علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو 💯

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

 

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 2

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. 3

ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………… 4

هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………………….. 4

فرض های تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………….. 5

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………… 5

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 8

وظایف ستون فقرات…………………………………………………………………………………. 8

میزان حركت در ناحیه پشت……………………………………………………………………… 10

عضلات ناحیه پشتی…………………………………………………………………………………. 11

انعطاف پذیری…………………………………………………………………………………………. 11

انعطاف پذیری و انواع آن………………………………………………………………………….. 12

فهرست مطالب

عنوان صفحه

محدود كننده های انعطاف پذیری……………………………………………………………….. 12

سن و قابلیت انعطاف پذیری………………………………………………………………………. 13

انعطاف پذیری و پیشگیری از صدمات………………………………………………………… 14

عدم انعطاف پذیری …………………………………………………………………………………. 15

توسعه انعطاف پذیری………………………………………………………………………………. 16

كیفوز……………………………………………………………………………………………………… 17

تاریخچه ناهنجاریهای كیفوز……………………………………………………………………… 17

انواع كیفوز……………………………………………………………………………………………… 18

عضلات…………………………………………………………………………………………………… 21

ارتباط كیفوز با عمكلردهای فیزیولوژیك…………………………………………………….. 21

سابقه مطالعاتی تحقیق………………………………………………………………………………. 22

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 30

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 30

نمونه آماری……………………………………………………………………………………………. 30

وسایل موردنیاز در تحقیق………………………………………………………………………… 30

فهرست مطالب

عنوان صفحه

روش اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات…………………………………………………… 31

فصل چهارم: نتایج و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 33

اطلاعات جمع آوری شده………………………………………………………………………….. 33

سن نمونه ها……………………………………………………………………………………………. 34

قد آزمون فرضیه اول و دوم…………………………………………………………………….. 35

فصل پنجم: خلاصه و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 37

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 37

نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………… 38

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………….. 38

مقدمه

ازمیان اجزای ساختاری و اسكلتی شاید ستون فقرات را بتوانیم با اهمیت ترین جزء ازبدن محسوب نماییم. زیرا گذشته از اینكه حافظ و حمایت كننده نخاع یكی از حساس ترین بخش های بدن می باشد. این ستون متحرك با تغییرات خود می تواند اشكال مختلفی به بدن داده و وضعیت های گوناگونی راطراحی می نماید. ازطرف دیگر قوسهایی كه درستون فقرات وجود دارند ازوارد شدن مستقیم فشار و نیروهایی كه ازطرف بالا می آیند به سرجلوگیری می نمایند و این نیروها درقوسها تعدیل میگردند. همچنین نقش حركتی ستون فقرات است كه حركات این ستون مدیون حركات جزئی است كه درهریك از دیسكهای بین مهره ای بوجود می آید و این حركات جزئی هستند كه درمجموع بعنوان یك حركت مثلاخم شدن یا چرخش نمایانگر می شوند و اگر هركدام از این اجزاء حركت دچار اختلال گردند نهایتاً حركت را دچار اختلال می نمایند. ستون فقرات انسان درهنگام تولد دو انحنای اولیه دارد قوس بزرگتر درناحیه پشتی و قوس كوچك درناحیه خاجی می باشد همگام با چهاردست و پا رفتن ایستادن و راه رفتن قوسهای ناحیه پشت و خارجی دارای تحدب خلفی بوده كه به نام كیفوز پشتی و خاجی معروف می باشد. افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه پشتی را گرد پشتی یا كیفوزیس می نامند دراین عارضه كه قسمت بالای پشت گرد شده استخوان جناغ فرو می رود و سینه پایین می آید. بدین ترتیب حفره سینه كوچك می شود و احتمالاً اندامهای بسیار حساس داخلی ازموقعیت اصلی خود تغییر جا می دهند. درموارد شدید، بروز این ناهنجاری همراه با اختلالات تنفسی و خستگی زودرس است امروزه تمام دست اندركاران و مربیان ورزشی معتقدند كه برای رسیدن به سطوح بالای قهرمانی به آمادگی جسمانی بالایی نیاز است. دراین میان عامل انعطاف پذیری از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا كه انعطاف پذیری با افزایش دامنه حركت حول مفاصل اولاً ازدردهای عضلانی و آسیبهای ورزشی جلوگیری می‌كند و ثانیاً به بهبود اجرای فعالیت های ورزشی كمك می نماید. فردی كه دارای ستون فقرات غیر قابل انعطاف است دربسیاری از فعالیت های جسمانی و همچنین درجذب كامل ضربات وارده بر ستون فقرات درهنگام راه رفتن، دویدن و پریدن ناتوان می‌باشد. عدم انعطاف پذیری در پشت همچنین می تواند باعث وضعیت بد بدنی، فشردگی اعصاب محیطی و اندازه گیری های دردناك شود. تست میدانی كه دراین تحقیق جهت سنجش انعطاف عضلات پشتی ستون فقرات به كار میرود، تست خمش به پشت است.

