حسابداری · دسامبر 25, 2023 0

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL 💯

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

 

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارشگری مالی و حسابرسی XBRL

مقدمه

ارائه گزارشات مالی آتی دیجیتالی خواهد بود، این سوال كه كدام زبان مبادله اطلاعات استاندارد می باشد هنوز بدون جواب است. در حال حاضر، بیشتر ارائه اطلاعات مالی دیجیتال به زبان كد گذاری بهم پیوسته (HTML) می باشد، كه روش نمایش اطلاعات را كنترل می كند اما عدم شناسایی حجم، سودمندی آنرا كاهش می دهد. فرمت HTML بسادگی اجازه جستجو، آنالیز، یا دست كاری اطلاعات را نمی دهد.

زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) ابزاری از زبان كدگذاری قابل توسعه (XML) است كه به طور خاص برای گزارشگری مالی و تجاری طراحی شده است، كه به وسیلة كنسرسیومی از سازمانهای مالی رهبر، شركتهای حسابداری، تهیه كنندگان خدمات مالی، و شركتهای تكنولوژی گسترش می یابد. آن برای ایجاد گزارشهای مالی كه به سادگی در اینترنت منتقل شوند طراحی شده است. سرمایه گذاران نیازمند اطلاعات دقیق و قابل اتكا هستند كه بتواند به سرعت برای كمك به آنها در اخذ تصمیمات آگاهانه تحویل شود، و وب سایتهای شركت منابع حیاتی این اطلاعات هستند. XBRL این نیازها را برطرف می كند و سودمندی اطلاعات مالی را در اینترنت افزایش می دهد.

استفاده از XBRL،‌صورتهای مالی، اسناد وام بانكی، پرونده های مالیاتی تحویل شده از طریق اینترنت به مراجع قانونی، تحلیل گران، و اعتبارات به دست آمده سرمایه گذاران، را كدگذاری می كند. كارایی و اثربخشی افزایش می یابد برای اینكه داده های XBRL می‌توانند با بالاترین استقلال تكنولوژیكی و كمترین دخالت انسان مبادله شوند.

هدف XBRL:

XBRL داده ها را قادر می سازد كه به صورت الكترونیكی خوانده شوند، و در اسناد جایگزین گردآوری و توسط دیگر سیستمهای كامپیوتری خوانده شوند. در عین حال XBRL می تواند در تهیه صورتهای مالی و گزارشهای قابل خواندن توسط شخص نیز مورد استفاده قرار گیرد، مهم است بدانیم كه بزرگترین مزیت XBRL در قادر ساختن سیستمهای كامپیوتری در بازیابی داده ها به صورت مستقیم از اسناد جایگزین XBRL است. پس می توان داده ها را به شكلی كه نیازهای استفاده كنندگان خاص مثل تحلیل گران مالی یا مراجع قانونی را برطرف كند، سازماندهی كرد.

XBRL چگونه كار می كند؟

XBRL پیچیده است و شامل مولفه ها و اسناد گوناگون می باشد. اسناد خیلی مهم در فهم و استفاده. XBRL در فرآیند گزارشگری به شرح زیر است:

· مشخصات XBRL (Specification)

· طبقه بندی XBRL (Taxonomies)

· اسناد جایگزینی XBRL (Instance documents)

· اوراق نمونه (گزارشی) (Style sheets)

روابط بین این مولفه ها در نمودار زیر نمایش داده شده است.

گزارشات/ اوراق نمونه اسناد جایگزین طبقه بندی مشخصات XBRL XML

داده های برچسب زده شده

مشخصات XBRL (Specification) :

مشخصات XBRL یك نرم افزاری است كه اطلاعات مالی را برای استفاده كنندگان نرم افزار XBRL تشریح و تعریف می كند.

مشخصات XBRL فعلی ورژن 1/2 می باشد، كه در آوریل 2005 بوسیله گروه مشخصات XBRL منتشر شده است. آن یك تعریف تكنیكی از XBRL و چگونگی كار آن را بیان می كند و چارچوب آنرا شكل می دهد و جزئیات تركیب و محتوی طبقه بندی XBRL و اسناد جایگزین را بیان می كند.

اطلاعات در دیگر فرمتهای ناسازگار می توانند با استفاده از مشخصات در واحدهای مختلف با هم مقایسه شوند. استفاده از مشخصات محدود به صورتهای مالی نیست، آن برای گزارشگری دیجیتالی و ارائه جزئیات دفتر كل در آموزش، پرونده های قانونی و اطلاعات مالی هم می تواند استفاده شود.

طبقه بندی XBRL (Taxonomies):

طبقه بندی سندی است كه عناصر كلیدی (اعداد یا متن) را كه دربرگیرنده اسناد جایگزین XBRL برای نوع خاصی از گزارشگری مالی می باشد توضیح می دهد. طبقه بندیهای XBRL تعریف های استاندارد برای ارائه اطلاعات تجاری و گزارشات حسابداری هستند. اطلاعات مالی تهیه شده توسط XBRL به عناصر داده های ذخیره شده در پایگاه داده های حسابداری عطف می شود و XBRL برای كدگذاری آنها در یك مبنای استاندارد در طبقه بندی استفاده می شود.

بنابراین طبقه بندی یك فرهنگ لغتی است كه شامل تعاریف برچسبهای مورد استفاده می باشند. طبقه بندی شامل مفاهیم و روابط مورد استفاده در نوع خاصی از گزارشگری تجاری است و برای ایجاد پیوند با اسناد جایگزین و قادر ساختن آنها برای ایجاد گزارشها بكار می رود. چندین طبقه بندی منتشر شده است، كه از جمله آنها طبقه بندی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری كانادا و ایالات متحده یا استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) می باشند. یك طبقه بندی جدید كه منتشر شده طبقه بندی
XBRL GL (دفتر كل) می باشد، كه برچسب زنی حسابها را در سیستمهای متفاوت با تغییر پذیری داده ها راهنمایی می كند.

تعریف های داده در اسناد جایگزین و سرانجام در صورتهای مالی تهیه شده، از طبقه بندی مورد استفاده نشأت می گیرد. این طبقه بندی ها برای شناسایی مجموعه های ویژه ای از قواعد، مثل اصول پذیرفته شده حسابداری، یا فرمهای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی با مجوزهای قانونی بسط یافته اند. چندین طبقه بندی در حال حاضر در سطح جهان موجود می باشد كه ثبت الكترونیكی را براساس نیازمندیهای خاص نهادهای قانونی، مراجع مالیاتی یا دیگر دوایر و آژانسهای دولتی ممكن می سازند.

اسناد جایگزین XBRL (Instance Documents):

اسناد جایگزین از مجموعه ای از عناصر داده برچسب زده شده بر مبنای مفاهیم موجود در طبقه بندی مورد استفاده تشكیل شده است. اسناد جایگزین XBRL در ارائه داده های مالی بوسیلة برچسبها از یك یا چند طبقه بندی استفاده می شوند. برای مثال، یك سند جایگزین می تواند شامل گزارش سالانه یك شركت، درآمدهای تحقق یافته شركت، جزئیات دفتر كل شركت باشد.

صورتهای مالی تهیه شده در یك زمان معین:

وقتی XBRL برای تهیه صورتهای مالی در یك زمان معین به كار می رود، حسابرسان باید بر روشها و رویه های لازم در اجرای XBRL تمركز كنند. كنترلهای موجود در این رابطه نیاز به بازنگری و مستندسازی دارند، مثل اینكه آیا كنترلهای طبقه بندی مناسب، برچسب زنی داده ها و كامل بودن (بی نقصی) داده های برچسب زده شده اجرا می شود. بعلاوه، حسابرس اثربخشی كنترلها را نه فقط در كنترلهای بازنگری و روشهای تصویب، و شكل دادن یك نتیجه در مناسب بودن طبقه بندی، می آزماید. بعلاوه، حسابرس نیاز به آزمون برچسب زنی داده ها در كسب اطمینان از اینكه مناسب هستند و شامل تمام داده های لازم برای تولید صورتهای مالی موردنظر می باشند، دارد.
صورتهای مالی تهیه شده به صورت بلادرنگ:

وقتی صورتهای مالی با استفاده از XBRL بر مبنای بلادرنگ تهیه شده باشند، روشهای اضافی شامل كنترلهای اطمینان از بر مبنای پیوسته بودن، كامل بودن و دقت داده های برچسب زده شده در حین اینكه در حین اینكه تغییر یافته اند، نیاز است. بعضی كنترلها برای شناسایی و ارزیابی نیاز است. اگر سازمان، نظارت آنلاین و نرم افزار گزارش استثنا دارد می تواند برای عملیات اطمینان بخوبی بكار رود. روشهای حسابرسی پیوسته می تواند با انتخاب مفیدترین و مناسب ترین گزارشات استثنا كه حالات را نشان می دهد مثل تغییرات غیرمجاز در عناصر داده انتخابی برای توجه حسابرسان بسط یابند، نرم افزار حسابرسی دیگر هم شاید برای نظارت بر حالات انتخابی و گزارشات متناوب تولید شده به صورت فواصل تصادفی برای اهداف حسابرسی مستقر شود.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله گزارشگری مالی و حسابداری XBRL