الکترونیک و مخابرات · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم 💯

مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم

 

مقاله بررسی مدل EnergyEfficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم

مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 32
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

تراكم داده ها در شبكه های سنسور بی سیم افزونگی را حذف می كند تا مصرف پهنای باند و بازده انرژی گوه ها را توسعه دهد. این مقاله یك پروتكل تراكم داده های energy- efficient امن را كه (Energy- Efficient Secure Pattern based Data Aggregation) ESPDA الگوی امن energy- efficient بر پایة تراكم داده ها) نامیده می شود ارائه می كند. برخلاف تكنیكهای تراكم داده های قراردادی، ESPDA از انتقال داده های اضافی از گره های سنسور به cluster- headها جلوگیری می كند. اگر گره های سنسور همان داده ها را تشخیص داده و دریافت كنند، ESPDA ابتدا تقریباً یكی از آنها را در وضعیت خواب (sleep mode) قرار می دهد و كدهای نمونه را برای نمایش مشخصات داده های دریافت و حس شده توسط گره های سنسور تولید می كند. Cluster- head ها تراكم داده ها را مبنی بر كدهای نمونه اجرا می كند و فقط داده های متمایز كه به شكل متن رمز شده هستند از گره های سنسور به ایستگاه و مكان اصلی از طریق Cluster- headها انتقال یافته است. بعلت استفاده از كدهای نمونه، Cluster- headها نیازی به شناختن داده های سنسور برای اجرای تراكم داده‌ها ندارند. زیرا به گره های سنسور اجازه می دهد تا لینك های ارتباطی سرهم پیوسته (end-to-end) امن را برقرار كنند. بنابراین، نیازی برای مخفی سازی/ آشكار سازی توزیع كلید مابین Cluster- head ها و گره های سنسور نیست. بعلاوه، بكار بردن تكنیك NOVSF block- Hopping، امنیت را بصورت تصادفی با عوض كردن با نگاشت بلوك های داده ها به time slotهای NOVSF اصلاح كرده و آن را بهبود می بخشد. ارزیابی كارایی نشان می دهد كه ESPDA روش های تراكم داده های قراردادی را به بیش از 50% در راندمان پهنای باند outperform می كند.

1- مقدمه: شبكه های سنسور بی سیم، بعنوان یك ناحیه و منطقة جدید مهم در تكنولوژی بی سیم پدیدار شده اند. در آیندة نزدیك، شبكه های سنسور بی سیم منتظر هزاران گره ارزان و كم هزینه و داشتن هر توانایی (Sensing capability) sensing با توان ارتباطی و محاسباتی محدود شده بوده اند. چنین شبكه های سنسوری منتظر بوده اند تا در بسیاری از موارد در محیط های عریض گوناگونی برای كاربردهای تجاری، شخصی و نظامی از قبیل نظارت، بررسی وسیلة نقلیه و گردآوری داده های صوتی گسترش یافته باشند. محدودیتهای كلید شبكه های سنسور بی سیم، ذخیره سازی، توان و پردازش هستند. این محدودیتها و معماری ویژه گره های سنسور مستلزم انرژی موثر و پروتكلهای ارتباطی امن هستند. امكان و اجرای این شبكه های سنسور كم هزینه با پیشرفت هایی در MEMS (سیستم های میكرومكانیكی micro electromechanical system)، تركیب شده با توان كم، پردازنده های سیگنال دیجیتالی كم هزینه (DSPها) و مدارهای فركانس رادیویی (RF) تسریع شده اند.

چالش های كلید در شبكه های سنسور، برای بیشینه كردن عمر گره های سنسور به علت این امر است كه برای جایگزین كردن و تعویض باطری های هزاران گره سنسور امكان پذیر نیست. بنابراین عملیات محاسباتی گره ها و پروتكلهای ارتباطی باید به اندازة انرژی موثر در صورت امكان ساخته شده باشد. در میان این پروتكلها، پروتكلهای انتقال داده ها بر حسب انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، از آنجائیكه انرژی مورد نیاز برای انتقال داده ها 70% از انرژی كل مصرفی یك شبكة سنسور بی سیم را می گیرد. تكنیكهای area coverage و تراكم داده ها می توانند كمك بسیار زیادی در نگهداری منابع انرژی كمیاب با حذف افزونگی داده ها و كمینه ساختن تعداد افتقالات داده ها بكنند. بنابراین، روشهای تراكم داده ها در شبكه های سنسور، در همه جا در مطبوعات مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند، در SPIN (پروتكلهای سنسور برای اطلاعات از طریق مذاكره sensor protocols for Information via Negotiation

ارسال داده های اضافی با مذاكره meta- dataها توسط گره ها حذف شده اند. در انتشار مستقیم، شیب ها كه برای جمع آوری داده ها و تراكم داده ها برقرار شده اند، كاربرد مسیرهای تقویت مثبت و منفی را بوجود می آورند. در گره های سنسور، نمونه ای از داده ها را كه نشان می دهد كه چگونه تفسیر سنسور به فاصلة زمانی از پیش تعریف شده تغییر روش می دهد می فرستند. Cluster- headها نمونه های داده ها را جمع آوری كرده و فقط یكی از رویدادهای وخیم تطبیق یافته را می فرستد. از قبیل، پیش بینی افت درجه حرارت به طور تصادفی یك طوفان به پایگاه و مكان اصلی.

