معماری · دسامبر 25, 2023 0

پاورپوینت میخکوبی خاک 💯

پاورپوینت میخکوبی خاک

 

پاورپوینت میخکوبی خاک

 

پاورپوینت میخکوبی خاک

پاورپوینت میخکوبی خاک

دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3.868 مگا بایت
تعداد صفحات 45
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت میخکوبی خاک

فهرست:

میخکوبی خاک

Soil Nailing

(Soil Improvement)

1-1- سوابق

1-1-1- خاستگاه دیوارهای Soil Nailing

1-2- تاریخچه کاربرد و توسعه در آمریکا

2-1- مـقــدمـه

2-2- اجزاء اصلی دیوار Nailing Soil

  1. 1. میله های مسلح کننده فولادی ( Bars Steel Reinforcing)
  2. دو غاب سیمان ( Grout )

3. سر گل میخ ( Nail Heed )

  1. مهره ، واشر و ورق تماسی

2-2- اجزاء اصلی دیوار Nailing Soil

5– نمای موقت و دائمی Temporay and permanent facing))

6-زهکش نواری (Geocomposite strip drainage)

7- سیستم حفاظت در برابر خوردگی اضافی

š2-3-مراحل اجرا

šمرحله اول – گود برداری ( Excavation )

šمرحله دوم : حفاری چاله ها ( Drilling Nail Holes )

ž2-3-مراحل اجرا

žمرحله چهارم : اجرای نمای موقت شاتکریت

ž(Construction Temporay shotcrete facing)

2-3-مراحل اجرا

مرحله پنجم : اجرای مرحله بعدی ( Constouction of Subsequet levels )

مرحله ششم : اجرای نمای دائمی نهایی (Construction of final permanent facing )

2-4- کاربرهای دیوارهای Soil nail

2-5- ارزیابی امکان سنجی دیوارهای Soil nail

2-5-1- کلیات

2-5-2- ارزیابی شرایط زمین برای دیوار Soil nail

2-5-2-1- شرایط خاک مناسب برای Soil nail

2-5-2-1- شرایط خاک مناسب برای Soil nail

خاکهای ریزدانه سفت تا سخت:

خاکهای دانه ای متراکم تا خیلی متراکم با کمی چسبندگی ظاهری:

سنگ هوازده بدون صفحات ضعیف:

2-5-2-2- شرایط خاک نا مناسب ویا سخت برای Soil Nailing

خاکهای غیر چسبنده بد دانه بندی شده خشک:

خاکهای با آب تحت الارضی زیاد:

خاکهای با قلوه سنگ و تخته سنگ:

2-5-2-2- شرایط خاک نا مناسب ویا سخت برای Soil Nailing

خاکهای ریزدانه نرم تا خیلی نرم:

خاکهای ارگانیک (آلی دار):

خاکها و یا آبهای با خورندگی زیاد:

2-5-2-2- شرایط خاک نا مناسب ویا سخت برای Soil Nailing

سنگ های هوا زده با صفحات ضعیف و نا مناسب حفرات:

2-5-3- مزایای دیوارهای Soil Nail

2-5-3-1- به لحاظ ساخت:

2-5-3- مزایای دیوارهای Soil Nail

2-5-3-2- به لحاظ عملکرد:

2-5-3-3- به لحاظ هزینه:

2-5-4- معایب دیوارهای Soil Nail

فصل چهارم: تحلیل و طراحی دیوار Soil Nail

4-1- انتقال بار به دیوار Soil Nail

4-1- انتقال بار به دیوار Soil Nail

4-1- انتقال بار به دیوار Soil Nail

آنالیز

4-2- حالات حدی

4-2-2- حالات حدی بهره برداری

4-2-1- حالات حدی مقاومت

4-3- مراحل طراحی دیوار Soil Nail

4-3-1- مرحله اول : ملاحظات اولیه طراحی دیوار Soil Nail

4-3-2- مرحله دوم : طراحی مقدماتی با استفاده از نمودارهای ساده شده

4-3-3- مرحله سوم : طراحی نهایی

4-3-3-1- مدهای گسیختگی خارجی (External Failure Modes)

44-3-3-4- طراحی نمای دیوار (Facing Design)

4-3-5- مرحله پنجم : سایر ملاحظات طراحی

-3-4- مرحله چهارم : تخمین ماکزیمم تغییر شکل دیوار

4-3-1- مرحله اول، ملاحظات اولیه طراحی دیوار Soil Nail :

د) امتداد Soil Nail

ه) طول و توزیع Soil Nail

و) نوع مواد Soil Nail

ض) پارامترهای خاک

ک) سایر ملاحظات اولیه

سایر ملاحظات که در مرحله طراحی اولیه می بایست مورد نظر قرار گیرد، به شرح زیر می باشد:

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود پاورپوینت میخکوبی خاک