چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری 💯

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری

 

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری

 

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات 24
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 24صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

برای مفهوم سازگاری تعاریف متعددی از سوی اندیشمندان روان شناسی و جامعه شناسان ارائه شده است. سازگاری به طور کلی رابطه ای است که هر ارگانیسم نسبت به وضع موجود با محیط خود برقرار می­سازد. ( افشار نیکان، 1381).

از جمله مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با سازگاری، اصطلاح “بهداشت” یا “سلامت ” می باشد. سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سلامت یا بهداشت را تحت عنوان “سلانت بدنی، روانی و اجتماعی و عدم وجود بیماری وضعف” تعریف می کند (سیمن، 1989؛ به نقل از سامانی، 1381). با این تعریف می توان سلامت یا بهداشت را حالتی بهینه از سازگاری دانست. بدین لحاظ می توان کیفیت های متفاوتی از سازگاری را در افراد متصور شد،که این کیفیت ها در قالب شاخص های مختلفی همانند عملکرد تحصیلی، سطح فشار روانی، عزت نفس، کفایت اجتماعی، اختلالات عاطفی و توانایی ذهنی و روانی مورد ملاحظه قرار می گیرند. در بررسی های مختلف از شاخص ها و مؤلفه های متفاوتی جهت ارزیابی میزان سازگاری استفاده شده که جدول 2-1 نشانگر نمونه ای از این شاخص ها در مطالعات مختلف است.

جدول2-1:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف

شاخص سازگاری

محقق

مدل تحصیلی،کفایت تحصیلی، نشانگان بدنی، اعتیاد و بزهکاری

لامبورن و همکاران(1991)

اختلالات رفتاری، واکنش های روانی

دیویس و کامینگز(1998)

پرخاشگری

نواک و پوسچنر (1999)

کفایت اجتماعی، افسردگی،کفایت تحصیلی و مشکلات رفتاری

نوم و همکاران(1999)

خوداتکایی، فشارهای درونی، معدل تحصیلی و رفتار انحرافی

بیرز و گوستر (1999

احساس تنهایی، اضطراب اجتماعی و اجتناب اجتماعی

جانسون و همکاران(2001)

2-3-1-مبانی نظری سازگاری

2-3-1-1 دیدگاه روان پویایی

از چشم انداز روان پویایی، روان­کاو احتمالا سازگاری را عدم وجود نسبی واپس رانی مفهوم بندی می کند. شخص (سالم) قادر است تکانه های جنسی یا پرخاشگرانه را بدون رجوع به دفاع های مختلفی که به طرز مؤثری از توانایی های شخص می کاهند، بازشناسی کند (خزائیلی و بوالهری، 1372).

منابع فارسی

 1. احدی، بتول؛ میرزایی، پری؛ نریمانی، محمد و ابوالقاسمی، عباس. (1388). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان كمرو. مجله پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 9، 202-193.
 2. احمد خانی، حسین. (1388). بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی مادران دارای كودك عقب مانده ذهنی شهرستان اردبیل. پایان کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران.
 3. احمدی، سعید؛ حاتمی، حمیدرضا و اسدزاده، حسن. (1391). تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2، 115-99.
 4. احمدی، سعید؛ حاتمی، حمیدرضا و اسدزاده، حسن. (1391). تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زنجان. مجله پژوهش های روان شناسی اجتماعی 2، 115-99.
 5. احمدی، محمد سعید؛حاتمی،حمیدرضا؛احدی، و اسد زاده؛ حسن (1392)تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نودر مدیریت آموزشی،سال چهارم ،شماره 4 ،زمستان،صفحات105 تا 118
 6. احمدی، ا. (1382) ، روانشناسینوجوانانوجوانان، اصفهان: انتشارات مشعل.
 7. اژه ای، جواد ، منظری توكلی،وحید حسینی، سید رحمان و هاشمی زاده، وجیهه السادات (1391) بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی، معنی درمانی گروهی و تلفیق آنها بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان ناسازگار. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی، دوره ششم، شماره سوم، پاییز1391، صفحات 30 تا 39
 8. اسلامی نسب، ع.(1383)، روان شناسی سازگاری، تهران، نشر بنیاد.
 9. افشار نیاكان(1380). بررسی و مقایسه سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان دختر و پسر رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی. پایان‌نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی.
 10. ایروانی،محمود؛ ایزدی،مریم(1378)بررسی ارتباط بین سبکهای اسنادی و وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی » پاییز 1378 – شماره 1
 11. آذین، احمد و موسوی، سید محمد. (1390). بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدونشهر(سال 1388). مجله جامعه شناسی کاربردی 22، 200-183.
 12. آزاد،حسین؛ نجات،حمید(1378) سلامت روان از دیدگاه الیس، اصول بهداشت روانی، زمستان 1378 – شماره 4
 13. آقا محمدیان، ح.ر و حسینی، س. م.(1384)، روانشناسی بلوغ و نوجوانی روانشناسی رشد2، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

البرتی ، ر. و امونز ، م. (1374). روان شناسی ابزار وجود: حق مسلم شما : ابراز وجود کنید و حق خود را بستانید . ترجمه مهدی قراچه داغی. تهران:علمی


منابع انگلیسی

 1. Allison S.M. (2004). Predictor of social competence among children epilepsy. Ph.D. Dissertations. Gorge Washington Nupub: AAT 3124592.
 2. Cegala DJ Broz SL(2002). Physician communication skills training; areview of the theoretical backgrounds objectives and skills. Med Educ. 36: 1004-1016
 3. Dam-Baggen R. & Kraaimaat F.(2000). Group Social Skills Training or Cognitive Group Therapy as the Clinical Treatment of Choice for Generalized Social Phobia Journal of Anxiety Disorders Volume 14 Issue 5 Pages 437-451
 4. Elabedour sabman (2004) . The effect of polygamous marital structure on behavioral emotional and academic adjustment children clinical child and family psychology review vol 5
 5. Greco L. & Morris T.(2005). Factors Influencing the Link Between Social Anxiety and Peer Acceptance: Contributions of Social Skills and Close Friendships During Middle Childhood Behavior Therapy Volume 36 Issue 2 Spring 2005 Pages 197-205
 6. Hargie O & Dickson S.(2004).Skilled interpersonal communication (Research theory and practice). Forth edition London & New York: Routledge.
 7. Herbert J.D.; Gaudiano B.A.; Rheingold A.A. & Myers V.H.(2005). Social Skills Training Augments the Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Therapy for Social Anxiety Disorder. Behavior Therapy Volume 36 Issue 2 Spring 2005 Pages 125-138
 8. Lane C Rollnick S(2007). The use of simulated Patients and role-play in communication skills training: a review of the literature to August 2005. Patient Educ Couns; 67:13-20. available online at www.sciencediredt.com
 9. Libua Negru.( 2007) Action needed on improvingemental health for adolescents. WHO Regional office for Europe. Copenhagen.
 10. Murray C. and Malmyren K.(2005). Implementiny a teacher – student relationship program in a high poverty urban school : Effects on social emotional and academic adjustment and lesson learned . journal of school psychology . p 137-152
 11. Parker J.G. & Asher S.R. (1993). Friendship and friendship quality inmiddle childhood: Links with peer group acceptance and feelings of loneliness and social dissatisfaction. Developmental Psychology 29 4 611-621.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری