علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی 💯

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی

 

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی در 22 صفحه ورد قابل ویرایش

تاثیر تواناسازی كاركنان بر امنیت شغلی

چكیده:

در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا كاربرد دارد كه به جای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمان‌ها به افراد وابسته باشند و این گرو آن است كه سازمان‌ها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان از ابعاد مختلف توانمند گردند. در سازمانهای عصر حاضر دیگر رسمی شدن و استخدام ثابت تضمین كننده امنیت شغلی نیست ، بلكه كارآیی ، تخصصی ، بالندگی و نوآوری و مولفه‌هایی از این قبیل هستند كه امنیت شغلی كاركنان را تامین می كنند. در این تحقیق به دنبال پاسخ دادن به این سوالات هستیم كه تاثیر توانا سازی مهارتی كاركنان بر بعد ذهنی امنیت شغلی چگونه است و اولویت مهارتهای ذكر شده از نظر میزان تاثیر بر بعد ذهنی امنیت شغلی كدام است؟ در این تحقیق سازمان اقتصادی كوثر به عنوان جامعه‌ آماری در نظر گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و بر اساس نتایج فرضیات فرعی پیشنهاداتی ارائه گردید.

واژگان كلیدی: تواناسازی ، مهارت شناختی ، امنیت شغلی

مقدمه

در مفهوم امنیت شغلی موضوعاتی چون تغییرات شغلی از دست دادن شغل عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است.. وقتی بحث امنیت شغلی پیش می‌اید در ذهن اكثر افراد این امر تداعی می‌شود كه بایستی افراد در سازمان از وضعیت استخدامی رسمی برخوردار باشند تا امنیت شغلی آنها تضمین شود. یا به عبارت دیگر افراد به صورت عمری به استخدام ثابت سازمانها درایند. استخدام ثابت و رسمی گرچه به ظاهر امنیت شغلی را تضمین می‌كند ولی این نارسایی را به دنبال دارد كه كم كم افراد سازمان از فكر ترقی و توسعه و بالندگی دور می‌شوند و این امر وضعیت شغلی آنها را به خطر می‌اندازد. در دنیای امروز امنیت شغلی بدین معنا كاربرد دارد كه به جای وابستگی افراد به سازمان بایستی سازمانها وابسته به افراد باشند و این در گرو آن است كه سازمانها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان در ابعاد مختلف توانمند گردند. در واقع توانمندسازی كاركنان در قالب ارتقای قابلیت ها توسعه مهارتها بهبود عملكرد ارتقای سطح آگاهیهای اجتماعی و بهبود مهارت حل مسئله امنیت شغلی آنها را تامین می‌كند.

هدف از انتخاب موضوع

اهداف مورد نظر از انتخاب موضوع عبارتنداز:

1- بررسی تاثیر تواناسازی مهارتی كاركنان در بعد ذهنی امنیت شغلی

2- اولویت بندی مهارتهای ذكر شده در پایان نامه از لحاظ میزان تاثیر بر بعد ذهنی امنیت شغلی

اهمیت موضوع

نظامهای نوین مدیریت تاكید فراوانی بر منابع انسانی دارند و آن را مهترین دارایی سازمان به شمار می آورند لذا برای مقوله امنیت شغلی اهمیت و اعتبار زیادی قائل هستند. امروزه در بسیاری از شركت‌های پیشرو و موفق رابطه بلندمدت بین كاركنان و سازمان یكی از اركان موفقیت تلقی می‌شود. چرا كه چنین رابطه ای از یك سو سازمان را مطمئن می‌سازد كه در صورت سرمایه گذاری آموزشی و ارتقای دانش و مهارت افراد می‌تواند از بازده این سرمایه گذاری در سالهای آتی بهره مند شود واز سوی دیگر به كاركنان در مورد امنیت شغلی و تامین نیازهای خود و خانواده‌شان در سالهای آتی اطمینان می‌بخشد. لذا سازمانها در تلاشند امنیت شغلی كاركنان را از طریق تواناسازی آنها در ابعاد مختلف تامین می‌كنند. و به دنبال آن زمینه‌های بروز خلاقیت و نوآوری و استفاده از امكانات برای رسیدن به حداكثر بازده را فراهم سازند.

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی : تواناسازی كاركنان در مهارتهای بینشی (شناختی) باعث امنیت شغلی كاركنان می‌شود.

فرضیات فرعی:

1- تواناسازی كاركنان در مهارتهای رفتاری باعث امنیت شغلی می‌شود.

2- تواناسازی كاركنان در مهارتهای ارتباطی باعث امنیت شغلی می‌شود.

3- تواناسازی كاركنان در مسئله یابی باعث امنیت شغلی می‌شود.

