علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها 💯

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

 

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

چگونگی ارائه مقالات و سمینارها:

كسی كه راجع به امری قضاوت می كند ولی نمی تواند آن را تشرحی و به طور مستدل بیان كند نباید هرگز هیچ فكری در مورد آن كرده باشد.

در عصر جدید بسیاری از اشخاص از طریق صحبت در میان جمع و در همایشها عقاید خود را انتشار داده و مؤثر بوده اند.

فرآیند برقراری ارتباط كلامی:

صرف نظر از انواع رابطة كلامی در جریان هفت جزو دیگر نیز وجود دارد. كه شامل گیرنده پیام، مجرای ارتباط، شنونده، بازخورد، مداخله و موقعیت است.

گوینده: برقراری ارتباط كلامی با گوینده آغاز می شود. موقعیت شما در نقش گوینده به خود شما به اعتبار شخصی شما، به معلوماتتان دربارة مطلب، به آمادگی برای صحبت، به حالت سخن گفتن، به حساسیت نسبت به شنوندگان و موقعیت بستگی دارد. این كار علاقه و ایجاد جاذبه نیز می خواهد. نمی توانید از مردم توقع داشته باشید به آنچه می‌گویید علاقه و توجه نشان دهند، مگر اینكه توجه و علاقة خودتان جلب شده باشد. البته قبل از اینكه روشها و فنون ارائه مطلب كاربرد داشته باشند نخست باید چیزی برای گفتن داشته باشید.

پیام: پیام هر چیزی است كه گوینده به شخص دیگر ابلاغ می كند. هدف شما در سمینارها و سخنرانی عمومی این است كه پیام عمدی خود را طوری ادا كنید كه واقعاً سبب برقراری ارتباط شود. دستیابی به این منظور هم به این بستگی دارد كه چه می‌گویید (پیام كلامی) و هم اینكه چگونه می گویید. (پیام غیركلامی)

پیام كلامی را درست همان گونه كه كار طلب می كند تهیه كنید. باید موضوع را به چیزی اختصاص دهید كه بتوانید در مدت زمانی كه سمینار به شما اجازه می دهد به قدر كافی درباره آن بحث كنید. باید دربارة جزئیاتی كه می تواند به شما كمك كند تحقیق و از میان آنها مقداری را انتخاب كنید تا عقاید مطروحه خود را روشن و متقاعد كننده بسازید. باید آرا و عقاید خود را طوری نظام دهید كه شنوندگان بتوانند بدون اینكه عقب بیفتند یا گیج شوند آنها را تعقیب كنند. پیام را نیز در قالب كلماتی بیان كنید كه دقیق روشن و واضح، معتبر و مناسب باشد.

پیام غیركلامی را علاوه بر پیامی كه از طریق كلمات می فرستید، از طریق لحن صدا، ظاهر، حالات، حالات صورت و ارتباط چشمی نیز بفرستید. نكته مهم اینست كه مطمئن شوید پیام غیركلامی شما پیام كلامی شما را خدشه دار نسازد.

مجرا: مجرا چیزی است كه به وسیلة آن پیام ابلاغ می شود. وقتی گوشی تلفن را برمی‌دارید تا به یك دوست تلفن بزنید تلفن مجرا یا وسیلة ارتباطی است. ممكن است در سمینارها از چند مجرا استفاده كنند و هر كدام از آنها بر پیامی كه توسط تماشاچیان دریافت می شود، اثر خواهند گذاشت در كلاس، مجرای ارتباطی مستقیم ترین نوع است همشاگردیها بدون مداخلة هرگونه وسیله الكترونیكی هم من را می بینند و هم صدایم را می شنوند.

شنونده: شنونده كسی است كه پیام ابلاغ شده را دریافت می كند. بدون شنونده هیچ رابطه‌ای برقرار نمی شود.

هر چیزی كه گوینده می گوید از طریق چهارچوب انتقالی شنونده از صافی می گذرد (كل معلومات تجارب، اهداف، ارزشها و نگرشهای وی)

از آن رو كه گوینده و شنونده افراد متفاوتی هستند هرگز نمی توانند چهارچوب انتقالی كاملا یكسانی داشته باشند و چون چهارچوب انتقالی شنونده هیچ وقت دقیقاً آن چیزی نیست كه گوینده دارد معنی یك پیام نیز در نزد شنونده و گوینده یكسان نیست. از آنجا كه افراد چهارچوبهای انتقالی متفاوت دارند باید برای هماهنگ كردن پیام با شنوندة ویژه‌ای كه مورد خطاب است دقت بسیار زیادی به خرج دهید و باید بر شنونده متمركز باشید.

