انجام می شود .

7- شیار زدن :

این كار با دستگاه فرز (جابر)انجام می شود وتوسط تیغه فرم پولكی انجام می شود شیار را عمود بر سوراخ نیل وموازی با دو پهلو می زنیم این كار جهت محكم بودن پیچ وبعنوان آچار برای پزشك مورد استفاده قرار می گیرد .

8- پولیش كاری :

در این واحد كه قسمت مجزایی از واحدهای دیگر است به نام پولیش كاری نامگذاری شده كه در این قسمت عملیات پولیش مكانیكی صورت می گیرد ،كه كار اصلی براق كنندگی وصیقل دادن قطعات وسایز قطعات بر طبق نقشه است .

پولیش مكانیكی عبارت است از پرداخت وپردازشی قطعات

دستگاه های كه در این واحد مورد استفاده قرار می گیرد دینام است ،دینام های با دورهای بسیار قوی یك میله ی آهنی به نام دَكَل در كنار دینام ویك غلطك روی دینام بنام غلطك پایین ویك غلطك در بالای دینام به نام غلطك بالا به وسیله ی

مهار كُش نگهداری می شود .وسمباده نیز به صورت دایره ی مثل تسمه روی غلطك ها قرار می گیرد وبه چرخش در می آید وبار برداری می كند .

ما از چندین نوع سمباده برای لایه برداری استفاده می كنیم . كه به تعدادی از آنها اشاره می كنیم.

P400:برای لایه برداری كم وبه وسیله ی واكسی سفید تبدیل می شود به برقی وبرای صاف كردن وصیقلی كردن بیشتر برای استیل .

P1000: لایه برداری متوسط وبرای قطعات تیتانیم بكار می رود . در این نوع واكسی سفید استفاده نمی شود.

P60:برای لایه برداری زیاد وبرای سایز كزدن ،واكسی سفید به این نوع زده نمی شود . وسیله ی دیگری كه مورد استفاده قرار می گیرد ،گلانس است كه عبارت است تعدادی پارچه كه بیشتر از لباس سربازی استفاده می شود . به خیاط داده وآن را بصورت دورانی درست كرده . وبه وسیله ی واكسی برای براق كنندگی قطعات مورد استفاده قرار می گیرد .

§ پلی باند :

برای لایه برداری شیار داخل قطعاً نیتانیم واستیل مورد استفاده قرار می گیرد وجنس آن خاك سمیاوی فشرده است .

در این قسمت بیشتر كارها دستی صورت می گیرد .

§ الكترو پولیش :

در این واحد بعد از پولیش مكانیكی كه عملیات خنثی كاری ،پرداخت كاری وبرقی نوبت به الكترو پولیش می رسد .

قطعات اَرتو پدی استیل از طریق دستگاه ركتی فایر ،الكترو پولیش می شوند با مدت زمان مورد نیاز وبعد از آن به واحد كنترل فرستاده می شود .

. R- داخلی :

توسط دستگاه تراشی در بین دو مرغك وبه وسیله ی رنده Rداده می شود .

7.اسپارك كاری با پرس :

این كار تو سط 10ton كه با سمبه های مخصوص HSSانجام می شود كه سمبه داخل قالب مخصوص قرار می گیرد . وقطعه نیز در داخل نیكسچر قالب قرار می گیرد ومحكم می شود . سپس با فشار دستگاه اسپارك می شود .

8. پخ زنی :

این كار توسط دستگاه تراشی به وسیله ی رنده پخ داده می شود .

9.پیچ بری :

به وسیله ی دستگاه پیچ بری ،پیچ بین دو مرغك وقسمت Rپیچ داخل فیكسچر قرار می گیرد وسپس به وسیله ی تیز بُر الماسه وبا گام های مختلف ،گام مورد نظر را بر روی قطعه پیاده می كنیم .

§ پولیش كاری والكترو پولیشی وسلف یك :

برای پیچ ها هم روان كار مانند نیل DHSوپلاك DHS DCSاست با این تفاوت كه در قسمت الكترو پولیش جهت ایجاد سلف تب به ماشین كاری 1 فرستاده می شود بعد دوباره به الكترو پولیش .

سلف تب یعنی ؟

چرا در واحدهای الكترو پولیش سلف تب را انجام می دهند ؟

سلف تب شیاری است كه روی نوك پیچ به طول 4-5mmایجاد می كنیم جهت اینكه وقتی پیچ در استخوان قرار می گیردخود پیچ رزوه ایجاد كنه وجای پیچ را درست كنه .