بیان مسئله

افزایش غیر طبیعی قوس ناحیه پشتی را كه گردن پشتی یا كیفوزیس می نامند یكی از عارضه های شایع درناحیه خلفی ستون مهره های پشتی است. عارضه گرد پشتی انواع مختلف دارد كه درنوع حاد آن بخشی ازستون فقرات به صورت زاویه دار بیرون می زند كه قوز نام دارد. این عارضه ارتباط نزدیكی با ضعف عضلات پشت و جلوی سینه دارد. تحقیق حاضر درنظر دارد با تعیین میزان انحنای مهره های پشتی و ارتباط آن با میزان خمش به پشت دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی مراجعه كننده به باشگاه ورزشی كه برای پركردن اوقات فراغت ورزش می كنند تعیین نماید كه آیا بین میزان عارضه پشت گرد و میزان خمش به پشت ارتباط معنی داری وجود خواهد داشت یا خیر؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

ازآنجا كه ساختار استخوانی بعضی از مفاصل هم موجب محدودیت درانعطاف پذیری می شود یعنی علاوه بربافتهای نرم كه نقش بخصوصی دارند وضعیت های عادتی بدن و كارهای سنگین مزمن دامنه حركتی را محدود كرده و منجر به كوتاه شدگی تطبیقی عضلات می گردند این تحقیق درنظردارد میزان ارتباط این عوامل را تعیین نماید.

هدف تحقیق

هدف كلی پژوهش تعیین رابطه میزان انحنای مهره های پشتی و انعطاف پذیری درتست خمش به پشت می باشد.

اهداف اختصاصی

1) ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح ناهنجاری كیفوز پشتی.

2) میزان خمش به پشت دانشجویان مبتلا به عارضه كیفوز و دانشجویان فاقد این عارضه تعیین و مقایسه نماید.

3) درصد شیوع كیفوز پشتی دردانشجویان غیر تربیت بدنی تعیین می شود.

4) رابطه كیفوز پشتی با میزان قد تعیین می شود.

فرض های تحقیق

بین انعطاف پشت و میزان انحنای مهره های پشتی ارتباط معنی داری وجود ندارد (دارد).

بین انحنای پشت و میزان قد ارتباط معنی داری وجود ندارد‌ (دارد).

محدودیت های تحقیق

محدودیت های قابل كنترل

1) سن جامعه مورد تحقیق

2) زمان فعالیت تحقیق كه ازتاریخ 15/1/85 لغایت 15/3/85 بوده است.

3) آزمودنی های این تحقیق ازمیان دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی مراجعه به یك باشگاه ورزشی می باشند.

محدودیت های غیر قابل كنترل

1) هیچ گونه كنترلی برروی فعالیت های قبل از اندازه گیری درآن روز وجود نداشت.

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

1) عارضه پشت گرد: منظور وضعیتی است كه زاویه بین مهره چهارم پشتی و مهره دوازدهم پشتی با استفاده از فرمول برابر با 40 یا بیشتر از 40 باشد. (10)

2) انعطاف پذیری: انعطاف پذیری، حركت آزادانه مفصل درسراسر دامنه حركتی خود است و یا توانایی به كشش واداشتن نسوج اطراف یك مفصل است.

مطالعاتی تحقیق

با توجه به موضوع تحقیق كه میزان تأثیر عارضه پشت گردن را درمیزان انعطاف پذیری مورد مطالعه قرار می دهد، تحقیقاتی برای ماحائز اهمیت هستند كه درارتباط مستقیم با موضوع تحقیق باشند متاسفانه تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه (عارضه پشت گرد)درمیان محققین تربیت بدنی و علوم ورزشی محدود می باشد ولی افرادی كه دررشته های توان بخشی و فیزیوتراپی و … فعالیت دارند مقالات و تحقیقات نسبتاً زیادی در این زمینه ارائه داده اند. البته ماهیت عمده این تحقیقات به گونه ای است كه اختصاصی و عمیق بوده وازجنبه پزشكی – درمانی قوی یا بررسی های نظری و موشكافانه استفاده شده است. آنچه تحت عنوان تحقیقات داخلی و خارجی ارائه می شود خلاصه ای ازتحقیقات فوق می باشد.

الف ) تحقیقات خارجی

درتحقیقی كه تحت عنوان «شناسایی ناهنجاری كیفوز دردانش آموزان» توسط آقایان هیلدون براند و نتیز چك[1] درشهر بوخن آلمان درسال 1990 انجام گرفت ازمیان 2075 دانش آموز 17-10 ساله كه از پنج مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده بودن ازلحاظ میزان ابتلا به ناهنجاری كیفوز سینه ای تست به عمل آمد. درجه كیفوز افراد با كایفومتریا كیفوز سنج اندازه گیری شد كه میزان ناهنجاری بدست آمده دردختران 13 درجه و درپسران 3 /15 درجه به ثبت رسید. محققین فوق بااستفاده از یك پرسش نامه دریافتند دانش آموزانی كه دارای كیفوز سینه ای بودند، كمتر ورزش می كردند و درخانواده آنها بیماری های ارتوپدیك بیشتر با كمر درد همراه بود. (20)

تحقیق مشابه دیگری درسال 1995 توسط نی سی نن[2] تحت عنوان ستون فقرات درطول سنین رشد به این نتیجه رسیده است كه درهردو جنس زن و مرد با افزایش سن میانگین كیفوز پشتی افزایش می یابد درحالیكه میانگین دور دوز كمری كاهش پیدا می‌كند بطوری كه بیشترین كیفوز پشتی درمیانگین 8-12 سالگی و كمترین لور دوز كمری درمیانگین سنی 8-13 سالگی مشاهده شده است. نتایج تحقیق فوق حاكی از آن است كه درطول دوره بلوغ تغییرات فیزیولوژیكی باعث ایجاد كیفوز پشتی و لوردوز كمری شده است.

ازآنجا كه یكی از علل بوجود آورنده كیفوز پشتی ضعف عضلات راست كننده ستون مهره ها می باشد، همواره این سوال مطرح بوده است كه آیا بین قدرت بازكننده های پشتی با كیفوز می تواند رابطه ای وجود داشته باشد! سیناكی[3] و همكارانش تحقیقی درزمینه ارتباط بین قدرت بازكننده های پشتی با لور دوزی كمری و كیفوز پشتی درزنانی كه با كمبود استروژن مواجه هستند انجام دادند. نتایج حاكی ازآن است كه اگر بازكننده های پشتی قویتر باشند احتمال بروز كیفوز پشتی كمتر شده و لوردوزی كمری و انحراف خاجی بیشتر خواهد شد.

ب ) تحقیقات داخلی

درزمینه میزان شیوع عارضه كیفوز دربین ورزشكاران درایران اندكی صورت گرفته است و بیشتر تحقیقات برروی افراد غیر ورزشكار صورت گرفته است، دراین قسمت به مطالعات انجام شده كه به نحوی باموضوع تحقیق درارتباط می باشند، اشاره می‌گردد.

