پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص 💯

پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص

 

پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص ,پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص,دانلود پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص ,پروژه,رويکرد,مدل,سازی,REA,برای,تدريس,AIS,29,ص,پروژه,رويکرد,سازی,برای,تدريس

 

پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص

پروژه-رويکرد-مدل-سازی-rea-برای-تدريس-ais-29-صلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1

‏رويکرد مدل سازی REA ‏برای تدريس AIS
‏( پروژة درس سيستمهای اطلاعات حسابداری )
‏منبع : سایت EBSCO
‏ ‏رويكرد مدل ‏‌سازي‏ REA‏ براي تدريس AIS
‏چكيده:‏ اولين‏ ‏بار در مورد مدلREA ‏ در سال 1982 در Accounting Review‏ به عنوان چارچوب‏ی‏ براي ساخت سيست‏م ‏هاي حسابداري در محيط‏ی‏ با داده‏ ‏ها‏ی به ‏ اشتراك گذاشته شد‏ه‏ (شبك‏ه ‏اي) ‏درون شركت‏ ‏ها و‏ي‏ا‏ بين شرك‏ت ‏ها‏ بحث شد‏. ويژگي‏ اصلي مدل اين است كه به صورت معنايي (تفسيري) ورودي‌ها و خروجي‌هاي يك فرآيند تجا‏ر‏ي را ‏نشان ‏ ‏مي دهد‏. كلمه مخفف REA‏ از آن ساختار الگويي كه شامل منابع اقتصادي، فعاليت‌هاي اقتصادي، و عوامل اقتصادي است، گرفته شده است.
‏همزمان با انتشار تحقيقات در زمينه REA‏ ‏، اين مدل، به عنوان چارچوبي براي تدريس AIS‏ ابتدا در دانشگاه ايالت Michigan‏ و سپس به تدريج در ديگر دانشگاه‌ها و كالج‌ها استفاده شد. در شكل گسترده، مدل REA‏ ‏، تدريس ساختار معاملات حسابداري، خصوصيات خط‌مشي تجاري و تعهدات، مهندسي فرآيند تجاري و ساختار زنجيره ارزش شركت را
‏1
‏تفکيک ‏ مي‌كند. از سال 2003 مدل‌سازي REA‏ در دوره‌هاي گوناگون AIS‏ و در كتاب‌هاي درسي گوناگون AIS‏، هم در ايالات متحده و هم به صورت بين‌المللي به كار گرفته شد.
‏واژه‌هاي كليدي:‏ مدل حسابداري REA‏، مدل‌سازي معنايي پديده‌هاي حسابداري، سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابد‏ار‏ي، فلسفه وجود موسسهREA‏.
‏منشاء رويكرد REA
‏ما يك پايگاه داده‌‏ ‏به عنوان يك مدل از دنياي فيزيكي توسعه يافته‏ تعريف خواهيم كرد‏ ‏ ‏ (Abrial (1974-1973))‏ ‏،‏ ‏وقتي من ابتدا اين نقل‌قول را د‏ر کلاسهای فارغ التحصيلي‏ علوم كامپيوتر در دانشگاه Massachusette (UMASS) ‏ در سال 1975 خواندم، بيدرنگ كاربرد آن در سيستم پردازش عمليات حسابد‏ار‏ي به ذهنم رسيد. دنياي ‏تئوري ‏پايگاه داده‏ ‏، در آن زمان در ميانه عمر طلايي‌اش بود. نظريه‌‌هاي codd‏ در مورد سيستم‌هاي رابطه‌اي (1972ـ1970) و هنجارسازي تركيبي (syntactic normalization)‏ (1972) تأييد بيشتري نسبت به طبقات قديمي‌تر پايگاه‌هاي اجرايي مثل شبكه سيستم‌هاي سلسله مراتبي از نظر ملاحظات منطقي و مفهومي داشت، مقاله سال ‏(‏(1974)(Abrial‏ ظهور منشأ پايگاه داده‌هاي معنايي را نشان داد كه پس از انتشار مدل موجوديت‌هاي smith,chen‏ در سال 1976 و نظريات خلاصه‌سازي داده‌هاي smith‏ در سال 1977 به اوج رسيد.
‏براي من در UMASS‏ مشخص شد كه پايگاه داده‌هاي حسابداري آتي، رابطه‌اي خواهد بود و اينكه آنها با معاني درونه‌اي (embeded semantics)‏ و ‏به شکلی‏ دقيق (strict typing)‏ طراحي خواهند شد.