نمی توانید فرض كنید شنوندگان نسبت به آنچه باید بگوئید علاقه‌مند خواهند شد. اگر نحوة ایراد سخن شما یكی از دو حالت بسیار پیچیده یا بسیار بنیانی باشد و یا اگر موضوع صحبت را به تجارب، علایق، معلومات و ارزشهای شنوندگان مربوط نسازید، توجه و حضور ذهن شنوندگان خود را به سرعت از دست خواهید داد و زمانی موفق خواهید بود كه شنوندگان به خود بگویند «این برای من هم مهم است».

بازخورد: شنوندگان شما پیامتان را به سادگی مثل گیرنده های انسانی جذب نمی كنند. آنها از حوزة خود در جواب، پیام می فرستند. این پیام بازخورد نامیده می شود.

آیا شنوندگان شما در صندلیهای خود به جلو خم شده اند مثل اینكه كاملاً متوجه سخنرانی هستند؟ آیا با نظرهای شما موافقند و آن را تحسین می‌كنند؟ آیا به لطیفه‌های شما می خندند؟ آیا روی چهرة خود نگاههای تمسخرآمیز دارند؟ آیا پای خود را تكان می‌دهند جابه جا می شوند و به ساعتشان خیره می شوند؟ پیامی كه از طریق این گونه عكس‌العمل ها فرستاده می شود می تواند اینها باشد: من شیفته صحبت شدم- خسته شدم- با شما موافقم- با شما موافق نیستم و … به هر حال باید نسبت به این واكنشها هشیار بود و پیام خود را در راستای آنها هماهنگ نمود.

مداخله: هر چیزی كه باعث كند شدن یا ممانعت از برقراری ارتباط پیامی شود مداخله نام دارد. صدای ماشینها در خارج از ساختمان، صحبت دانشجویان در راهرو و … می تواند مانع آن شود كه شنوندگان صدای شما را بشنوند.

انواع دیگری از مداخله نیز وجود دارد. بسیاری از آنها از میان خود شنوندگان است و نه از خارج. شنونده ای ممكن است برای امتحانی كه در دورة آتی كلاس خود خواهد داشت نگران باشد. در حالی كه مشغلة فكری شخص دیگری ممكن است به خاطر دعوایی باشد كه با شخص دیگری داشته و وی را در فكر فرو برده باشد.

به رغم وجود انواع این مداخله ها باید سعی كنید توجه و تمركز مخاطبان خود را حفظ كنید.

ارتباط چشمی:

برقراری ارتباط چشمی بسیار مهم است این امر تاثیر زیادی در جذب شنوندگان دارد. تنها با برگه هایتان یا با صفحه نمایش سخن نگوئید.

به زمین سقف یا پنجره خیره نشوید.

تنها به ردیف های جلو نگاه نكنید چرا كه به این ترتیب سایر شنوندگان را نادیده گرفته‌‌اید.

نگاهتان را بر روی فردی كه بیش از همه به شما توجه دارد متمركز نكنید.

به تمام قسمتهای سالن توجه كنید. وسط جلو چپ و راست این امر باعث می شود تمام شنوندگان به حلقه اعتماد به نفش شما كشیده شوند.

فائق آمدن بر حالات عصبی:

شما ممكن است همه چیز را به خوبی انجام دهید. با دقت سخنرانی خود را آماده سازی كنید چند بار در مقابل سایرین تمرین كنید زود به محل سمینار برسید همه چیز را چك كنید. با این وجود وقتی می خواهید مطلب خود را ارائه دهید عصبی هستید.

می توانیم لیست بلند بالائی از مواردی كه انسان را آرام می كند ردیف كنیم. مانند نفس عمیق تصور برخورد امواج به ساحل، انقباض و انبساط ماهیچه ها فرورفتن در حالت خلسه و غیره. پیشنهاد من اینست كه فقط سعی كنید پیام خود را برسانید، خود را به داخل این دریا پرت كنید! پرانرژی به پیش بروید! آدرنالین را كه باعث لرزش صدای شما می شود مهار كنید. البته این امر به مراتب با تمرین ساده تر خواهد شد.

كاربرد وسایل كمك آموزشی:

مزایای وسایل كمك آموزشی: وسایل كمك آموزشی چندین مزیت دارد. نخستین مزیت آن روشنی و صراحت است. شما هنگام بحث در مورد یك شیء می توانید با نشان دادن آن شیء یا اشیای مشابه پیامتان را رساتر بیان كنید. اگر شما آمار و ارقام را نقل می‌كنید و نشان می دهید كه یك شیء چگونه كار می‌كند تا تكنیكی را نشان دهید؛ یك وسیله بصری، اطلاعاتتان را برای شنوندگان شما روشن تر می‌سازد. با استفاده از وسایل كمك آموزشی در نطقهایتان، اغلب این كار را برای شنوندگان آسان می سازید تا ارتباطی را كه مدنظر دارید به طور كامل بفهمند.