درسال 1354 خانم سودابه میرمیدان تحقیقی درارتباط با انحراف غیر طبیعی ستون مهره ها انجام داده اند.(14)

آقای داریوش جدلی درسال 1356 تحقیقی درارتباط با وضعیت بدنی دانش آموزان انجام داده است، نتایج این تحقیق نشان دهنده این است كه انحرافات لوردوزكیفوز و صافی پا دراین فرآیند دیده شده است.(13)

درسال 1368 آقای رضا قراخانلو تحقیقی را درتحت عنوان «بررسی میزان و علل ناهنجاری های ستون فقرات دردانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر تهران» ارائه كرد.

آقای مهدی كهندلی نیز درسال 1373 تحقیقی تحت عنوان بررسی «ناهنجاری های بالا تنه دربین دانش آموزان دبیرستانی ورزشكار و غیر ورزشكار شهرستان كرج» انجام داد.(11)

آقای رضا اندام درسال 1378 تحقیقی راجع به «بررسی و مقایسه میزان وضعیت پشت گردن درمردان والیبالیست و فوتبالیست شهرستان شاهرود » ارائه داد.(10)

منابع و مآخذ

1) شاهین –ماشالله، كمردرد

2) تندنویس –فریدون، حركت شناسی

3) هدایت پور – نصرت الله ، تعیین میزان ارتباط تیست ولز(sit and reach) با انعطاف پذیری عضله همسترینگ و ستون فقرات دانشجویان تربیت بدنی 25-20 ساله دانشگاه تهران (1378)

4) اقبالی –محمد، بررسی میزان انحرافات ستون فقرات دانش آموزان پسر دوره راهنمایی 15-11 سال و ارایه پیشنهادات اصلاحی و حركتی (1362)

5) یثربی – سید محمد علی، بررسی ارتباط كیفوز سینه ای با جنبه های روانی در دانشجویان پسرتربیت بدنی دانشگاه های تهران و مشهد و ارایه پیشنهادات اصلاحی (1378)

6) دانشمندی-حسن، علیزداده محمد حسین، قراخانلو-رضا،حركات اصلاحی

7) فاكس ماتیوس (ترجمه دكتر اصغر خالدان)، فیزیولوژی ورزشی

8) هالت، والانس، ای (ترجمه دكتر محمد رضا بیات)، روش علمی كشش

9) روش-عزار محمد، بررسی ناهنجاریهای ستون فقرات دانش آموزان پسر راهنمایی 15-11 ساله شهرستان بندر تركمن

10) اندام –رضا، بررسی و مقایسه میزان وضعیت پشت گردن درمردان والیبالیست و فوتبالیست شهرستان شاهرود(1378)

11) كهندلی –مهدی ، ناهنجاریهای بالاتنه دانش آموزان دبیرستانی ورزشكار وغیره ورزشكار شهرستان كرج(1373)

12) قراخانلو-رضا، بررسی میزان و علل ناهنجاری های ستون فقرات دردانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهر تهران (1368)

13) جلالی –داریوش، وضعیت بدنی دانش آموزان(1356)

14) میرمیدان-سودابه، انحراف غیرطبیعی ستون مهره ها(1354)

15) Clark H.Harrvson(E.d) joint and Body rang of movement physical

16) Sofrrit J.mergarat introducion to measurement in physicaleducation and exercise science. Time mirror mosby college 1989

17) Beaulie.J.E.Developing a strtching program. The physician and sport medicine .IX.1981

18) Davigh.fitness a life Time commitment. Pp 68-69

19) Nissinen-m.Spinal posture during pubetal gowth ACTA-PAEDIATER

20)Nitzsch ke-E;Hildenbrand-M.Epidemiology of kyphosis school children.z

21) Culham-EG Jimenez;King –CE.Thoracic Kyphosis rib mobility and long volume.

22)Leech.JA;Relationship of lung function severity of osteoprisi of women;A_M_RV Respir_Dises 1990

23)Champan_KP;Rebuck_ASDyphagi samanifestaion of occut Hypoxenia

24)Peters S;Electrocardiography changes in scoliosis and kyphosis deformities of the thorax2_orthop 1987

25)Mellin.G;Harjinla.R;lung function in relationto to thoracic spinal mobility and kaphosis;Scan_Irachabil_med1987

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی تأثیر پشت گرد بر روی میزان انعطاف پذیری در دختران دانشجو