فنی و مهندسی · دسامبر 25, 2023 0

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC 💯

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC

 

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

 

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 145 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC در 60 صفحه ورد قابل ویرایش

فرم مشخصات عناصر زمان سنجی

نام محصول: پژو 405

شماره ایستگاه: 01 در (راست)

سرعت خط نمایشگر:16.3 (خودرو در ساعت )

سرعت خط محاسبه شده: 64،16 (خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر

صفحه 1 از 2

كد:

A

شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

حركت به سمت پالت های قطعات با طی 3 گام،برداشتن یك عدد برچسب كوركن قطر 20 میلی متر، یك عدد لاستیك چسب دار روی درهای جانبی، یك عدد اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه درعقب، یك عدد دسته سیم داخلی در عقب، یك عدد مجموعه قفل جانبی در عقب سمت راست، یك عدد مجموعه دستگیره در بازكن داخلی راست، سه عدد خاربست نگهدارنده دستگیره مچی در، سه عد بست پلاستیكی نگهدارنده میله قفل كن داخل در، سه عدد بست پلاستیكی نگهدارنده دسته سیم داخل در، یك عدد ناودانی شیشه عقب راست، 2 عدد مهره 6 گوش فلنجی 6 میلی متر، از پالتهای مربوطه همراه با طی 4 گام، حركت به سمت در عقب با طی 5 گام، قرار دادن ناودانی شیشه عقب راست، مجموعه قفل جانبی عقب ومجموعه دستگیره دربازكن داخلی در فریم داخلی در عقب، قرار دادن دسته سیم داخلی در عقب رویه نگر در عقب، چسباندن موقت برچسب كوركن، لاستیك چسب دار و یك عدد اسفنج زیر ریل ناودانی روی فریم درب عقب.

نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدنه

برای حركت به سمت پالت قطعات

نقطه انفصال: تماس موقت مجموعه چسبها بر روی فریم در عقب

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

B

شرح عنصر:

جا زدن ونصب 3 عدد بست پلاستیكی نگهدارنده میله قفل كن داخلی در(سیاه رنگ) 3 عدد بست نگهدارنده دستگیره و 3 عدد بست نگهدارنده دسته سیم داخلی در(سفید رنگ) در محل های تعبیه شده روی فریم درب عقب.

نقطه شروع: تماس موقت مجموعه

چسبها بر روی فریم در عقب

نقطه انفصال: تماس دست با برچسب كوركن

قطر 20 میلی متر

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

C

شرح عنصر:

برداشتن و چشباندن برچسب كوركن قطر 20 میلی متر روی فریم در عقب، چسباندن لاستیك چسب دار(چسب شكلاتی) روی فریم داخلی در، محل نصب قفل كن مجموعه قفل جانبی عقب، چسباندن اسفنج محافظ زیر ریل ناودانی شیشه در عقب در كناره داخلی چپ فریم در.

نقطه شروع: تماس دست با برچسب كوركن قطر 20 میلی متر

نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدنه به سمت محل قرار گیری آجار

بادی تفنگی

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

D

شرح عنصر:

حركت به سمت پالت قطعات محل قرار گرفتن آچار بادی تفنگی روی صندلی چرخ دار(3 گام)، برداشتن آچار بادی تفنگی بر كشتن به سمت درب عقب روی صندلی چرخ دار(3 گام)، برداشتن 3 عدد پیچ زبانه قفل در و ستون از جعبه قطعات كشویی صندلی، جاگذاری قفل از داخل و محكم كردن آن توسط 3 عدد پیچ – ابتدا پایین چپ، سپس بالا راست و در آخر پایین راست – به وسیله آچار تنفنگی، قرار دادن آچار بادی روی هنگر در.

نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدن به سمت محل قرارگیری آچار بادی تفنگی

نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه میله های قفل كن

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجی نام محصول: پژو 405 شماره ایستگاه: 01 در راست صفحه 2 از 2

كد:

E

شرح عنصر:

اپراتور در عقب سمت راست:

در اختیار گرفتن میله های مجموعه قفل، عبور دادن میله قفل كن از سوراخ مربوط به قفل كن در گوشه بالای راست درعقب، مهار كردن میله های مجموعه قفل در خارهای منصوبه روی فریم داخلی در عقب و بوسیلة پین روی مجموعه قفل كن.

