مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت 💯

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت

 

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت در 62 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات 62
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت در 62 صفحه ورد قابل ویرایش

نظریه سیستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترین و جدیدترین چارچوب فكری است كه بشر امروزی در راه كشف حقایق و تمیز خطا از صواب برای خود ساخته است . این منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحلة تكامل خود را از دوران قبل از میلاد شروع كرده است . اگر چه اصولاً پیشرفت نحوة تفكر : سیر تكاملی داشته است ، ولی به منظور توجیه موضوع از سه مرحلة جهشی به ترتیب زیر می توان سخن به میان آورد :

1ـ مرحلة منطق ارسطویی،

2ـ مرحلة منطق تجربی ،

3ـ مرحلة منطق سیستمی ،

منطق ارسطویی

منطق ارسطو یا طرز فكر ارسطویی خود در واقع سنتز یا تركیب كاملی از منطق سقراط و افلاطون است . اساس كار سقراط ( اوایل قرن پنجم قبل از میلاد ) مبتنی بر استقرا بود ، یعنی در هر باب با بررسی موارد مختلف و جزئی تدریجاً به كلیات می رسید و پس از استقرا به شیوة قیاس می رفت كه برعكس استقرا بررسی قضایا از كل به جزء است . اعتقاد بر این است كه روش استدلال مبتنی بر تصورات كلی را سقراط به افلاطون و ارسطو آموخت و به همین علت است كه او را مؤسس فلسفة مبتنی بر كلیات عقلی می دانند .

اساس فلسفة افلاطون ( اوایل قرن چهارم قبل از میلاد ) تقریباً در قطب مخالف طرز فكر سقراط است ، به این صورت كه به نظر افلاطون محسوسات ظواهرند ، نه حقایق و گذرنده اند و نه باقی و علم (آگاهی ) بر آنها تعلق نمی گیرد ، بلكه علم به دنیای معقولات تعلق می گیرد ، به این معنی كه چه مادیات مانند حیوان و جماد ، چه معنویات مانند عدالت ، ظلم و غیره اصل و حقیقتی دارند كه به حواس درك نمی شوند و تنها عقل آنها را در می یابد و می توان آن را صورت یا مثال نامید و هر چیزی مثالش حقیقت دارد و آن یكی است ، مطلق و غیر قابل تعییر و فارغ از زمان و مكان و ابدی وكلی . بنابراین پدیده های اطراف ما كه به ذهن میرسند پرتو یا انعكاس از مثل ( جمع مثال ) خود می باشند و نسبتشان به حقیقت مانند نسبت سایه است به صاحب سایه .

ارسطو ( 384ـ 323 قبل از میلاد ) با رد عقاید افلاطون كاملترین منطق دورة خود را ارائه داده و معروف است كه ضمن رد نظریة افلاطون گفته

است :

« افلاطون را دوست دارم اما به حقیقت بیش از افلاطون علاقه دارم »

ارسطو به عنوان واضع منطق چنین ارائه طریق می نماید كه چون زبان و سخن وسیلة بروز فكر و عقل انسان است ، می بایستی چگونگی الفاظ و دلالتهای آنها و تركیبشان را برای جمله بندی معلوم كنیم تا از ابهام و اشتباه جلوگیری شود . سپستصور و تصدیق ، ذاتی و عرضی ، جزئی و كلی را مشخص نمود و ضمن ارائه معیارهای مفهومی از قبیل قضایای شرطیه و حملیه ، صغری و كبری و نحوة اخذ نتیجه وصورت بستن قیاس ، انواع برهان را تمیز داد و رموز جدل و سفسطه را باز نمود .

اساس منطق ارسطو استدلال قیاسی است ـ قیاس از سه قضیه تركیب می شود و قضیة سوم نتیجه ای است كه از دو قضیه دیگر حاصل می گردد . قضیة اول را كبری و دوم را صغری می نامند و این دو قضیه می بایستی قبلاً ثابت یا ثبت فرض شده باشند . به عنوان مثال انسان می میرد ( قضیة كبری ) ، سقراط انسان است ( قضیة صغری ) ، پس سقراط می میرد ( نتیجه ) یك نوع استدلال قیاسی است .

