الکترونیک و مخابرات · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك 💯

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

 

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك

دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

تعاریف اساسی الكترونیك

دسته بندی اجسام

اجسام از نظر الكتریكی به سه دسته تقسیم می شوند :

عایق : اجسام عایق جریان برق را اصلاً عبور نمی دهند ، مانند چوب .

هادی : اجسام هادی جریان برق را بخوبی عبور می دهند ، مانند مس .

نیمه هادی : اجسام نیمههادی تحت شرایطی برق از عبور می دهند و تحت شرایطی دیگر برق را عبور نمی دهند ، مانند ژرمانیوم و سیلیكان .
انواع ولتاژ

ولتاژ متناوب یا AC (مانند برق شهر)

ولتاژ مستقیم یا DC (مانند برق باطری )

ولتاژ پیك توپیك (VPP)

به ماكزیمم ولتاژ بین دو سیكل منفی و مثبت ،‌ولتاژ پیك توپیك گویند كه به خاطر داشتن تغییرات لحظه ای با اسیلوسكوپ اندازه گیری می شود . مثلاً پیك توپیك برق ایران حدود 622 ولت است .

ولتاژ پیك (VP) یا ولتاژ ماكزیمم

به ماكزیمم ولتاژ در نیم سیكل ، ولتاژ پیك گویند .

نكته : وقتی گفته می شود كه برق ایران 220 ولت متناوب است یعنی ولتاژ موثر آن 220 ولت است و ولتاژ موثر طبق فرمول زیر مشخص می شود .
جریان

به حركت الكترونها از قطب منفی به قطب مثبت جریان گویند و واحد آن آمپر است (جهت قرار دادی از مثبت به منفی است).

واحدهای دیگر شدت جریان ، میلی آمپر ، میكروآمپر و نانو آمپر می باشد كه نسبت آن با آمپر چنین است :

دیود

نیمه هادی ها

نیمه هادی ها اجسامی هستند كه تحت شرایطی هدایت می كنند .

بهترین نیمه هادی ، سیلیكان (Si) یا ژرمانیوم (G) می باشد .

قطعات ساخته شده از نیمه هادی ها عبارتند از :دیود ، ترانزیستور ، تری یاك ، تریستور (SCR) و دیاك (دایاك).

نیمه هادی نوع منفی را با (N) نشان می هند .

نیمه هادی نوع مثبت را با (P) نشان می دهند .
دیود

دیود را در نقشه با D یا GR نمایش می دهند .

ساختمان دیود

دیود از یك قطعه نیمه هادی مثبت P و یك قطعه نیمه هادی منفی N تشكیل شده است . دیود مخفف كلمات دی الكترود به معنی دو الكترود یا دو صفحه می باشد .

نكته : مشخص كننده دیودها شماره ایست كه روی آن می نویسند ، ولی در بازار نوع دیود را نیز نام می برند . مانند دیود یكسو ساز و …
طرز نامگذاری دیودها

1- روش آمریكایی : نام دیود با IN شروع می شود مانند IN4001

2- روش ژاپنی : نام دیود با IS شروع می شود ، مانند 1S86

3- روش اروپایی : نام دیود با حرف لاتین شروع می شود ، مانند BY127
در روش اروپایی حرف اول مخفف جنس دیود است كه عبارت است از

A ژرمانیوم ، B سیلیكان ، C گالیوم ارسنیك و R مخلوط .

حرف دوم مخفف كاربرد دیود (نوع دیود ) است كه عبارت است از :

A آشكار ساز ، B دیود واریكاپ ، O دیود نوری ، Z دیود زنر ، E تانل دیود و Y یكسو ساز ، ( و حرف سوم شماره سریال كارخانه است ). مانند BY127 كه یك دیود سیلیكونی از نوع یكسو ساز است .

ممكن است بر روی یك دیود IN و سه خط رنگی باشد كه این خط ها را مانند مقاومتهای رنگی می خوانیم .
مشخصه های دیود

IF : جریان مجاز دیود .

YR : ولتاژ معكوس دیود .

IFSM : جریان ماكزیمم ضربه ای .
سری نمودن دیودها

اگر فرضا دو دیود IN4001 را كه مشخصاتش (1000 ولت 1 آمپر ) است به طور سری وصل كنیم ، نتیجه برابر است با 2000 ولت 1 آمپر .
موازی نمودن دیودها

اگر 2 دیود یك آمپر موازی شوند جریان آن زیاد شده و 2 آمپر می شود.

تست دیود مطابق شكل های زیر 2 سر اهم متر را كه روی درجه RXl است به دو سر دیود می زنیم اگر از یك طرف اهم نشان داد و از طرف دیگر حركت نكرد سالم است.

تشخیص جنس دیود
تشخیص جنس دیود

دو سر اهم متر را به دو سر دیود از ان طرفی كه اهم نشان می دهد می زنیم ، اگر حدود 10 اهم باشد ژرمانیوم و اگر حدود 100 اهم نشان دهد سیلیكان می باشد .

بایاس یا گرایش (ولتاژ وصل نمودن )

بایاس مستقیم یعنی ولتاژ وصل نمودن (در این حالت جریان عبور می كند ).

نكته : در حالت بایاس مستقیم در دیود های سیلیكانی 6/0 تا 7/0 ولت و در دیودهای ژرمانیومی 2/0 تا 3/0 ولت صرف شكستن سد بین p و N می گردد .
بایاس معكوس

یعنی به طور معكوس ولتاژ نمودن (در این حالت جریان عبور نمی كند.)
كاربرد دیود در مدارت

1- دیود به عنوان یك سو ساز (ركتیفابر )

2- دیود به عنوان آشكار ساز Detector

نكته : این نوع دیود معمولاً شیشه ای بوده و كنار IF سیاه در رادیو قرار دارد

3- دیود به عنوان قیچی كننده

در این مدارات دیود یك قسمت از موج را حذف می كند .

4- دیود به عنوان محدود كننده

در این مدارات دیود جهت محدود نمودن موجها در خروجی بكار می رود ، یعنی در خروجی بیشتر از موج ورودی می تواند باشد .
انواع دیود

1- دیود یكسو ساز (ركتیفایر )

2- دیود زنر

3- دیود نوری (LED)

4- تانل دیود

5- پین دیود

6- فتو دیود

7- دیود وریكاپ یا خازنی
دیود یكسو ساز
وظیفه دیود یكسو ساز

كار دیود یكسو ساز تبدیل (برق متناوب برق شهر یا AC )به برق یكسو یا DC می باشد .
تست دیود یك سو ساز

دو سر اهم متر را به دو سر دیود می زنیم . از یك طرف باید اهم مشاهده شود و از طرف دیگر نباید عقربه حركت كند .
تفاوت دیود معمولی با دیود زنر

دیود معمولی وقتی تغذیه مستقیم شود ریان را عبور می دهد و زمانی كه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم ، می سوزد ولی دیود زنر در حالتی كه تغذیه مستقیم شود جریان را عبور می دهد وهنگامیكه تغذیه معكوس شود جریان را عبور نمی دهد . اگر ولتاژی بیشتر از ولتاژ شكست به آن بدهیم مجدداً هادی شده و جریان را عبور می دهد .
تست دیود زنر

تست دیود زنر مانند دیود معمولی است دو سر اهم متر را به دو سر آن می زنیم از یك طرف اهم نشان می دهد و از طرف دیگر عقربه حركت نمی كند .

دیود زنر را بر حسب ولتاژ و وات ان انتخاب می كنند ، مثلاً دیود زنر 6 ولتی دیودی است كه روی آن 6 نوشته شده است .

نكته : اگر دو دیود زنر 12 ولتی 400 میلی وات را به طور سری ببندیم چنین نتیجه می شود : 24 ولت 800 میلی وات .

دیود زنر به دو صورت خراب می شود .

1- از هیچ طرف راه نمی دهد (قطع شده ).

2- از دو طرف راه می دهد ( شورت شده ) .

در تلوزیون ها اگر دیود زنر قطع شود ، تصویر شكسته می شود .

در تلوزیون اگر دیود زنر اتصال كوتاه (شورت) شود تلوزیون روشن نمی شود .

دیود زنر 33 ولتی كه در تلوزیون لامپی شاوب لورنس بكار رفته به صورت زیر(مانند یك ترانزیستور 2 پایه ) می باشد .

دیود آشكار ساز صدا (دیود فركانسی ، دیود كریستالی ،‌و یا دیود اتصال نقطه ای)

دیود آشكار ساز یك دیود شیشه ای كه در درایو كنار IF سیاه برای آشكار نمودن صدا بكار می رود و یا در تلوزیون برای آشكار سازی صدا یا تصویر بكار می رود .
تست دیود آشكار ساز صدا

دو سر اهمتر را به دو پایه آن می زنیم از یك طرف باید راه دهد (حدود 300 اهم) و از طرف دیگر راه ندهد .
دیود نوری

دیود نوری از یك نیمه هادی ناخالص نوع (گالیوم آرسیند فسفید) میباشد كه نور قرمز یا زرد یا سبز و یا نارنجی پخش می نماید و در نامگذاری بات O شروع می شود .

نكته : اگر LED را بر عكس ولتاژ دهیم روشن نمی شود .

تست LED

دو سر اهمتر را به دو پایه ان می زینم . از یك طرف باید اهم نشان دهد و از طرق دیگر عقربه حركت نكند .

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی تعاریف اساسی الكترونیك