نقطه شروع: تماس دست با میله های مجموعه قفل

نقطه انفصال: تماس دست با دسته سیم در عقب

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

F

شرح عنصر:

برداشتن دسته سیم از روی هنگر، عبور دادن دسته سیم از سوراخ موجود روی كنارة راست در به داخل، جازدن گردگیر روی آن در سوراخ روی در، مهار كردن دسته سیم توسط خارها(بستهای پلاستیكی مربوطه) منصوبه روی فریم داخلی در وهمچنین خار روی دسته سیم، جا زدن سوكت سرسیم در محل مربوطه روی قفل.

نقطه شروع: تماس دست با دسته سیم در عقب

نقطه انفصال: تماس دست با ریل ناودانی شیشه عقب راست

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

G

شرح عنصر:

برداشتن ریل ناودانی شیشه در عقب سمت راست، جا زدن آن در منارة راست فریم داخلی در عقبراست، برداشتن 2 عدد مهرة 6 گوش فلنجی 6 میلی متر، بستن موقت مهره ها روی خار پیچهای منصوبه روی ریل ناودانی.

نقطه شروع: تماس دست با ریل ناودانی شیشه عقب راست

نقطه انفصال: تماس دست با مجموعه دستگیره دربازكن داخلی راست

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

H

شرح عنصر:

برداشتن مجموعه دستگیره در بازكن داخلی راست، در اختیار گرفتن میله درب بازكن قفل، جا زدن قلاب سر میله دربازكن در روی مجموعه دستگیره دربازكن، جا زدن مجموعه دستگیره دربازكن روی فریم درب عقب، كشیدن و رها كردن اهرم درب باز كن.

نقطه شروع: تماس دست با مجموعه دستگیره دربازكن داخلی راست

نقطه انفصال: آغاز تغییر جهت بدن برای برخاستن از روی صندلی

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

I

شرح عنصر:

برداشتن وجازدن اسفنج زیر ریل ناودانی شیشه در عقب.

نقطه شروع:آغاز تغییر جهت بدن برای برخاستن از روی صندلی

نقطه انفصال:آغاز تغییر جهت بدن برای حركت به سمت پالت قطعات

فركانس:1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

J

شرح عنصر:

آماده سازی لاستیك چسب دار روی درهای جانبی، اسفنج زیر نوار گردگیر شیشه در عقب، برچسب كوركن قطر 20 میلی متر و چساندن موقت آنها بر روی نرده های پالت قطعات

نقطه شروع:تماس دست با اولین قطعه

نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرین قطعه

فركانس:9/1

تكراری□ موقت ■ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

جدول محاسبة زمان استاندارد ایستگاه كاری

نام محصول: پژو 405

شماره ایستگاه: 01 در – راست

سرعت خط نمایشگر: 16،3 (خودرو در ساعت)

سرعت خط محاسبه شده: 16،64 (خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر

صفحه 1 از 1

كد عنصر

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

نوع عنصر(تكراری، موقت،Setup)

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

تكراری

ضریب عملكرد

60

70

70

66

62

62

66

79

70

62

الونس

ثابت

رفع نیازهای شخصی

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

رفع خستگی

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

متغیر

ایستاده كاركردن

2

0

0

2

0

0

0

0

2

2

وضعیت غیر طبیعی بدن

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

اعمال نیرو

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

شرایط نور

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

شرایط هوا

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تنش بینایی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

تنش شنوایی

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

تنش فكری

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

یكنواختی فكری

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

یكنواختی فیزیكی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الونس قطع قانونی كار

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Treshold Allowance

6-

6-

6-

6-

6-

6-

6-

6-

6-

0

جمع

5

3

5

7

3

3

3

3

5

11

میانگین زمان مشاهده ای

30.63

29.94

7.99

18.64

12.02

28.68

13.07

5.70

5.52

11.38

زمان نرمال

18.38

21.08

5.63

12.30

7.40

17.67

8.63

4.51

3.88

7.01

زمان استاندارد

19.29

21.71

5.91

13.16

7.62

18.20

8.88

4.65

4.08

7.78

سایر توضیحات ضروری:

تمامی زمانها به ثانیه بوده و واحد محصول خروجی، یك دستگاه خودرو می باشد.

نمودار MAC ایستگاه كاری

نام محصول: پژو 405

شماره ایستگاه: 01 در- راست

سرعت خط محاسبه شده: 16.64

سرعت خط نمایشگر: 16.3 (خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر

مقیاس زمانی نمودار به ثانیه می باشد.

صفحه 1 از 1

فرم مشخصات عناصر زمان سنجی

نام محصول: پژو 405

شماره ایستگاه: 02 در (راست)

سرعت خط نمایشگر:16،3 (خودرو در ساعت)

سرعت خط محاسبه شده: 16،64(خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر

صفحه 1 از 3

كد:

A

شرح عنصر:

حركت اپراتور به سمت ظروف حاوی قطعات با طی 3 گام ، جا زدن 2 عدد بست پلاستیكی نگهدارنده ی سوكت دسته سیم به 2 سوكت آینه دسته سیم در جلو راست ، برداشتنن دسته سیم در جلو راست ، مجموعه قفل جانبی جلو راست ، خار دو شاخه ی پشت قفل سوئیچی درها ، 2 عدد در پوش پلاستیكی قطر 10 میلی متر ، 2 عدد بست ( طوسی ) نگهدارنده مچی در ، 1 عدد بست ( كرم ) نگهدارنده ی دستگیره مچی درها ، 3 عدد بست پلاستیكی نگهدارنده ی دسته سیم داخل در ، 4 عدد بست پیچ پایه ی آینه روی در و حركت به سمت در جلو راست با طی 5 گام

نقطه شروع: آغاز تغییر جهت بدنه

برای حركت به سمت ظروف حاوی قطعات

نقطه انفصال: تماس دسته سیم با در جلو راست

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

B

شرح عنصر:قرار دادن دسته و مجموعهه ی قفل جانبی و خار دو شاخه ی پشت قفل سوئیچی بر روی در جلو راست

نقطه شروع: تماس دسته سیم با در جلو راست

نقطه انفصال:قطع تماس دست باخار دو شاخه ی پشت قفل سو ئیچی

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

C

شرح عنصر:

جا زدن دو عدد درپوش پلاستیكی قطر 10میلی مترقطع

نقطه شروع:قطع تماس دست با خار دو شاخه ی پشت قفل سوئیچی

نقطه انفصال: قطع تماس دست با آخرین درپوش پلاستیكی نصب شده

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

D

شرح عنصر:

جا زدن دو عدد بست ( طوسی ) نگهدارنده دستگیره مچی در و 1 عدد بست (كرم ) نگهدارنده ی دستگیره مچی درها

نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرین در پوش پلاستیكی نصب شده

نقطه انفصال: قطع تماس دست با بست ( سفید ) نگهدارنده ی دستگیره مچی نصب شده

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

ادامة فرم مشخصات عناصر زمان سنجی نام محصول: پژو 405 شماره ایستگاه: 02در راست صفحه 1از 3

كد:

E

شرح عنصر:

جا زدن 3 عدد بست پلاستیكی نگهدارنده دسته سیم داخل در

نقطه شروع: قطع تماس دست با بست ( سفید ) نگهدارنه ی دستگیره مچی نصب شده

قطع انفصال : قطع تماس دست با آخرین بست پلاستیكی نگهدارنده ی دسته سیم نصب شده

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

F

شرح عنصر:

جا زدن پیچ پایه ی آینه روی در

نقطه شروع: قطع تماس دست با آخرین بست پلاستیكی نگهدارنده ی دسته سیم نصب شده

نقطه انفصال:قطع تماس دست با آخرین بست پایه ی آینه نصب شده

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

G

شرح عنصر:

