عمران · دسامبر 25, 2023 0

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها 💯

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها

 

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها

دسته بندی عمران
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 29
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها در 29 صفحه ورد قابل ویرایش

اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراهها

خلاصه:

فرآهم آوردن ایمنی رانندگان هدف اولیه طرح‌های بزرگراهها می باشد و انتظار می رود كه ایمنی در طرح ها و سیاست ها و استانداردهای سازمان ها ، انعكاس یافته باشد. ایمنی از جمله فاكتورهای مهم در بیشتر تصمیم گیری ها از جمله طرح های جایگزین می باشد. هرچند محدود بودن كیفیت داده های ایمنی و ناكافی بودن مدیریت داده ها و سیستم های اطلاعاتی، تاثیر و كارایی تلاش های پیشین جهت در نظرگرفتن ایمنی بزرگراهها در تصمیمات مربوط به طراحی، را محدود نموده است.

در پروژه 13-17 NCHRP نیاز به اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای استفاده در تصمیم گیری های مربوط به طراحی بزرگراه بررسی شده است. خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد كه می بایست كیفیت و كمیت داده های ایمنی و ابزارهای موجود طراحان ارتقاء یابد.

كارهای مورد نظر در پروژه و اهداف آن در زیر آمده است:

1- شناسایی آیتم های اطلاعاتی مورد نظر. از تاریخچه تحقیقات صورت گرفته تاكنون، تماس با طراحان، و سایر منابع نیاز كابران به اطلاعات (شامل اسناد و دسترسی آن) جهت پشتیبانی پروژه و تصمیمات و سیاستهای مرتبط با ایمنی طراحی بزرگراهها استفاده شد. نیاز كاربران به اطلاعات مورد نیاز و موارد مرتبط با كسب و مدیریت این اطلاعات شناسایی شد.

2- تشكیل گروه مشاور: گروهی جهت دادن مشاوره تدر خصوص روش های موجود و تكنولوژی های جدید و ارائه بازخورد پیشنهادات در خصوص ارتقاء نحوه جمع آوری، ذخیره سازی، دسترسی و استفاده از داده های طراحی و ایمنی راه، تشكیل شد.

3- بازبینی جدی الزامات گزارش تصادفات به صورت هماهنگ: بازبینی هایی جهت به كارگیری الزامات مرتبط با گزارش تصادفات انجام شد. سایر روش های استفاده از اطلاعات ایمنی برای پشتیبانی طراحی راه، در نظر گرفته شد.

4- بازبینی تكنولوژی های جدید: تكنولوژی های جدیدی كه قابلیت ارتقاء جمع آوری و مدیریت اطلاعت ایمنی را داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.

5- ارائه طرح های مفهومی : مجموعه ای از طرح های مفهومی برای سیستمی كه بتواند جمع آوری ذخیره و استفاده از داده های ایمنی در طراحی ها را ارتقاء دهد، ارائه شدند.

6- گزارش موقت : با دنبال كردن مراحل 1 تا 5، طرح های مفهومی ارائه شدند. در این حین، اگر به بازبینی مجدد نیاز باشد، انجام خواهد شد و در میان طرح ها، آن طرحی ها قابلیت و امكان اجرای بیشتری داشته باشد شناسایی می گردد.

7- ارائه جزئیات اساسی برای طرح های گزینش شده : جزئیات مربوط به طرح های مفهومی گزینش شده ارائه می گردند (شامل آنالیز تاثیر برروی سیستم ها و چیدمان كنونی) و همچنین موارد مربوطه به كارگیری آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

8- تهیه گزارش نهایی: در آخر گزارش جهت مستند نمودن تلاش ها و تشویق سازمانها برای استفاده از سیستم ها و برنامه های مربوط به ارتقاء اطلاعات ایمنی در طراحی های راه، ارائه می گردد.

در بازبینی تاریخچه به چندین نكته مهم اشاره می شود تا اصل موضوعات روشن گردد. در اینجا سؤالات مهمی كه مورد بررسی قرار می گیرند، به صورت خلاصه آمده است.

· جهت تولید اطلاعات برای استفاده و پشتیبانی در تصمیمات طراحی، در چه نقاطی از روند طراحی به داده هایی ایمنی نیاز است؟

· چه داده های ایمنی برای انعكاس بهتر ایمنی در روند طراحی مطلوب و مفید خواهد بود؟

· مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با جمع آوری و مدیریت داده های مورد نظر، كدام ها هستند؟

· مسائل و راه حل های بالقوه مرتبط با ارائه هرچه موثرتر اطلاعات مورد نظر به طراحان، كدام ها هستند؟

· چگونه این مسائل، به خصوص از طریق به كارگیری تكنولوژی ها جدید و راهبردهای مربوط به فاكتورهای سازمانی و چیدمانی دخیل، حل خواهند شد؟

در این بخش به هر كدام از این سوالات به صورت خلاصه جواب داده می شود.

روند طراحی

از طریق بازبینی تاریخچه، مصاحبه با مهندسین طراح ایالتی، مشورت با گروه پروژه و گروه مشاور، و دانش تیم تحقیقی، دیدگاهی كلی نسبت به انواع تصمیمات طراحی كه نیازمند اطلاعات ایمنی هستند، ارائه شد. در یك آژانس راه به طور معمول سه فعالیت صورت می پذیرد. برنامه ریزی سیستم، طراحی پروژه، و مدیریت سیستم (شكل 1-S). این پروژه اساسا بر روی فعالیتهای دخیل در طراحی پروژه، متمركز است، ولی دو فعالیت دیگر را نیز در نظر می گیرد.

برای سه فعالیت عنوان شده، به طور كلی دو نوع اطلاعات تایمنی مطلوب است:

1- اطلاعاتی جهت شناسایی وجود و نوع مشكلات در یك موقعیت ومحل.

2- اطلاعاتی جهت پیش بینی تاثیرات نهایی یك تصمیم مربوط به طراحی برروی ایمنی، یافته های این پروژه بر اساس نوع اطلاعات مورد نیاز كاربران متفاوت می باشد. رابطه بین داده ها، اطلاعات و كاربران به صورت مفصل ارائه می گردد. می بایست در ارزیابی راهبردها جهت ارتقاء اطلاعات یك گروه كاربر خاص، تاثیرات بالقوه بر روی گروهی از كاربران احتمالی داده ها در نظر گرفته شود.

یك جنبه مهم در استفاده از اطلاعات ایمنی، مراحل آنالیز و هدف از آن می باشد. در شكل 1-s نشان داده می شود كه آژانس های راه و حمل و نقلی می توانند از داده های ایمنی برای دامنه ای وسیع از فعالیتها شامل مسائل قانونی و مدیریتی، برنامه ریزی و سیاست طراحی، برنامه ریزی پروژه و طراحی مخصوص پروژه، استفاده نمایند. در هر مرحله از آنالیز، انواع مختلف داده ها مورد نیاز می باشد. تهیه برنامه برای این بهبود این موارد شامل اجرای ایمنی به عنوان یك معیار اصلی می باشد. به علاوه، برنامه ریزی، طراحی، طرح مشكل، شناسایی اهداف و نیازهای پروژه (به ویژه ارزیابی محیطی یا تاثیر آن) و سایر توسعه ها و ارزیابی همگی نیازمند استفاده مناسب از داده های ایمنی می باشند. ارزیابی جزئیات طرح شامل استثنائات طرح با ارائه طرحی با استاندارد پائین تر، انجام می شود. این فعالیتها نیازمند مراضه ای وسیع از دادها جهت ایجاد اطلاعات مورد نظر می باشد. یك دیكشنری داده برای خلاصه كردن داده های مورد نیاز شناسائی شده در این تحقیق، ارائه شد.

ابزاهای آنالیز و داده های موجود كنونی توانایی فراهم آوردن وسایل مورد نیاز طرح برای در نظرگرفتن این اطلاعات را ندارند. در نتیجه در تصمیمات طراحی همیشه كمبود و یا نبود ایمنی احساس می شود. تحقیقی كه بر روی این پروژه انجام شد بر روی همین مسائل و شناسایی شده بود. این ترازش این مسائل را ارائه و راهبردهای آنها را نیز عنوان می كند.

مسائل مرتبط با ایمنی اطلاعات ایمنی

به دلیل كیفیت بد داده ها، اطلاعات مناسب ایمنی را نمی توان سریع بدست آورد و ابزارهای آنالیزی مناسب نیز در اختیار طراحان نمی باشد و همه این موارد موجب می شود تا ایمنی به خوبی در تصمیمات طراحی مورد توجه قرار نگیرد، علی رغم اینكه طراحان خواهان رعایت آن می باشند. مشكلاتی كه این طراحان در رابطه با بدست آوردن و استفاده از داده های ایمنی با آن روبه رو هستند منجر به نادیده گرفته شدن آنها می شود. رابطه بین سطح اطمینان از مقادیر كمی و نتایج تصمیمات طراحی در شكل 2-S آمده است.

مسائل مربوط به جمع آوری داده های ایمنی

این مسائل در رابطه با گزارش تصادف پلیس (PCR)[1]، نوع و كیفیت داده های مربوط به محیط راه، داده های دینامیكی (مثلا حجم و سرعت ترافیك) وجود دارد. این نقایص به خاطر عدم تمركز و توجه به ایمنی در زمان ایجاد پروتكل ها و دستورالعمل ها توسط سازمان های مسئول می باشد.

منبع اولیه اطلاعات تصادف PCR می باشد، در بسیاری از مواقع، چنین گزارش هایی وجود ندارد، و یا اینكه اطلاعاتی كه از نظر طراحان بسیار مهم هستند (نظیر موقعیت تصادف) گمشده اند. از آنجائیكه وظیفه اصلی مامور پلیس حفظ امنیت و صحنه تصادف، رسیدگی به مجروحان، و كاهش تراكم ناشی از تصادف می باشد، اغلب زمان كافی برای معین كردن نقاط تصادف یا ثبت سایر المان های مرتبط راه را ندارد.

در مورد راه، داده هایی كه از اهمیت بحرانی برای ایمنی برخوردار هستند، اغلب در اختیار آژانس ها وجود ندارد. برای مثال، خصوصیات راه از مهمترین فاكتورهای موثر بر روی ایمنی راههای دو خطه برون شهری می باشد، و چندین ایالت اسنادی را در رابطه با خصوصیات و شرایط راهها كه اطلاعات كافی برای تصمیم گیری را ارائه می دهند، نگهداری می كنند. بیشتر آژانس ها خصوصیات هندسی (از قبیل راستا افقی، عمودی و تقاطعات) كه با فراوانی و شدت تصادفات در ارتباط هستند، را فهرست نكرده اند.

داده های حجم ترافیكی حركت در تقاطعات اغلب در دسترس نیست. اطلاعات كافی در مورد سرعت وسایل نقلیه نیز همین وضعیت را دارد. برای مثال، میزان به روز كردن داده های مربوط به حجم ترافیكی به وسیله فراوانی برای سیستم های مدیریت روسازی كافی است ولی برای معین كردن خصوصیات در آنالیزهای ایمنی مناسب نیست.

مسائل مرتبط با مدیریت داده های ایمنی

در این تحقیق نیاز به ارتقاء مدیریت داده ها از جمله ایجاد ارتباط بین بانكهای اطلاعاتی، استفاده از داده ها به روش های مدرن، و نگهداری فایل های مربوط به اطلاعات قبلی (تاریخچه)، نشان داده شده است.

این داده های ارزشمند (مثلا از اسناد تعمیر و نگهداری مانند تعویض گاردریل، سیستم های مدیریت و روسازی، اسناد مربوط به مرگ و میر، شكایات شهروندان تا آژانس های راه و پلیس) توسط سایرین به جز برای اهداف ایمنی راه نیز نگهداری می شود. می توان از این داده ها برای آنالیزهای ایمنی استفاده كرد، ولی به دلیل عدم دسترسی به آنها، از آنها استفاده نمی شود. این داده ها می تواند به طراحان و آنالیزورهای ایمنی ایده های خوبی دهد كه متاسفانه به خاطر عدم اتصال آنها به سیستم های داده های ایمنی، این كار عملی نمی باشد.

در بیشتر آژانس ها اسناد بلند مدت مربوط به تاریخچه ایمنی بزرگراه و با تغییرات در شرایط هندسی، حجم ترافیكی، و سایر شرایط مربوط به موقعیت های خاص، نگهداری نمی شود. نگهداری و در اختیار قراردادن چنین اطلاعاتی برای طراحان، در ارزیابی تاثیر افزایش كیفیت و بهبودهای خاص محلی و در نتیجه تقویت تصمیم گیری های آتی مفید خواهد بود.

