هنر و گرافیک · دسامبر 25, 2023 0

نقاشی معاصر ایران

نقاشی معاصر ایران

نقاشی معاصر ایران

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 13.096 مگا بایت
تعداد صفحات 127
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل
نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه 1320 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری.
این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیلة بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه …………………………………………….1

فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز

– انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت …….4

– ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ………..7

فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران

– تفکر و نقاشی معاصر ایران …………………18

– تحولات فرهنگی هنری دهه40-20 ………..20

فصل سوم؛ حسین کاظمی

– در باره حسین کاظمی ………………27

– نقدهای منتشر شده …………..30

– تحلیل آثار ……………. 33

فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی

– درباره منوچهر یکتایی ………………..51

– نقدهای منتشر شده ………………….56

– تحلیل آثار …………………………61

فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی

– درباره ابوالقاسم سعیدی ……………..76

– نقدهای منتشر شده …………………77
– تحلیل آثار …………………………….82

فصل ششم؛ سهراب سپهری

– درباره سهراب سپهری ……………….98

– نقدهای منتشر شده ………………..101

– تحلیل آثار ……………………………104

فصل هفتم: نتیجه گیری

– نتیجه گیری ………………………….123

– فهرست منابع …………………………………….127