برداشتن مجموعه ی قفل جانبی در جلو راست و عبور دادن آن از در ، نصب مجموعه ی قفل جانبیی در محل خود ، بر داشتن قفل سو ئیچی از داخل در و نصب آن به مجموعه ی قفل جانبی ، بر داشتن و جا زدن خاردو شاخه ی پشت قفل سوئیچی درها ، برداشتن چكش پلاستیكی و محكم كردن خار دو شاخه ی پشت قفل سوئیچی درهاا ، كنار گذاشتن چكش پلاستیكی

نقطه شروع:قطع تماس دست با آخرین بست پایه ی آینه نصب شده

نقطه انفصال: قطع تماس دست با چكش پلاستیكی

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

H

شرح عنصر:

بیرون آوردن 3 عدد پیچ زبانه ی قفل در و ستون از جیب لباس كار ، برداشتنن آچار بادی هفت تیر ی با آچار t30 از رویه نگر در ، بستن 3 عدد پیچ زبانه ی قفل در و ستون و قرارر دادن آچار بادی بر روی هنگر در

نقطه شروع: قطع تماس دستت با چكش پلاستیكی

نقطه انفصال: قطع تماس دست با آچار بادی قرار داه شده بر روی هنگر در

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

I

شرح عنصر:

برداشتن دسته سیم و عبور آن از داخل در جلو راست ، عبور دادن 2 سوكت سیم اصلی از حفره ی جلوی در و جا زدن لاستیك گردگیر بر روی حفره

نقطه شروع:قطع تماس دست با آچار بادی قرار داده شده بر روی هنگر در

نقطه انفصال:قطع تماس دست با لاستیك گردگیر نصب شده

فركانس:1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

J

شرح عنصر:

جا ازدن 2 عدد بست پلاستیكی نگهدارنده ی دسته سیم ( متصل به دسته سیم ) به داخل در ، اتصال سیم بلند گو به بست پلاستیكی نگهدارنده ی دسته سیم ( جدا از دسته سیم – نصب شده در داخل در )

نقطه شروع:قطع تماس دست با لاستیك گردگیر نصب شده

نقطه انفصال: تماس دست با سوكت كلید شیشه بالابر

فركانس:1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

k

شرح عنصر :

عبور دادن سوكت شیشه بالابر از حفر ه ی در و جا زدن لاستیك گردگیر آن

نقطه شروع : تماس دست با سوكت كلید شیشه بالابر

نقطه انفصال : قطع تماس دست با لاستیك گردگیر نصب شده

فركانس : 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

فرم مشخصات عناصر زمان سنجی

نام محصول: پژو 405

شماره ایستگاه: 01 در (راست)

سرعت خط نمایشگر: 16.3(خودرو در ساعت)

سرعت خط محاسبه شده: 16.64(خودرو در ساعت)

تعداد اپراتور: 1 نفر

صفحه 1 از 6

كد:

A

شرح عنصر:

برداشتن یك عدد اسفنج داخل داخل كلاف و یك سیم گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو چپ – خارج ( آبگیر شیشه در جلو چپ ) از ظرف های مربوطه در سمت راست روی گاری ، آغشتهه كردنن اسفنج به محلول آب و ریكای موجود در ظرف متصل به سمت راست روی گاری ، پیمودن 2 گام ، جا زدن اسفنج در داخل گوشه كلاف در جلو چپ

نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل كلاف

نقطه انفصال: رها كردن اسفنج در داخل كلاف

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر ■ ثابت □ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

B

شرح عنصر:

قرار دادن گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو چپ – خارج روی لبه در از بیرون و جا زدن آن با دو دست ، پیمودن یك گام به سمت گاری

نقطه شروع: رها كردن اسفنج در داخل كلاف

نقطه انفصال: تماس دست ا نوار گردگیر دور كلاف شیشه در جلو چپ – خارج ( ابرویی در چپ )

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

C

شرح عنصر:

برداشتن یك عدد نوار گردگیر دور كلاف شیشه در جلو چپ – خارج از طبقه زیرین گاری سمت راست ، قرار دادن آن در محل مربوطه و جا زدن آن روی كلاف لبه بیرونی در جلو چپ