به طوری كه ملاحظه می شود اصول استدلال قیاسی ناشی از یك نوع عمل ذهنی است كه حتی ذهن هم عمل مهمی انجام نمی دهد ، زیرا نتیجه در واقع در بطن مقدمه است و به همین علت تا زمانیكه بشر در قالب منطق ارسطو فكر می كرد پیشرفت بسیار كند بود و حتی می توان گفت كه ركود فكری برای بیست قرن به بشر مستولی گشت . دورة ركود فكری كه قرون وسطی زمان مشخص آن است دارای خصوصیاتی به این شرح بوده است :

1ـ در این دوره كسب علم فقط در انحصا طلاب علوم دینی بود . پدیده های فیزیكی ( عینی ) برمینای عوامل متافیزیكی ( تصوری ) توجیه می شد . به وضوح كسب علم جنبة جزمی یا دگماتیستی داشت ، به این صورت كه علم فقط در تایید آن چیزی كه قبلاً مورد قبول قرار گشته بود ، مورد استفاده قرار می گرفت .

2ـ دانشمندان دورة قرون وسطی تصور می كردند كه دانشمندان قدیم درخت علم را به حد كمال رسانیده اند و دیگر چیزی نیست كه به آن اضافه كرد و وظیفة متأخرین فقط یادگیری است و برای هر كس كافی بود كه در اثبات نظر خود متوسل به عقیدة یكی از گذشتگان شود و پذیرش فكر قدما به حدی آمیخته با تعصب بود كه مخالفان را تكفیر و حتی اعدام می كردند ( كما اینكه در مورد گالیلة ایتالیایی چنین حكمی صادر شد ، زیرا او نظریة حركت زمین را عرضه كرد و چون این نظر مخالف فكر قدما بود به اعدان محكوم شد ، ولی چون از نظر خود عدول نمود و توبه كرد از مرگ نجات یافت ) .

منطق ارسطویی به خاطر علل و اسبابی كه در زیر اشاره می كنیم به تدریج از رونق افتاد :

1ـ اختراع دستگاه چاپ كه انتشار كتاب یا وسیلة حمل و انتقال دانش را آسان نمود ،

2ـ در اثر تسلط عثمانیها بر یونان بسیاری از دانشمندان یونانی به همراه كتابهایی قدیمی به ایتالیا و دیگر نقاط اروپا مهاجرت كردند و اروپاییان مستقیماً به منابع دانش دست یافتند ،

3ـ ایجاد اختلافات مذهبی كه به تأسیس مذهب پروتستان منتهی گردید و در میان تمام مردم غرب جنبشی فكری آغاز شد ،

محیط سیستم

محیط سیستم عبارت از مجموع عواملی كه در خارج از سیستم قرار گرفته اند . تشخیص محیط سیستم در سیستمهای طبیعی كار ساده است ؛ مثلاً پوست بدن حد فاصل بین سیستم بدن و محیط می باشد . تشخیص محیط سیستمی چون اتومبیل نیز كار ساده ای است ، اما تشخیص محیط سیستمسازمانهای اداری و بازرگانی این جنین ساده نیست . چنانكه یك سازمان بازرسی را در نظر بگیریم ، آیا تمام افراد و وسایلی كه در داخل ساختمان سازمان بازرسی قررا گرفته اند جزء سیستم و بقیه به صورت محیط سیستم خواهند بود ؟ آیا مأمورانی كه جهت بازرسی محلی به شهرستانها عزیمت كرده اند و در داخل ساختمان اصلی نیستند جزء محیط می باشند ؟ آیا قضاتی كه به نمایندگی سازمان بازرسی به تحقیق و جمع آوری اطلاعات مشغولند و خارج از سازمان می باشند جزء محیط می باشند ؟ به طور قطع می توان فعالیت آنان را جزء كار سازمان بازرسی محسوب نمود ، بنابراین در بررسی محیط سیستم می بایستی نظری عمیقتر و دقیقتر از توجه به مرزهای ظاهری اعمال شود .

محیط نه تنها شامل آن عواملی است كه از حیطة نظارت سیستم خارج هستند ، بلكه عواملی را نیز شامل می شود كه در بعضی از فعالیتهای سیستم مؤثر می باشند ؛ به عبارت ساده تر چنانچه عاملی خارج از نظارت سیستم مورد نظر باشد اما با هدفهای سیستم مربوط باشد ، در این صورت آن عامل جزء عوامل محیطی است . نظر مشتری نسبت به مصنوعات یك كارخانه مثال ساده ای در این مورد می تواند باشد .