مزیت دیگر وسایل كمك آموزشی ایجاد علاقه‌مندی است. علاقه ای كه به وسیله تصورات بصری ایجاد می شود خیلی قوی است و در بسیاری از زمینه ها استفاده می شود.

مزایای دیگر وسایل كمك آموزشی نیز جالب و مفید است. تصورات بصری اغلب نسبت به تصورات كلامی مدت زیادتری در ذهن می ماند. همة ما شنیده ایم كه واژه‌ها از یك گوش وارد و از گوش دیگر خارج می شود. دوام تصورات بصری طولانی تر است.

استفاده احسن از وسایل كمك آموزشی می تواند بر روی نطق تاثیر مثبت بگذارد. یكی از مطالعات انجام شده نشان داد كه یك شخصی كه از وسایل كمك آموزشی استفاده می‌كند. می تواند با آمادگی بیشتر، معتبرتر و حرفه ای تر از شخصی كه از وسایل كمك آموزشی استفاده نمی كند نطق كند. وسایل كمك آموزشی پیگیری شنونده را تا 40 درصد افزایش می دهد.

به این دلایل به اهمیت وسایل كمك آموزشی در صحبت خود پی می بریم.

انواع وسایل كمك آموزشی:

تجهیزات: در موقعیتهای مهم باید از چیزهای زنده به عنوان وسایل كمك آموزشی استفاده كنید. بطور مثال: در كلاس درس نمی شود از وسایل به طور موثر و فعال استفاده كرد. بعضی از آنها بسیار بزرگ هستند تا به كلاس درس كشانده شوند. بعضی دیگر خیلی ریز و كوچك هستند تا به روشنی به وسیله شنوندگان دیده شوند. بعضی نیز ممكن است در دسترس شما نباشند. در این صورت می توانید از وسایل كمك آموزشی دیگر استفاده كنید.

الگوها (مدل ها): اگر وسیله ای كه مدنظر شماست خیلی بزرگ یا كوچك باشد یا در دسترس نباشد. شما می توانید با یك مدل كار كنید 1- یك نوع مدل مقیاس كوچكی از یك شیء بزرگ است مانند: مدل كوچكی از یك اتومبیل جهت نشان دادن شكل ظاهری یا زیبایی یا وضعیت آیرودینامیكی آن. 2- نوع دومی از مدل نمایش مقیاس بزرگی از شیء كوچك است. 3- بالاخره مدل ها را می توان به اندازة طبیعی ساخت. مانند میل‌لنگ اتومبیل

تصاویر: در نبود یك شیء یا یك مدل می توانید از عكس استفاده كنید. مانند خسارتی كه در اثر تصادف بر اتومبیل ساخت شركت ما و اتومبیل ساخت شركت رغیب وارد آمده است. عكسها در ایراد نطق برای تفهیم موضوع به دلیل اندازة كوچكشان چندان كاربرد ندارند. عكسهای اندازة معمولی به اندازه كافی بزرگ نیستند مگر اینكه با گرداندن در بین شنوندگان قابل دیدن باشد. عكسهای بزرگ (به طور مثال 240*18 اینچ) را می توان با نصب بر روی محل های مناسب كه دیدن آنها برای همگان آسان باشد بكار برد.

یك گزینة دیگر این است؛ سرویسهای عكسبرداری می توانند عكسها یا اسلایدها را ترانسپارنت (شفاف) سازند كه با یك پروژكتور بزرگ قابل استفاده باشد.

تابلوها (نقاشیها): نمودارها، طرحها و دیگر انواع نقاشی، یك روش عالی در عكسبرداری هستند. هزینة آنها گران نیست.

این ابزار وقتی كه برای یك نطق به كار گرفته می شوند طراحی می شوند تا نظرهای شما را به نحو عالی توضیح دهند. نقشه ها نوع دیگری از طراحی هستند كه به سادگی تهیه می شوند. شما می توانید طرحهای اساسی را از یك اطلس جغرافیایی پیدا كرده و سپس این مقیاس را بزرگ كنید. تا وسایل كمك آموزشی خود را بسازید.

نمودارها: نمودارها، شیوة مناسبی برای آسان و روشن ساختن آمارها و ارقام هستند. شنوندگان همیشه در ارتباط با فهم یك رشته از ارقام پیچیده با مشكل مواجه هستند. شما می توانید با استفاده از نمودارها، مشكل آنها را حل كنید و متغیرها و نمونه های آماری را نشان دهید.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله چگونگی ارائه مقالات و سمینارها