§ كنترل كیفی برای پیچ كورتیكال :

اولین مرحله شكل ظاهری است كه چشمی بررسی می شود بعد كنترل شش گوشی كه تو سط گیج آلنی مورد كنترل قرار می گیرد بعد طول پیچ ،قطر خارجی ،قطر head،طول headپروفیل رزوی وقطر داخلی توسط كولیس طبق اندازه های موجود در نقشه كنترل می شود برای پیچ های كنسلوسی اولین مرحله شكل ظاهری است كه چشمی بررسی می شود بعد شش گوش جای آچار كه تو سط گیچ آلنی كنترل می شود ،طول كلی پیچ ،طول محل رزوه شده ،قطر ساقه بنده ،قطر خارجی رزوه ،قطر head ،پرفیل رزوه ،طول headقطر داخلی رزوه كلاًتوسط كولیس مورد كنترل قرار می گیرد .

نام محصول:تیتانیم

– بازرسی در واحد Qc

10b- ایجاد رنگ وكنترل عملیات

11- بازرسی ایستگاهی

12- لیزر وكنترل عملیات

13-بازرسی ایستگاهی

14- بسته بندی

فلز Ti كه بیشتر برای ستون فلزات مورد استفاده قرار می گیرددر واحدی بنام واحد ماشین كاری 3 در واحد Tiانجام می شود .

واحد برنامه ریزی وسر كار برنامه ی مورد نیاز به سرپرست واحد داده وسرپرست هم اقلام مورد نیاز به انبار گزارش كرده وتهیه می نماید وبا دستور سرپرست مراحل كار توسط اُپراتور شروع می شود :

§ پولیش مكانیكی :

در پولیش كاری این فلز،كار براق كنندگی وصیقل دادن قطعات وسایز قطعات را بر طبق نقشه انجام می دهیم .پولیش كاری قطعات Tiهم درست مانند استیل است . واز همان دستگاه ها وتناسب با هر قطعه از سمباده های پلی باند برای شیارها مورد استفاده قرار می گیرد .بعد از اینكه شكل واندازه ی قطعه به اندازه ی مورد نظر رسید به الكترو پولیش فرستاده می شود .

§ الكترو پولیش :

قطعات Tiبعلت جنس وخاصیت مقاومت در برابر خوردگی قابلیت الكترو پولیشی را ندارد . بدین جهت فقط با مواد شوینده شستشو داده شده كنترل شده وبه واحد كنترل كیفی داده شده وبعد از بررسی وكنترل كیفی جهت رنگ به الكترو پولیش برگشت داده می شود .

§ رنگ :

به وسیله ی دستگاه ریكتی فاتر ویك پالت اسید تر كیب شده از اسید سولفوریك وآب مقطر ویك سری مواد دیگر كه طبق زمان مورد نیاز ولتاژمورد نظر قطعه را به رنگ درخواست شده در می آوریم ،طلایی ،آبی ،صورتی ،سبز ،نوك مدادی این تنوع رنگ ها در مورد هر قطعه وهر سایزی مختلف است .

1. برش :

میله ی تیتانیم قطر 10 به وسیله دستگاه تراش الماسه ی برش اندازه های مورد نظر را برش می دهیم .

2. تراشكاری :

1- پیشانی ترش دو طرف

2- مته مرغك یك طرف به مقداری كه كار انجام شود .

طرفی كه مته مرغك نشده است به سه نظام بسته وطرف دیگر مرغك به آن وصل می شود .

كه حدود 90mmآن رو تراش می شود . وبه اندازه ی مورد نظر بار برداری می شود .تا برای آج زنی آماده شود . بعد R3به انتهای قسمت تراشكاری شده می زنیم تا تیزی را از بین ببریم ،سپس قطعه را به سر نظام ثابت بسته ونظام را به وسیله ی كلاهك به دستگاه مرغك وصل می كنیم وآج زن را به سر نظام دستگاه تراش وصل می كنیم بعد دستگاه را در دور سنگین روشن واز گازوئیل برای روان كاری آج استفاده می كنیم وپس نوك قطعه به آج زن در حال حركت می رسانیم تا آج زن شروع وبعد از سپری شدن طول آج زنی دستگاه را خاموش می كنیم .

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود گزارش کاراموزی DHS نیل