نقطه شروع: تماس دست با نوار گردگیر دور كلاف شیشه در جلو چپ – خارج ( ابرویی در جلو چپ )

نقطه انفصال: تماس دست با نوار مویی در جلو چپ

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

D

شرح عنصر:

برداشتن یك عدد نوار مویی در جلو چپ از طرف سمت راست روی گاری ، برداشتن فرچه و فرو بردن آن در محلول آب و ریكا آغشته كردن نوار مویی به محلول آبو ریكا توسط فرچه ، قرار دادن فرچه در ظرف خود ، قرار دادن نوار مویی در محل خود از داخل كلاف و جا زدن آن با دو دست

نقطه شروع: تماس دست با نوار مویی در جلو چپ

نقطه انفصال: تماس دست با پیچ دستگیره در باز كنتاكت بیرونی

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

E

شرح عنصر:

برداشتن دو عدد پیچ مخصوص دستگیره در باز كن بیرونی از ظرف متصل به سمت چپ گاری ، برداشتن دو عدد دستگیره درباز كن بیرونی درها ی جلو و عقب سمت چپ ( كه یكسان هستند ) از داخل ظرف سمت راست روی گاری ، پیمودن یك گام

نقطه شروع: تماس دست با پیچ دستگیره درباز كن بیرونی

نقطه انفصال:تماس دستگیره دریاز كنتاكت بیرونی در جلو چپ با در جلو سمت چپ

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

F

شرح عنصر:

قرار دادن دستگیره در باز كن در جلو چپ در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در ، بلند كردن رویه دستگیره ، جا زدن یك عدد پیچ مخصوص دستگیره درباز كنتاكت بیرونی در سوراخ روی دستگیره و جا زدن آن با دست ، پیمودن 2 گام به سمت در عقب چپ

نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در جلو چپ با در جلو چپ

نقطه انفصال: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

G

شرح عنصر:

برداشتن دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ در محل خود و جا زدن آن در فریم خارجی در بلند کردن رویه دستگیره جا زدن آن یک عدد پیچ مخصوص دستگیره درباز کن بیرونی در سوراخ روی دستگیره و جا زدن آن با دست پیمودن 3 گام به سمت گاری

نقطه شروع: تماس دستگیره درباز کن بیرونی در عقب چپ با در عقب چپ

نقطه انفصال: تماس دست با اسفنج داخل کلاف

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

H

شرح عنصر:

برداشتن یک عدد اسفنج و یگک عدد گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج ( آبگیر شیشه در جلو راست ) از ظرف های موجود در سمت راست و سمت چپ روی گاری جا زدن آن با دست پیمودن دو گام جا زدن اسفنج در داخحل گوشه کلاف در جلو راست

نقطه شروع: تماس دست با اسفنج داخل کلاف

نقطه انفصال: رها کردن اسفنج در داخل کلاف

فركانس: 1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

I

شرح عنصر:

قرار دادن گردگیر و نگهدارنده شیشه در جلو راست – خارج روی لبه در از بیرون و جا زدن آن با دو دست

نقطه شروع : رها کردن اسفنج در داخل کلاف

نقطه انفصال:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج

فركانس:1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

كد:

J

شرح عنصر:

برداشتن یک عدد نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج ( ابرویی در جلو راست ) از طبقه زیرین گاری سمت چپ راندن گاری به جلو قرار دادن نوار گردگیر دور کلاف شیشه در محل مربوطه و جا زدن آن روی کلاف لبه بیرونی در جلو راست پیمودن یک گام به سمت گاری

نقطه شروع:تماس دست با نوار گردگیر دور کلاف شیشه در جلو راست – خارج

نقطه انفصال: قطع تماس دست با نوار مویی در جلو راست

فركانس:1

تكراری ■ موقت □ حاكم □

متغیر □ ثابت ■ خارجی □

دستی ■ ماشینی □

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود گزارش کاراموزی فرم مشخصات عناصر زمان بندی و نمودارهای MAC