علوم اجتماعی · دسامبر 25, 2023 0

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تالیف دكتر غلامعباس توسلی 💯

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تالیف دكتر غلامعباس توسلی

 

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دكتر غلامعباس توسلی، در قالب ppt و در 285 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول كلیات و تعاریف، فصل دوم ریخت شناسی ( مرفولوژی ) شهری، فصل سوم منشا جمعیت شهرنشین، فصل چهارم توسعه شهرها و شهرنشینی در ایران، فصل پنجم مبانی نظری جامعه شناسی شهری، فصل ششم تحقیقات اكولوژیك در شهرها

 

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تالیف دكتر غلامعباس توسلی

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تالیف دكتر غلامعباس توسلی

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 553 کیلو بایت
تعداد صفحات 285
برای فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دكتر غلامعباس توسلی، در قالب ppt و در 285 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كلیات و تعاریف

تعریف جامعه شناسی

جنبه های مختلف واقعیات اجتماعی

جنبه ریخت شناسی

جنبه سازمانی

رابطه ساخت گروه با وظایف گروهی

جنبه فرهنگی و روانی

انواع گروه های اجتماعی

موضوع جامعه شناسی شهری

تعریف شهر

فصل دوم : ریخت شناسی ( مرفولوژی ) شهری

ملاكهای شناسایی شهر

سابقه شهرنشینی در جهان

رشد شهر نشینی در عصر جدید

دوره های رشد حمعیت جهان از نظر جمعیت شناسان سازمان ملل متحد

گرایش به سوی شهرها و اثرات اجتماعی آن

توسعه شهر نشینی

رشد جمعیت كشورهای صنعتی

توقف رشد جمعیت مناطق پیشرفته

سرعت رشد جمعیت

فصل سوم: منشا جمعیت شهرنشین

عوامل مؤثر در رشد عمومی جمعیت شهری

منشا عمده و اصلی توسعه شهر نشینی در جهان

دلایل مهاجرت

انواع كوچ از نظر سازمان ملل

دلیل عمده رشد فزاینده شهرنشینی

مهاجرت كنندگان

مهاجرت چند درجه ای

نتایج جامعه شناختی توسعه شهرنشینی

تاثیر توزیع خاص جمعیت بر مرگ و میر و میزان باروری جمعیت شهرنشین

تحول در جمعیت فعال و شاغل

فصل چهارم: توسعه شهرها و شهرنشینی در ایران

تحول جمعیت شهرنشین ایران

نسبت جمعیت شهری و روستایی

عوامل مؤثر در تغییرات جمعیت شهرهای ایران

نقش مهاجرت در ایجاد تغییر

دلیل جذب مهاجران به شهر تهران

علل گرایش مهاجران به تهران

عواقب رشد شهرنشیی در ایران

نتیجه منفی مهاجرت

گروه دوم مشكلات مهاجرین

دو نكته اساسی در مورد مهاجرین جنگ تحمیلی

مشكلات مهاجرین جنگ تحمیلی

فصل پنجم: مبانی نظری جامعه شناسی شهری

نظریات مربوط به شهر و نظام شهرنشینی

شهر آرمانی یا اوتوپیا

نظریه های تاریخی و تكاملی شهر

تعریف شهر به مثابه یك نهاد اقتصادی

تعریف شهر از نظر ماكس وبر

انواع شهر از نظر ماكس وبر

نظریه وابستگی

دیدگاههای مختلف در نظریه وابستگی

عامل رشد شهر در كشورهای صنعتی

نظریه نظام جهانی

نشانه شهرنشینی در نظام سرمایه داری صنعتی

نظریه روان شناختی شهر

مكتب اكولوژی ( زیست محیطی )

علت شهرت مكتب جامعه شناسی شیكاگو

یكی از وظایف جامعه شناسی شهر و شهرنشینی از دیدگاه اكولوژیك

مباحث كلیدی جامعه شناسی شهری از دیدگاه مكتب اكولوژیك

مدل توسعه فضا در شهر شیكاگو: ارنست برگس

ویژگی مشترك شهرها از نظر ورث

مشخصات بارز كار مكتب شیكاگو

تفكیك یا تركیب نظریه ها در جامعه شناسی شهری

ویژگی ها و مشخصات عرصه شهری

نیروهای شكل دهنده محیط

توسعه و توسعه نیافتگی

فصل ششم: تحقیقات اكولوژیك در شهرها

اكولوژی شهر

جریانات اكولوژیك

توالی گروه ها در یك محل

تراكم فعالیت ها و مشاغل معین در كنار هم و در نقاط خاص

جدایی مكانی

موقعیت و فاصله

موقعیت مركزی

منظور از فاصله

تمایز فضا از نظر وظیفه و كاركرد

تمایز فضای شهر از نظر جامعه شناسی

انواع طرح های توسعه شهری

طرح دوایر متحد المركز

طرح محوری

طرح قطاعی

طرح چند هسته ای

ارزیابی طرح های شهری

ادامه ارزیابی طرحهای شهری

میكرو اكولوژی

محله

منافع مشترك بین اعضای محله

عوامل مؤثر در قدرت سنجی محله ها

اهمیت جامعه شناختی محله

تاثیر مجاورت مكانی در روابط همسایگی( در آپارتمان ها )

انواع نزدیكی مكانی

فصل هفتم: بنیان های زندگی شهری ، تشكیلات اجتماعی شهرها و تحول آن

ادوار مختلف تاریخی برای مطالعه زندگی شهری

كاركرد شهر در دوره های مختلف

شهر در دوره اسلامی

اجزای اصلی شهر در دوران اسلامی

شهرهای بزرگ دوران اسلامی

تشكیلات شهرهای اسلامی

بنیان های اجتماعی زندگی شهر در دوره اسلامی

شهر در دوره اسلامی

شهرنشینی در عصر جدید

فصل هشتم: ویژگی های برخی گروه های اجتماعی

خصوصیات اجتماعی جوانان در شهرها

دو فرضیه در رابطه با رفتار جوانان

دلیل توجه به رفتار جوانان

تنوع گروه های جوانان و طبقه بندی آنها

خصوصیت رفتاری جوانان

مخالفت جوانان با بزرگسالان

علت مسائل جوانان در شهرهای اقماری و حومه شهر های بزرگ

مسائل جوانان در شهرهای اقماری

گذران فراغت

انگیزه های تفریحات خارج از منزل

فصل نهم: مسكن خانوادگی

مطالعات مسكن

فونكسیون های مسكن

توجه انسان شناسان و جامعه شناسان به مسائل مسكن

توجه به مسكن

نیازهای مربوط به مسكن

خصوصیت مسكن ناسالم و معیوب

تاثیر مسكن ناسالم بر سلامتی و بهداشت خانواده

سطوح مراكز تصمیم در مورد سبك مسكن

فصل دهم: مسائل و مشكلات برنامه ریزی شهری و طرح های جامع شهری

گسترش و توسعه شهرنشینی در عصر جدید

پدیده گسترش یا محیط نا مانوس

پدیده محیط مانوس شهر

رابطه توسعه شهر و روستا

مسئله شهرنشینی

تجمع و تمركز در محیط شهر

روش های حل مسائل شهری

حقیقت زندگی شهری

طرح هادی

طرح های شهری

نقیصه طرح هادی

شهر در شبكه اقتصاد منطقه ای و سراسری

فصل یازدهم: برخی ویژگی های روانی و رفتاری شهرنشینان

رفتار شهرنشینی

اخلاق و رفتار شهرنشینان از دیدگاه ابن خلدون

دید منفی نسبت به شهرنشینی

ویژگی های منفی زندگی شهری در عصر جدید

خصلت های كلان شهرها از نظر زیمل

فصل دوازدهم: زمینه های پژوهش تازه در جامعه شناسی شهری

هدف از پژوهش در مورد شهرها

پژوهش در امور شهری

تحول صور زندگی و توسعه شهرنشینی

پژوهش های شهری

اجزای متشكل سبك زندگی

شكل زندگی

برقراری رابطه بین صور زندگی اجتماعی و توسعه شهرنشینی

نحوه تحول صور زندگی و توسعه شهرنشینی

توسعه شهر در كشورهای صنعتی

تغییر در سبك زندگی و شهرسازی

دو نوع خلا در زندگی شهری در كشورهای در حال توسعه

فصل سیزدهم: مطالعات و برنامه ریزی در ایران

اولین مطالعات شهری

مطالعات شهری در دوره های معاصر

اولین شهرهای دارای طرح جامع

دلیل عدم موفقیت طرحهای شهری ابران

فصل چهاردهم: روش شناسی تحلیل شهرها

عوامل تعیین كننده وضعیت شهرها

توضیحات:

کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دكتر غلامعباس توسلی، از جمله منابع مهم درس جامعه شناسی شهری رشته علوم اجتماعی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این کتاب می باشد که مشتمل بر 14 فصل و در حجم 285 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تالیف دكتر غلامعباس توسلی