‏در دوره‌هاي 5 تا 6 ساله بعدي، من تعدادي مقاله در مورد سيستم‌هاي حسابداري رابطه‌اي با مضمون قوي نوشتم (198‏2‏، 1980، 1979، 1978، Mc Carthy‏) كه يك جريان تحقيقي بود كه با معرفي‏ مدل REA‏ در‏سال 1982 درAccounting Review‏ به ا‏و‏ج رسيد. در آنجا REA‏به عنوان چهار ‏چوب‏ی‏ براي ساخت سيستم‌هاي حسابداري در يك محيط، با داده‌هاي به اشتراك گذاشته شده، چه درون شركت‌ها و چه بين شركت‌ها به ذهن رسيد. ويژگي‌ اصلي مدل اين است كه به صورت معنايي ورودي‌ها و خروجي‌ها‏ی‏ يك فرآيند تجاري را بيان مي‌كند. كلمه REA‏ ‏از آن ساختار الگويي كه شامل منابع اقتصادي، فعاليت‌هاي اقتصادي و عوامل اقتصادي است، گرفته شده است.
‏چارچوب معنايي ‏در حال حاضر‏ گسترده شده تا خلاصه‏ ای از شناسايی‏ خصوصيات تعهدات منابع آتي را دربارة منبع و زنجيره ارزش در بر بگيرد بنابراين (با توجه به اين)‏ ‏، مفهوم اصلي 1974 Abrial‏ (بدست آمده از نقل‌قول قبلي‏)، براي حسابداري به كار برده شد‏ه‏ و به صورت زير گسترده شده است.
‏2
‏پايگاه داد‌ه‌هاي حسابداري مدلي است ‏از واقعیت در برگرفتة‏ يك شركت تجاري رشديافته كه شامل مجموعه پاسخگويي در مورد عمليات گذشته، مجموعه‌‌اي از تعهدات و ادعاهاي ‏فعلی‏ و مجموعه‌اي از طرح‌ها و سياست‌هاي آتي مي‌باشد.
‏ REA‏ ‏همچنان كه در سال 2003 عنوان شده چارچوب‏ی‏ بسيار توسعه يافته است و در واقع يك‏ ‏ مدل پيشنهادي براي استانداردهاي معاملات تجاري الكترونيكي متعدد است‏ ‏ ‏ (David et al 2002-Geerts ,Mc Charthy 2003) ‏ ‏. ‏علاوه براين مدل‌سازي REA‏ در تعداد زيادي از دوره‌هاي AIS‏ و در كتاب‌هاي درسي گوناگوني از AIS‏ به طور برجسته هم در ايالات متحده آمريكا و هم در سطح بين‌المللي نشان داده شده است. بعضي استفاده‌هاي محدود شده ازREA‏ در دوره‌هاي حسابداري مقدماتي و كلاس‌هاي پايگاه داده‌هاي MIS‏ مقدماتي ايجاد شده است.‏(‏ David Maccracken, Reckers 2003: Trimmeretal 2002‏)
‏اين مقاله عناصر و نظريه‌هاي مدل REA‏ را بازبيني مي‌كند. و توضيح مي‌دهد كه چطور آن مفاهيم در تدريس AIS‏ استفاده مي‌شود. بخش دوم مقاله ويژگي‌هاي اساسي پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي و مدل‌سازي معنايي را ‏مورد بازبينی و تجديد نظر قرار می دهد‏.‏ در دنباله من مثال‌هاي اساسي مي‌آورم براي تجديدنظر در مورد 3 مرحله مجزا از رشد مدل REA‏ كه نهايتاً براي تدريس استفاده شده است: 1ـ مجموعه‌اي از ويژگي‌هاي اس‏اسي‌اش‏ ؛‏ 2ـ روند افزايشي زنجيره‌ ‏ارزش‏ مؤسسه تجاري‏ ‏و تفكيك آن براي گردش كار و خصوصيات وظايف؛ 3ـ بسط آن به تعهدات و ‏انواع آن.‏ من اين موارد اوليه را در بخشي كه دربارة چگونگي استفاده از REA‏ ب‏راي تدريس رشته خودم توضيح مي‌ده‏م ، دركارگاه تابستاني دانشگاه ايالت (MSU)Michigan‏ و در انجمن حسابداري آمريكا (AAA)‏ ‏،‏براي شروع تدريسAIS‏ دنبال می کنم‏. من اين مقاله را با پيشنهادات‏ی‏ در ارتباط با رشد انجمن پژوهشگران AIS‏ به اتمام مي‌رسانم ‏, ‏كه اين انجمن مدل‌سازي معنايي پديده‌هاي حسابد‏اري را به عنوان جزء اساسي تدريس‏شان به حساب مي‌آورند.
‏ ‏پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي و مدل‌سازي معنايي
‏سيستم‌هاي پايگاه داده‌هاي تجا‏ري كنوني،‏شامل سيستم‌هاي كوچك‌تر Access)‏ (Microsoft‏ ‏و ‏نيز‏سيستم‌هاي بزرگتر (Oracle client-server editions)‏ گرايش زيادي دارد به ساختارهاي رابطه‌اي مدنظر. Codd‏ اين مطلب را بيش از 30 سال پيش‏(در سال 1970)‏ در يكي از مهمترين مقالات علمي كامپيوتر كه تاكنون نوشته است تجسم كرد. داده‌هاي ساختار سيستم‌هاي رابطه‌اي به عنوان يك جدول مسطح، هم‏چنانکه‏ كه در شكل 1 دربارة يك مجموعه محدود از ‏”‏نقاشان‏”‏ و ‏”‏نقاشي‌ها‏”‏ نمايش داده شده است مي‌باشد.
‏3
‏جدول نق‏ا‏ش‏ان‏ دو سر ستون دارد و 6 رديف از داده‌هاي واقعي كه در مورد 6 هنرمند است؛ جدول نقاشي نيز دوستون و 8 رديف دارد كه بيان‌كننده بعضي از آثار هنرمندان است.
‏ستون‌ها غالباً صفات (attributs)‏ ناميده شده است. س‏ر‏ فصل NAME‏ كليد اوليه / منحصر به فرد را ‏نشان می دهد (Primerykey)‏ ‏. براي كليد اوليه نمي‌توان مقادير تكراري به كاربر‏دولی‏ براي ساير خانه‌ها استفاده تكراري از مقادير مجاز است. (يعني صفاتي كه مجاز به استفاده تكراري هستند در يك خانه با محدوديتهاي استاندارد، قابل استفاده نيستند.) و اين بين سيستمهاي رابطه‌اي و متغير ساختارهاي سيستم قبلي تفاوت ايجاد مي‌كند.
‏پيكان‌هاي دوطرفه شكل 1 به طور غيررسمي نشان مي‌دهد كه نقاشان و نقاشي‌ها مرتبط شده‌اند، اما آنها قسمتي از مكانيزم‌هاي پايگاه داده‌هاي رابطه‌اي نيستند. ارتباط بين جداول در يك كاربرد واقعي به وسيله محاسبه و ذخيره ارزش‌ها (مقادير ‏)‏كليد متفاوت در همان رديف متأثر شده است، بنابراين نشان داده شده است كه د‏و‏ مورد (‏مثل ‏‌، Guernica, Picasso‏) رابطه‏ ای‏ با يكديگر دارند.‏ب‏راي پايگاه داده‌ها در شكل 1 من مي‌توانم يك ارتباط بين نقاشان و نقاشي‌ها به‏ يکی‏ از طرق زير ايجاد كنم: (1)فرستادن كليد نقاش به طرف جدول نقاشي، كه در نتيجه ستون سومي ايجاد مي‌شود.
‏يا (2)فرستادن كليدهاي هر‏دو ‏ جدول با هم به جدول سوم كه Artist for‏(پديدآورنده)‏ ناميده مي‌شود كه مثال‌هاي اين ‏دو ‏ به صورت مج‏زا نشان داده شده است. انتخاب كا‏ر‏ ا‏ ‏و موثر بين اين دو گزينه، اغلب يك موضوع براي كلاس‌هاي AIS‏ است كه خارج از محدوه بررسي من است.
‏كار اصلي تئوري‌ هنجارسازي يك رويكرد از پايين به بالا براي طراحي است. زيرا پايگاه داده‌ها‏ را‏ به وسيله تجزيه جدول‌هاي بزرگ به جدول‌ها‏ی‏ كوچك‌تر از طريق قوانين علت و معلولي ايجاد كرده است (1977Everest, weber‏). در مقابل رويكرد معنايي يا از بالا به پايين براي طراحي‏-‏ كه ابتدا به وسيله chen‏ به طور كامل ارائه شد‏- ‏ با تجزيه و تحليل واقعيت طراحي شده براي انواع گوناگوني از موضوعات (مثل افراد، اشياء، فعاليت‌ها و مفاهيم) و سپس طراحي نموداري از موجوديت‌هاي مستقل شناسايي شده را همراه با اتصالات يا روابط نامبرده‌شان در قالب يك جدول ارائه مي‌كند. (1979 Mc Carthy‏). يك طراح پايگاه داده‌هاي معنايي هميشه يك نمودار ارتباط موجوديت‌ها را همانطور كه در شكل 2 نشان داده شده، قبل از طر‏احي گزينه‌هاي شكل 1 ارائه مي‌كن‏د. اين‏ نمودار در‏ زمينه‏ مدل‌سازي از بالا به پايين است، جايي‌كه مدل REA‏ بزرگترين منافع تدريسش را فراهم مي‌كند. كه آن رويكرد‏بعدا‏ بحث مي‌شود.
‏اجزاء مدل REA
‏الگو‏ی‏ اساسي REA

 

دانلود فایل

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود پروژه رويکرد مدل سازی REA برای تدريس AIS 29 ص