علوم پایه · دسامبر 25, 2023 0

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن 💯

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

 

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن

دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 32
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

نقش كار آفرینان زن 3

به طوری كه هشت وظیفه برای زنان كارآفرین وجود دارد 4

ضرورت كار آفرینی زنان 4

كار آفرینی ابزار توانا سازی زنان 4

تفاوتهای زنان كار آفرین با مردان كارآفرین 5

تشكیل زنان مبتكر دنیا (wowi) 6

محیط و محدودیتهای كارآفرین زنان 7

راههای توسعه كار آفرینی زنان 8

كارآفرینی زنان در جامعه 10

موانع كارآفرین زنان 14

آموزش تكنیكهای كارآفرینی به كودكان و دختران جوان 15

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت كننده زنان كار آفرین 16

الگوی توسعه كارآفرینی زنان در ایران 17

دولت به عنوان سیاستگذار و حمایت كننده 19

انجمن زنان كارآفرین ایران 21

نقش زنان در رشد جوامع 21

هفت راز موفقیت زنان 23

خلاصه و نتیجه گیری 24

منابع و مآخذ 28

مقدمه

زنان حدود نیمی از جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اند و نسبت آنان در جامعه تحصیل كرده هم چنان رو به تزاید است . اما هنوز سهم شایسته ای در اقتصاد ملی به دست نیاورده اند .

جوان بودن تركیب سنی ، افزایش سهم حضور زنان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و از طرفی پایین بودن نسبت نرخ فعالیت زنان ، كمبود شغل و افزایش بیكاری تصاویری را پیش رو قرار می دهد كه دیگران نمی توان در سطح شعار و اندرز محدود شد . شرط بقاء در دنیای پرشتاب كنونی استفاده از همه ی منابع موجود و توان افزای كلیه ظرفیتها ی در اختیار است . انتخاب این مسیر مستلزم فراهم ساختن بستری است كه امكان بروز و ظهور ابتكارات و تدابیر خلاقانه و فعالیتهای كار آفرینانه را فراهم سازد . در این میان شناخت توانمندیهای زنان و هدایت استعدادهای خلاقانه آنان می تواند در بهره برداری از ظرفیتهای این قشر عظیم اجتماعی مؤثر واقع شود . به عبارتی شناسایی الگوهای موفق می تواند در ایجاد فضای مناسب برای شكل گیری فعالیتهای كارآفرینانه توسط زنان علیرغم محدودیت های فردی و گروهی مفید باشد .

از این طریق می توان ضمن شناخت موانع و محدودیت های گوناگون زنان كارآفرین ، تدابیر و امكانات تجربه شده موجود را در جهت رفع موانع مورد مطالعه قرار داد . نتایج این شناخت امكان مناسبی را برای برنامه ریزی در جهت بكارگیری ظرفیتهای كار آفرینی و توسعه آن در سطح ملی فراهم خواهد ساخت . و نیز این امكان را به عناصر مؤثر در امر اشتغال خواهد داد تا در جهت اقدامات عملی و مؤثر نسبت به جذب و پرورش استعدادهای بالقوه زنان كشور در زمینه ایجاد كسب و كارهای جدید با دید عملی برخورد كنند و در جستجوی راههایی برای توسعه كار آفرینی زنان همت گمارند .

نقش كار آفرینان زن

* عامل نوآوری

* عامل تعادل در اقتصاد

* عامل اشتغال زایی

* عامل انتقال تكنولوژی

* عامل سرمایه گذاری

* عامل شناخت فرصت ها

* عامل ایجاد وگسترش بازارهای جدید

*عامل استفاده مناسب ازامكانات ومنابع ملی

* عامل بسیج منابع انسانی

* عامل بهبود كیفیت زندگی

* عامل تولید

*عامل توزیع متناسب در آمد

به طوری كه هشت وظیفه برای زنان كارآفرین وجود دارد

1 – از موقعیت های محیط آگاه می شود

2 – برای استفاده از این موقعیتها خود را در خطر می اندازد

3 – برای كار سرمایه گذاری می كند

4 – نو آوریها را معرفی می كند

5 – كار و تولید را نظم می بخشد

6 – تصمیم می گیرد

7 – برای آینده برنامه ریزی می كند

8 – محصولات خود را با سود می فروشد

ضرورت كار آفرینی زنان

رشد تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی زن
افزایش نرخ بیكاری به ویژه در جامعه فارغ التحصیل زن
كمبود شغل در بخش عمومی
جهت گیری نسبی سیاستهای كلان كشور در راستای رشد بخش خصوصی
رشد تمایلات خویش فرمائی

كار آفرینی ابزار توانا سازی زنان

I want to do + I can do +I will do

من این كار را انجام خواهم داد + من می توانم این كار را انجام دهم + من میخواهم این كار را انجام دهم .

توانا سازی + احساس توانایی + انگیزه توانایی

توانا شدن یعنی :

1 – احساس قوی از توانستن برای انجام یك كار مشخص

2 – احساس كنترل و تسلط بر زندگی شخصی

3 – آگاه شدن از نقاط قوت و ضعف خود

4 – آگاه شدن از ارزشها و نگرش های شخصی

5 – اطمینان از توان خود برای رسیدن به هدف

6 – هدایت یك فعالیت و رضایت از زندگی

تصویر مثبت از خود = اعتماد به خود + احترام به خود

Selfrespect + selfconfidence = positive selfesteem

تفاوتهای زنان كار آفرین با مردان كارآفرین

در محیطی كه توسط M.namaki و G.Erritsen انجام شده ، نتایج زیر بدست آمده است .

1 – اعتماد به نفس : زنان كارآفرین نسبت به مردان اعتماد به نفس كمتری دارند .

2 – موفقیت طلبی : علیرغم اعتقاد قبلی كه زنان بیشتر به وابستگی احتیاج دارند تا به پیشرفت ، این تحقیق نشان می دهد كه نیاز به پیشرفت مدیران زن همطراز مدیران مرد است ولی نیاز به پیشرفت زنان كار آفرین بیشتر از زنان مدیر است .

3 – رهبری : رهبری مردان و زنان كمی با هم فرق دارند ولی نه در همه موارد بلكه در سبك رهبری .

4 – مردم گرایی : زنان بر عكس مردان به مردم به چشم وسیله ای برای رسیدن به هدف نگاه نمی كنند و نیز بر عكس مردان نمی توانند نقش خودشان را به عنوان یك شخصیت و یك كارمند به روشنی تقسیم و مجزا كنند . بنابراین نسبت به باز خوردها ی منفی آن طور كه مردان به راحتی واكنش نشان می دهند ، زنان از خود عكس العملی بروز نمی دهند .

تجدید كمك مالی در چنین مواردی تا 100% مبلغ وام و در موارد دیگر 75% تا 85% مبلغ وام اصلی می باشد .

شركت ملی صنایع كوچك و برخی از شركتها توسعه صنایع كوچك در ایالتهای مختلف فعالیت می نمایند به صورت خرید استیجاری ، ماشین آلات را تهیه و تامین می كنند . با در نظر گرفتن نیاز به ایجاد تسهیلات زیر بنایی اولیه و اساسی به صورت زمین آماده سازی شده و كارگاههای صنعتی برای واحدها ، شركتهای توسعه صنعتی ایالتی تسهیلاتی در این زمینه ارائه می دهند . شركتهای كوچك ایالتی اقدام به فراهم نمودن كارگاه همراه با سایر امكانات مربوط با نرخ های سرسید داده شده می نمایند و این كارگاهها به صورت فروشی قطعی ، فروشی استیجاری یا به صورت استیجاری عرضه می كنند .

موانع كارآفرین زنان

بررسیها و تحقیقات انجام شده در مورد موانع كارآفرینی زنان در كشورهای مختلف نشان می دهد كه سه دسته موانع در مقابل زنان كارآفرین قراردارد . دسته اول موانعی هستند كه برای كلیه زنان و مردان كارآفرین وجود دارد . دسته دوم موانعی است كه به دلیل شرایط خانوادگی ، اجتماعی و حقوقی در مورد زنان كارآفرین شدید تر است و دسته سوم كه صرفا موانع زنان كارآفرین می باشند .

به طور كلی كارآفرینان با دو نوع موانع روبرو هستند : یكی موانع شروع به كار و دیگری مشكلات ادامه كار . در مرحله آغازین كار‌ ، مشكلات عبارتند از : كمبود تجربه كاری ، دشواری كسب سرمایه و بی تجربگی در برنامه ریزی . در ادامه كار مشكلات عبارتند از : كمی تجربه در برنامه ریزی ، هدایت سرمایه و دشواری در جلب مشتری . بسیاری از مطالعات به عمل آمده حاكی است كه در مقایسه با مردان ، زنان مشكلات بیشتری در جلب سرمایه گذاری دارند .

آموزش تكنیكهای كارآفرینی به كودكان و دختران جوان

تجربه نشان داده است كه هر چه زودتر مهارت های اولیه آموزش داده شوند مؤثرتر خواهند بود . رئیس هیئت مدیره تجارت آمریكا یك برنامه تحت عنوان (هیئت تجاری مجازی ) ترتیب داده است . كه دانش آموزان متوسطه یا دبیرستان یا پیش دانشگاهی را در زمینه اهمیت تجارت آموزش دهد . ایالات متحده اردوهای تابستانی دارد كه در آنها دختران جوان می آموزند كه چگونه یك كار را مدیریت و رهبری و كار آمد سازس را تجربه كنند . در برخی از مدارس 8 و 9 ساله می آموزند كه مشاغل ساده را اداره و اوراق بهادار واقعی را به كار ببرند .

Sba – یك اردوگاه تابستانی برای دختران دبیرستانی است كه مایل به دانستن بیشتر در مورد كار آفرینی هستند . اردوگاه جنبه های مختلف مالكیت مشاغل از قبیل برنامه ریزی مالی ، مدیریت ، تبلیغات و خرید و فروش و بازاریابی را به شركت كنندگان می آموزد . تیم هایی از شركت كنندگان مفاهیمی برای مشاغل خود در نظر می گیرند پس می كوشند كه این مفاهیم را به متخصصان بفروشند .

عدم وجو نهادهای دولتی حمایت كننده زنان كار آفرین

در ایران نهاد یا سازمان كه متخصص به كار آفرینی باشد ، وجود ندارند تنها در برخی از وزارتخانه ها و نهادها ی دولتی حمایت های محدودی از خود اشتغالی مشاهده می گردد . حتی این حمایتها هم به صورت عموعی بوده و خاص زنان خود اشتغال نمی باشد و در رابطه با طرح خود اشتغالی هم عموما مشكلاتی مشاهده می شود كه عبارت است از :

1 – كمبود اعتبارات به نسبت متقاضیان خود اشتغالی

2 – كمبود مشاوران زبده جهت هدایت و راهنمایی خود اشتغالی در فرآیند ایجاد و توسعه كسب و كار .

3 – دور شدن مراكز خود اشتغالی از اهداف اولیه (در اهداف اولیه آن مطرح بود كه بازارچه ، محل محصولات تولیدی خود اشتغـــالان است در حالیكه برخی از غرفه ها صرفاً حالت تجاری داشته و محصول تولید شده به صورت عرضه مستقیم نیست . )

4 – عدم تطابق مشاغل با تركیب تحصیلی نیروی انسانی متقاضی خود اشتغالی به طور مثال علاقمندی به خدمات فنی و كامپیوتر ، و نظیر آن بویژه در جوانان وجود دارد كه زمینه لازم برای آن باید فراهم گردد .

الگوی توسعه كارآفرینی زنان در ایران

فرایند تدوین استراتژی مناسب برای توسعه كارآفرینی زنان سه مرحله اساسی را دربردارد :

1 – هدف

2 – شناخت

3 – استراتژی

1 – تبیین هدف

هدف ، توسعه كارآفرینی زنان می باشد . در شرایطی كه برای عبور از اقتصاد تك محصولی ، به كارگیری نیروی توانمند و خلاق منابع انسانی و ایجاد زمینه و امكانات برای رشد استعدادهای خلاق ضرورت می یابد ، توسعه كارآفرینی می تواند از جمله الزامات چنین هدفی محسوب گردد . در این راستا زنان كارآفرین می توانند جایگاه مناسبی به خود اختصاص دهند . اما از آنجا كه زنان در شرایط برابر با مردان با موانع بیشتری مواجه می باشند ، توجه به جایگاه آنان در این امر با ملاحظات و تاكید بیشتر همراه است .

2 – شناخت واقعیتهای موجود ( موانع و فرصتها )

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود گزارش کاراموزی نقش کارآفرینان زن