اهمیت و هدف از نظریة سیستمها

دنیای امروز با امكانات تكنولوژی خود عوامل اجتماعی را طوری به هم در آمیخته است كه مشكلات اجتماعی دیگر بر اساس روشهای فكری سنتی قابل حل نخواهد بود . سازمانهای اداری و بازرگانی در یك حالت رقابت و شتاب مسائل و مشكلات گوناگونی را می بایستی حل كنند . مشكلات موجود می بایستی به طور بنیادی بررسی و حل گردند . نظریة سیستمها كه دارای قدرت ابتكاری است این توانایی را به فرد می دهد كه بهترین راه حلها را بیاید . در اهمیت این نظریه همین بس كه اكتشافات اخیر فضایی ، بدون استفاده از شیوه های مولد نظریة سیستمها امكان پذیر نبود . استفاده از مغزهای الكترونیكی و كلیة سیستمهای خودكار بر مبنای نظریة سیستمها استوار است . استفاده از این نظریه به خصوص برای كشورهای در حال پیشرفت و تحول حائز كمال

اهمیت است ، زیرا این كشورها نیاز به راه حل های ابتكاری مخصوص به جامعة خود را دارند ،نظری سیستمها مشكلات را بر اساس مجموع عوامل و مقتضیات محیطی بررسی نموده و راه حل ارائه می نماید . در بررسی سیستمی بیتر هدف و كاركرد یك پدیده ملاك قرار می گیرد ، نه ظاهر و ساخت آن . به عنوان نمونه چنانچه بر اساس تفكر سنتی بخواهیم تعریفی از كلاس درس بنماییم می گوییم كلاس عبارت است از محلی كه معلم و شاگرد جمع می شوند . تعداد كافی میز و صندلی یا نیمكت و یك تختة سیاه موجود است و تنها وسیلة آموزش است ، با توجه به اینكه آموزش بایستی توسط معلم در كلاس انجام گیرد ، ملاحظه میشود كه جهت گسترش آموزش برای جامعه ای چون ایران چه مشكلاتی در بر خواهد داشت . حال بر اساس یك دید وسیعتری كه ناشی ازتفكر سیستمی است تعریفی دیگر از كلاس می نماییم . بر اساس این تعریف كلاس عبارت است از وسیله ای كه شاگرد می تواند ازمعلم دانش بیاموزد . بر اساس این تعریف آموزش دیگر متكی به میز و نیمكت نیست . معلم از هر وسیله ای می تواند استفاده كند ، در این صورت است كه وسایبل ارتباط جمعی به خصوص نقش تلویزیون در آموزش مورد توجه قرار می گیرد .

مثال دیگری شاید اهمیت طرز فكر سیستمی را در حل مشكلات بهتر توجیه كند . یكی از دانشمندان معتقد به نظریة سیستمها داستان جالبی بیان می كند كه مؤید اهمیت نظریة سیستمها در مدیریت است . داستان بدین صورت است كه دونفر از مدیران یك شركت بزرگ دوره ای را درتحقیق عملیات می گذرانند ، در این دوره با تكنیك برنامه ریزی خطی آشنا می شوند و می آموزند كه اگر انها كالاهای مختلفی در چندین كارخانه داشته باشند كه باید به انبارها یا بازارهای خرده فروشی توزیع شوند ، با استفاده از این تكنیك علمی می توان هزینة حمل كالاها را به حداقل رسانید . این تكنیك دقیقاً می گوید كه باید چه مقدار كالا از یك كارخانة خاص به یك انبار خاص حمل شود ، تا هزینة حمل به حداقل برسد ؛ وقتی این مدیران به شهر خود باز گشتند ، آنچنان تحت تأثیر این رشته مطالعات خود بودند كه به یكی از كارمندان ریاضی دان خود مأموریت دادند تامقدمات اجرای این تكنیك را با استفاده از مدل ریاضی و كامپیوتر فراهم كند . پس از مطالعات لازم مدیران با شگفتی دریافتند كه تكنیك جدید سالانه فقط رقمی در حدود پنجاه هزار دلار از هزینة حمل و نقل می كاهد ؛ حال آنكه مدیران انتظار صرفه جویی بیشتری را داشتند ، زیرا مجموع هزینه های مربوط به اجرای این تكنیك به خصوص هزینة خدمات ماشینی بیش از مبلغ صرفه جویی در هزینة حمل و نقل می شد.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود گزارش کاراموزی نظریه سیستمها در مدیریت