پردازش بلادرنگ پرس و جوهای مبتنی برابر در محیط های بیسیم برای شبکه های بدن جهت مانیتورینگ بیمار

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر