علوم اجتماعی · دسامبر 25, 2023 0

مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب 💯

مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب

 

چکیده هدف پژوهش حاضر مقایسه محتوی کتابهای علوم پایه اول آموزش و پرورش ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها می باشد جامعه آماری تحقیق کتابهای علوم پایه اول کشور ایران و فنلاند می باشد نوع پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است فرضیه های تحقیق عبارتند از تصاویر کتاب علوم پایه اول ، توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد

 

مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب

مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه  ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب

دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل 259 کیلو بایت
تعداد صفحات 121
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه محتوی کتابهای علوم پایه اول آموزش و پرورش ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها می باشد جامعه آماری تحقیق کتابهای علوم پایه اول کشور ایران و فنلاند می باشد نوع پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است فرضیه های تحقیق عبارتند از تصاویر کتاب علوم پایه اول ، توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه محتوی کتابهای علوم پایه اول آموزش و پرورش ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها می باشد . جامعه آماری تحقیق کتابهای علوم پایه اول کشور ایران و فنلاند می باشد . نوع پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است . فرضیه های تحقیق عبارتند از تصاویر کتاب علوم پایه اول ، توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد . و فرضیه دوم تصاویر کتاب علوم پایه اول فنلاند توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد .

اهم نتایج به قرار زیر است :

1- کتاب علوم پایه اول ایران توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد (66/0 )

2- کتاب علوم پایه اول فنلاند توانایی فکر کردن دانش آموزان را افزایش می دهد ( 7/0)

کلید واژگان : تحلیل محتوا ، تصاویر ، نمودارها

فهرست مطالب

فصل اول : طرح مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم : پیشنه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

روند تاریخی تکامل روش تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………….

مراحل تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………..

ارزیابی سطح خوانایی متون ………………………………………………………………………………………………………………………

روشهای تحلیل محتوا ………………………………………………………………………………………………………………………………

سازماندهی تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………..

انواع روشهای شمارش……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل سوم : روش انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منبع تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تجزیه و تحلیل بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارها ………………………………………………………………………………….

انواع روشهای تحلیل محتوا ……………………………………………………………………………………………………………………….

جامعه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها……………………………………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………..

یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول و نمودارها………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………

 مقدمه : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

نتیجه گیری در مورد فرضیات ……………………………………………………………………………………………………………………

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقایسه ی محتوی کتابهای علوم پایه ایران و فنلاند بر اساس روش بررسی تصاویر و نمودارهای کتاب