Cluster- head همچنین می تواند مطالعات نمایندة k را بجای مطالعات بدست آمدة n از تمامی سنسورهایش مطابق الگوریتم k-means بفرستد. امنیت در ارتباط داده ای موضوع مهم دیگری است تا طراحی شبكه های سنسور بی سیم مطرح شده باشد، همانند شبكه های سنسور بی سیم كه ممكن است در مناطق دشمن از قبیل میدان های نبرد گسترش یافته باشد. بنابراین، پروتكل های تراكم داده ها باید با پروتكلهای امنیتی ارتباط داده ها بعنوان یك تعارض مابین این پروتكلها كه ممكن است سوراخ و روزنه‌هایی (loophole) را در امنیت شبكه ایجاد كنند كار كنند. این مقاله یك الگوی مطمئن و energy-efficient مبنی بر پروتكل تراكم داده ها (ESPDA) را كه هر دوی تراكم داده ها و تصورات و مفهوم های كلی امنیتی را با هم در شبكه های سنسور بی سیم Cluster- head رسیدگی می كند، ارائه می كند. هرچند، تراكم داده ها و امنیت در شبكه های سنسور بی سیم در مطبوعات مورد مطالعه قرار گرفته اند، برای بهترین شناسایی و آگاهی ما این مقاله نخستین مطالعه برای رسیدگی كردن به تكنیكهای تراكم داده ها بدون مصالحه امنیت است. ESPDA كدهای نمونه را برای اجرای تراكم داده ها بكار می برند. كدهای نمونه اساساً نمایندة بخش های داده ها هستند كه از داده های واقعی به چنین روشی كه هر كد نمونه مشخصات مخصوص داده های واقعی متناظر را دارد اقتباس شده است (گرفته شده است). فرآیند اقتباس یا استخراج ممكن است وابستگی به نوع داده های واقعی را تغییر دهد.

– ارزیابی كارایی (Performance Evaluation) : این بخش، ارزیابی كارایی ESPDA پیشنهاد شده را در این مقاله با بكار بردن Glomosim و تشبیه كننده های مكتوب خودمان به زبان C ، ارائه می كند. ما ابتدا، با نتایج ارزیابی كارایی پروتكل sleep در بخش 1-4 كه توسط بازده انرژی نمونه مبنی بر تراكم داده در بخش 2-4 و ارزیابی الگوریتم های پروتكل امنیتی در بخش 3-4 شروع می كنیم.

1-4- پروتكل وضعیت خواب فعال (sleep- active mode protocol) : در این بخش، كارایی پروتكل وضعیت sleep-active ارزیابی شده است. منطقة هدف نظارت شده، یك منطقة مربعی 100 m * 100 m است. ایستگاه اصلی در مختصات (0 و 0) قرار یافته است. نتایج برای هر متغیر بیش از 10 تكرار برای یك مقدار مشخص برای متغیر میانگین گرفته شده است. هر نمونه از شبكه، متصل شده است و در ابتدا full coverage را فراهم می كند. سایز گره های بافر رویداد در 5 است، در صورتیكه، حداكثر اندازة پنجره ها برای مدت خواب گره ها به 8 تنظیم شده است. این مقادیر برای تعداد گره ها، محدوده و حوزة ارسال و تعداد رویدادهای الحاق شده در هر ثانیه به ترتیب، 200 و m20 و 10 هستند. مقادیر زمان برحسب شكاف زمان T نمایش داده شده اند. در هر slot ، 10 رویداد در مكان های تصادفی داخل شده اند. وضوح شبكه برای قرار دادن گره ها و رویدادها m1 است. شكل های زیر اثر افزایش sensing range گره ها را روی مصرف انرژی شبكه و تعداد رویدادهای كشف نشده به علت نقاط تاریك و ناپیدا توضیح می دهند كه ممكن است بدلیل پروتكل sleeping با نمونه های 1 بایتی اتفاق بیفتند. همچنانكه می توان از شكل 5 مشاهده كرد، افزایش sensing vange گره ها، گره ها را قادر به ذخیره سازی بیشتر انرژی با تسلیم شدن طولانی خواب می كند. بطور مشابه، شكل 6 نشان می دهد كه افزایش sensing range میدان دید شبكه را با تسلیم شدن كمتر بر حسب درصد از رویدادها بالا می برد تا وقتیكه پروتكل sleep استفاده شده است ناشناخته باشند. بازده انرژی نشان داده شده در شكل 5 یك كران پائین روی ذخیره سازی واقعی پروتكل است. از آنجائیكه فقط، انتقالات مابین cluster- head ها و گره های سنسور مطرح شده اند گره های باقیمانده نیز به علت sensing range افزایش یافته شان منطقة دید بیشتری دارند كه درصد رویدادهای كشف نشده را كاهش می دهد.

2-4- بازده انرژی نمونه مبنی بر تراكم داده ها:

(Energy efficiency of pattern based data aggregation) :

ESPDA براساس كدهای نمونه پایه ریزی شده است كه در الگوریتم های تراكم داده های قراردادی استفاده نشده اند. در چنین استنباط هایی ابتدا تاخیر سیستم تخمین زده شده و محاسبه شده است.

· R سرعت انتقال را در سنسورهایی كه می توانند داده ارسال كنند بر حسب bps (بیت بر ثانیه) مشخص می كند.

· N كل تعداد گره های سنسور را مشخص می كند و M آن دسته است كه دادة مجزا و مشخصی دارند.

· Di تعداد بیتهای ارسال شده در هر جلسه (session) را با گره سنسور i ، مشخص می كند.

· Pi تعداد بیتهای كد نمونة ارسال شده در هر جلسه (sessio) را با گره سنسور i مشخص می كند.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی مدل Energy-Efficient مبنی برتراكم داده‌ها برای شبكه‌های سنسور بی‌سیم