4- تواناسازی كاركنان در تجربه آموزی باعث امنیت شغلی می‌شود.

قلمرو تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق ستاد مركزی سازمان اقتصادی كوثر می‌باشد. قلمرو زمانی این تحقیق دوره زمانی شش ماهه از تیرماه 84 تا آذر 84 را دربر می‌گیرد.

قلمرو موضوعی این تحقیق تاثیر تواناسازی كاركنان بر امنیت شغلی می‌باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق نظری – كاربردی می‌باشد كه در بخش نظری از روش كتابخانه ای مبتنی بر برسی كتب مقالات و پایان نامه ها در بخش كاربردی هم از مصاحبه و توزیع پرسشنامه استفاده شده و با استفاده از نرم افزار spss شاخصهای مركزی از قبیل میانگین، میانه و نما محاسبه شده و برای تعمیم نتایج از آزمون آماری فریدمن استفاده و اقدام به رد یا تایید فرضیات شده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات

1- توانمندسازی

از توانمندسازی تعاریف و كاربردهای متعددی ارائه شده است. اما این واژه معانی متفاوتی به شرح ذیل را تداعی می‌كند:

اعطای اختیارات بیشتر به كاركنان و مدیران برای تصمیم گیری
سهیم كردن افراد در تعیین سرنوشت حرفه ای خود
فرایند تسهیم قدرت با اعضای گروه
بهبود و به كارگیری مهارتها
غنی‌تر شدن پتانسیل منابع انسانی درجهت خیر و صلاح خود سازمان (یزدان پناه، 1384،ص137)

در این پایان نامه تواناسازی را به معنای بهبود و به كارگیری مهارتها در نظر گرفته‌ایم.

2-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی دوم:

الف)سازمان‌ها باید به كاركنان خود آموزش دهند كه شنود مؤثر داشته باشند زیرا بدون شنود مؤثر كاركنان اطلاعاتی راكه به آنها داده می‌شود فرا نمی‌گیرند و كاركنانی هم كه احساس كنند در مورد انجام شغلشان اطلاعات كافی ندارند بر امنیت شغلی‌شان تاثیر گذار است.

ب)افزایش توانایی كاركنان در راهنمایی و قانع كردن همكاران و افراد كم تجربه این احساس را به آنها القا می‌كند كه سازمان به آنها نیازمند است و می‌تواند از آنها برای انتقال تجربه كاری‌شان به افراد تازه وارد استفاده كند.

ج)سازمان‌ها باید هر چند مدت یك‌بار از طریق هماهنگی‌های برنامه‌ریزی شده جلسات گروهی تشكیل دهند كه افراد بتوانند راجع به شغلشان و مهارت‌های انجام آن با هم تبادل نظر كنند.

3-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی سوم:

الف)مدیران عالی سازمان‌ها باید بیان و تدوین واضح اهداف را مبنایی برای تنظیم برنامه‌های بلند مدت خود بدانند بطوریكه تعهد و علاقه مدیران و كاركنان خود را جلب كنند و كاركنان از اینكه با اهداف كوتاه مدت و بلند مدت سازمان و همچنین رسالت سازمان آشنایی كامل داشته باشند بر عملكرد و امنیت شغلی آنان تاثیر گذار خواهد بود.

ب)سازمان‌ها باید تا حد امكان مسائلی كه سازمان با آنها روبرو می‌شود از طریق انتشار هفته نامه داخلی در اختیار كاركنان خود بگذارند تا كاركنان برداشتهای غلطی نكنند و به وجهه سازمان لطمه وارد نسازند.

4-پیشنهادات مربوطه به فرضیه فرعی چهارم:

الف)همانطوریكه در پیشنهادات قبلی گفته شد بعد ار اینكه جلسات گروهی تشكیل شد باید جو سازمانی طوری طراحی شود كه كاركنان خیلی راحت بتوانند ایده‌ها و نظرات خود را راجع به شیوه‌های انجام كار بیان كنند و بعد از ابراز نظرات مختلف این ایده‌ها جمع آوری و دسته‌بندی گردند، تا بتوانند آنها را یكدیگر تركیب كنند و به نظرات كاملتری دست یابند.

ب)اگر به افراد سازمان آموزش داده شود كه برای جذب اطلاعات مورد نیاز به چه مراجعی رجوع كنند و یا اینكه منابع اطلاعاتی مورد نیاز در دسترس كاركنان باشد آنها می‌توانند در برخورد با مسائل پیش آمده اطلاعات مورد نیاز را پیدا كنند و در نهایت پیشنهاد‌های خیلی خوبی را هم ارائه دهند.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی تأثیر تواناسازی كاركنان برامنیت شغلی