علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت 💯

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

 

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

.مقدمه

حمایت از حقوق مالكیت معنوی یك موضوع مهم در مذاكرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالكیت معنوی دارای دو وضعیت كاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالكیت معنوی بعنوان یك ابزر اثر بخش برای پیشرفت تكنولوژی و بعنوان یك تسهیل كنند. برای انتقال تكنولوژی برای كشورهای در حال توسعه حمایت می كنند. برخی افراد دیگر یك دید گاه كاملاً متفاوت دارند و حقوق مالكیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع كننده از منافع كشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می كنند كه رژیم حقوق مالكیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع كشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای كشورهای درحال توسعه بخصوص كشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالكیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد كه بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است كه « حمایت و تقویت حقوق مالكیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تكنولوژیكی و انتقال جذب تكنولوژی كمك نماید و منافع متقابل ایجاد كنندگان و استفاده از دانش تكنولوژیكی را طوری تامین نماید كه به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo 1224) منعكس كنند منافع كشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالكیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تكنولوژی و جریانهای سرمایه به كشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر كمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تكنولوژی یا نو آوری محلی را در كشورهای در حال توسعه تشویق نمی كند. ( suns 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus 2000 lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPRs و انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه ارائه می كند. آنها دریافتند كه اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژی به كشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی كشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تكنولوژیكی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی كشور كره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار تركنا در انتقال تكنولوژی و ایجاد توانایی محلی در كره جنوبی، این مقاله نشان می دهد كه:

a) حمایت از IPRs ممكن است بجای تسهیل استقال تكنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی كه یادگیری از طریق مهندسی معكوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینكه كشورها تواناییهای بومی كافی به همراه زیر ساخت علم و تكنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت كردند، حمایت از IPRs یك عنصر مهم در انتقال تكنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاكید می كند كه ژاپن، كره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریكا و دیگر كشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی كند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود كه كشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPRs قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینكه آنها به یك حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPRs قدرتمند ممكن است از سنعتی شدن كشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR كشورهای كمی مانند كروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( [3]NiEs) ظهور پیدا كنند.

در دورة تغییر سریع تكنولوژیكی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در كشورهای صنعتی كوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الكترونیك چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر كوتاهتر نباشد در بخش های اندكی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می كشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در كشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات كوتاهتر محصول و قبل از اینكه تكنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تكنولوژی ممكن است برای صاحبان IPR در كشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شركتهای كوچك و بزرگ تهاجمی محلی در كشورهای در حال توسعه كه به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سركوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR كاهش جریان دانش از كشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد كه عرضه كنندگان تكنولوژی در كشورهای پیشرفته و دریافت كنندگان تكنولوژی در كشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شركت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تكنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تكنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تكنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشكیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPRs بر انتقال تكنولوژی و نوآوری محلی در كره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر كشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPRs در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان كپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تكنولوژی

این چارچوب دو مسیر تكنولوژیكی را – یكی در كشورهای پیشرفته ودیگری در كشورهای در حال توسعه – بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شركتها در كشورهای در حال توسعه اكتساب تكنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تكنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim 1997a)

مسیر تكنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تكاملی پیشرفتهای تكنولوژیكی كه در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. utterback و Abernathy (1975) عنوان كردند كه صنایع و شركتها در كشورهای پیشرفته در طول یكه مسیر تكنولوژی كه متشكل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعكس می كند هر چند این مراحل، به تكنولوژی نو ظهور تكنولوژی میانی ومراحل تكنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تكنولوژی محصول مورد نظر را منعكس می كنند.

شركتها در یك تكنولوژی جدید یك الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیكالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تكنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملكرد آن طوری است كه برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یك ساختار منعطفی نیاز دارد كه بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تكنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در كشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد كننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیكالی محصول مطمئن هستند.

وقتی كه نیازهای بازار بهتر درك شدند و تكنولوژی محصولات جایگزین متمركز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملكرد محصول در مرحله میانی تكنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیكالی در فرایندها و كاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می كند. شركتهای كشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای حفظ می كنند.

-3- مرحله تكنولوژی میانی ( تقلید خلاق)

همانطور كه فرآیند صنعتی شدن نمایان می شود و شركتهای كره ای در قابلیتهای تولیدی كپی برداری (duplicative imitation) محصولات كم هزینه و استاندارد ماهر می شوند آنها نیاز دارند تا تواناییهای بومی شان را ارتقا دهند و برای مواجه با افزایش دستمزدهای داخلی و تهدیدهای رقابتی نو ظهور در تولیدات كاربر ( labaur-intensive) ناشی از كشورهای در حال توسعه گروه دوم، محصولات با ارزش افزوده، بیشتر تولید نماید. این امر، شركتهای كره ای را در دهه 1980 و ادار كرد كه استراتژیهای خود را از تمركز تكنولوژیهای بالغ كاربر، به تكنولوژیهای میانی دانش محور تر در همه بخشها تغییر دهند. این وضعیت در قسمت پایین شكل یك نشان داده شده است.

تمام شركتها با مقیاس های پیچیدگی تولید مختلف شروع به تاكید بر كسب توانایی تولید نمودند، ولی هر كدام از گروههای سه گانه تولید، توالی خاصی را دنبال نمودند تا از این طریق بتوانند منافع تلاش های تكنولوژیكی خود را حداكثر نمایند. برای مثال شركتهای بزرگ با تولید دسته ای كوچك به سرعت برای كسب توانایی نوآوری در جهت اصلاح و بهبود محصولاتشان كه قبلاً تحت توافقات حق امتیاز تولید می شدند، تلاش نمودند، زیرا كه توانایی سرمایه گذاری اهمیت كمتری برای آنها داشت، توسعه با افزودن سرمایه بیشتر انجام می شد.

در بخش هایی كه دارای تولید دسته های بزرگ بودند، غالباً به طور همزمان به كسب توانایی سرمایه گذاری و توانایی نوآوری بعد از توانایی تولید تاكید می شد، زیرا كه توانایی توسعه سیستم تولید كه بسیار پیچیده تر از سیستم تولید دسته كوچك بود، و توانایی اجداع محصولات جدید اهمیت یكسانی داشتند.

در مقابل، شركتهای كه دارای فرآیند تولید پیوسته بودند، به ترتیب ابتدا به كسب توانای تولید، سپس توانایی سرمایه گذاری و بالاخره توانایی نوآوری پرداختند. از آنجاییكه هزینه های مهندسی بسیار بالا بود. شركتها تلاش كردند تا تواناییهای مهندسی را جهت كاهش هزینه های سرمایه گذاری داخلی نمایند. سپس بر مبنای تواناییهای سرمایه گذاری و تولید كسب شده، این شركتها در جهت تعمیق تلاشهای تحقیق و توسعه خودگام برداشتند، تا بتوانند محصولات و نیز فرآیندهایشان را ابداع نمایند. (kim and lee) بطور خلاصه، تمام شركتها با پیچیدگی های مختلف تولید، بطور یكسان بر تلاش های R&D بومی تاكید نمودند تا از این طریق به نوآوران رقابت جو جهت وظایف تقلید خلاقانه در مرحلا تكنولوژی میانی تبدیل شوند.

شركتهای كره ای در همة بخش های صنعتی برای حل چالش وظایف تكنولوژیكی جدید، كه فراتر از تواناییهای فعلی آنها بود، بطور عمده تلاش های تكنولوژیكی خود را بر سه ناحیه اساسی متمركز نمودند: انتقال تكنولوژی خارجی از طریق

مكانیزم رسم، استخدام نیروی انسانی مستعد خارجی، و تلاشهای R&D داخلی، بعلاوه، دولت در ارتقای تحقیقات دانشگاهی و توسعه GRIS سرمایه گذاری زیاد انجام داد.

همانطور كه شكل زیر نشان داده است همه این توسعه به اهمیت موارد مربوط به حقوق مالكیت معنوی در كره نه تنها برای شركتهای خارجی بلكه برای شركتهای كره ای نیز، اثر مستقیم داشته است. این امر در آمار ثبت اختراع در كره آشكار است. فعالیتهای حق ثبت اختراع در كره طی دو دهة گذشته در مقایسه با دو دهة قبل از آنها، جهش قابل توجهی داشته اند، در 14 سال اول ( 1978-1965) حفظ 48 درصد رشد داشته است. ولی در 11 سال بعدی (1993-1989) سه برابر گرید. علاوه بر ای، سهم كره ای ها در ثبت اختراعات داخلی از 4/11 درصد در سال 1980 به 2/69 درصد تا سال 1999 افزایش یافت، شواهد نشان می دهند كه فعالیتهای R&D افزایش یافته اند.

شركتهای كره ای در ثبت یتنتهای (PATENTS) خارجی نیز فعال شدند. برای مثال كره جنوبی بر اساس تعداد پتنتهای آمریكا، در میان 36 كشور لیست شده در گزارش NTIS با تعداد 5 پتنت در سال 1969 در جایگاه 35 قرار داشت، ولی جایگاه این كشور در سال 1992 با 538 پتنت به رتبه 11 صعود نمود. این آمار نشان دهندة نرخ رشد متوسط سالانه 32/43 درصد می باشد. این نرخ رشد در میان گزارش مذكور بالاترین نرخ رشد در میان كشورها بود.گزارش جدیدتر نشان می دهد كه كره با داشتن 3679 پتنت در سال 1999 به جایگاه ششم ارتقا یافته است

بعد از كشورهایی چون ژاپن،آلمان، تایوان، فرانسه و انگلیس قرار دارد. شركت الكترونیك سامسونگ، تحقیق و توسعه محور ترین شركت در كره، با تعداد 1545 ثبت اختراع در آمریكا در رتبه چهارم و بعد از شركتهایی چون cannon ZEC iBM قرار دارد. آمار بالا نشان دهنده جدیت كره اییها در حفظ حقوق حق ثبت اختراع در كشور خود و خارج از كشور خود می باشد.

نقش انتقال تكنولوژی

اولاً، انتقال تكنولوژی خارجی هنور هم بعنوان یك منبع عمده برای ایجاد مبنای دانش موجود در شركتهای كره ای می باشد. بطور ساده تكنولوژیهای بالغ به آسانی و بصورت رایگان از طریق مكانیزم های غیر رسمی می توانند بدست آیند، زیرا كه آنه به شكل های مختلف موجود می باشند. همانطور كه قبلاً خاطر نشان شد حتی اگر چنین تكنولوژیهایی، ر حفظ رقابت پذیری بین المللی مدت زمان زیادی دوام نمی آورند، در كنترل تقلید مشابه (duplicatire imitation) از آنها سخت گیری نمی كنند.

تكنولوژیهای مرحله میانی، پیچیده تر بودند، و نیازمندتواناییهای بیشتری برای استفاده از مدارك مستند بودند. در ضمن صاحبان ثبت اختراع خارجی نسبت به كنترل تقلید آن توسط كشورهای در حلا تسعه جدی بودند، زیرا كه تكنولوژی هنوز در توسعه فعالیتهای كسب و كار بین المللی نقش اساسی داشت و رقابت پذیری آنها راحفظ می كرد. بنابر این، شركتهای كره ای بطور فرآینده ای به انتقال تكنولوژی رسمی همانند FL FDI متوسل شدند. این امر را می توان از آمارها ملاحضه نمود.

FDI از 218 میلیون دلار در سالهای 1971-1967 به 76/1 میلیارد دلار در سالهای 1986-1982 افزایش یافت، در حالیكه، در طی مدت مشابه، rolalty های مربوط به FL از 3/16 میلیون دلار به 18/1 میلیارد دلار افزایش یافت، همچنین واردات كالاهای سرمایه ای در همین دوره از 5/2 میلیارد دلار به 9/50 میلیارد دلار افزایش یافت.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی حقوق مالكیت معنوی تجارت