به دلیل نبود اطلاعات كافی برای ارجاع به موقعیت مورد نظر و یا دقیق نبودن و یا گم شدن آن، آنالیزور مادر به ارائه اطلاعات به منظور ایجاد ارتباط بین الگوهای تصادفات پیشین و شرایط مرتبط (كه داده های آن در فهرست راهها موجود است) نمی باشد. حتی اگر این ایجاد ارتباط ممكن باشد، رسیدن به آن وقت گیر و در عین حال شامل اطلاعاتی كافی در مورد هندسه طولی نمی باشد. اگر كسی بخواهد تغییرات در هندسه محلی را بررسی كند، نیازمند آنالیز زمانی 10 ساله می باشد. در فهرست های راه، فایل های مربوط به تاریخچه آن راه وجود ندارد، بنابراین شخص نمی تواند از چگونگی و زمان تغییرات مطمئن باشد و در نهایت طراح به داده های ترافیكی قابل دسترسی و یا سایر داده ها كه در مورد تغییرات در طرح مفید باشد، دسترسی ندارد.

راه حل های بالقوه برای مسائل مرتبط با اطلاعات ایمنی

این تحقیق رویكردی جامع نسبت به مشكلات ذكر شده كه شامل تشكیل یك چارچوب سازمانی كه در آن بتوان تصمیم گیری ها را تقویت نمود، می دارد. پیشرفت های تكنولوژی در جمع آوری و مدیریت داده ها، فرصت های مقرون به صرفه بسیاری را ارائه می دهد. حساسیت نیاز به داده های مرتبط با ایمنی برای طراحان در برنامه های جمع آوری اطلاعات بخشی از راه حل مشكل می باشد. راهبردهای سازمانی جهت ارتقاء اهمیت اطلاعات ایمنی نیز توصیه شده است.

فصل اول

معرفی رویكرد

معرفی:

یك وسیله نقلیه سواری از طریق شیبراهه موجود در داخل یك قوس، وارد یك بخش از راه كه ترافیكی سنگینی دارد، می شود. شیبراهه در سر پایینی قرار دارد و یك دیوار حائل نیز بین آن و راه اصلی درست تا قبل از نقطه تلاقی 2 راه وجود دارد. وسیله نقلیه ای كه در خط 1 می باشد وسیله نقلیه در حال ورود را تا زمانیكه به نقطه همگرایی می رسد، نمی بیند. از آنجائیكه وسیله نقلیه در حال ورود از طول كامل خط شتابگیری استفاده نكرده و با سرعت بسیار كم وارد می شود، راننده خط 1 جهت جلوگیری از برخورد، سریع به خط 2 می رود، علی رغم اینكه در خط 2 همجواز با آن یك وسیله نقلیه دیگر وجود دارد، این راننده به شانه راه منحرف می شود و با حفاظ میانی برخورد كرده و با وسیله نقلیه دیگری كه در خط 2 قرار دارد، برخورد می كند. برخورد نسبتا شدید است، ولی هر دو راننده در چند صد فوتی پایین دست رمپ وسایل نقلیه شان را كنترل و متوقف می شوند و یك سرنشین زخمی می شود و در این زمان، وسیله نقلیه ای كه وارد راه شده بود بدون اینكه اطلاع از تصادف به راه خود ادامه می دهد.

چه درسی می توان از این تصادف برای ایمن كردن شیبراهه های ویا موقعیت های مشابه گرفت؟ چه داده های تصادفی برای شروع این كار لازم است؟ چه كسی مشغول جمع آوری داده ها است و چطور در دسترس كاربر قرار خواهد گرفت؟ كاربر چگونه داده های این تصادف را با سایر تصادفات رخ داده در موقعیت مشابه، در یك جا جمع می كند؟ چه آنالیزی انجام و چه نتایجی گرفته می شود؟

برای آنالیز كه می خواهد از داده های ایمنی راه برای ارائه دستورالعمل های طراحی استفاده كند، سوالات زیر جالب خواهد بود.

· اولین حادثه ناگوار چه بود؟ كجا اتفاق افتاد؟
· چه شرایطی در ارتباط با اولین حادثه ناگوار، دخیل بودند؟
· شدت تصادف چقدر بوده است؟
· سایر تصادفات و حوادث ناشی از آن و موقعیتشان چه بود (برای تعیین اینكه آیا تركیب المان های طراحی باعث افزایش یا كاهش شدت تصادفات خواهد شد؟
· شرایط محیطی در زمان و موقعیت اولین و ناگوارترین تصادفات چه بوده است؟
· تراكم، سرعت و تركیب ترافیكی چگونه بوده است؟
· آیا در آن موقعیت، مشكلات، تعمیرات و نگهداری نامناسب یا شكایاتی وجود داشته است؟

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله بررسی اطلاعات ایمنی ارتقاء یافته برای طراحی بزرگراه‌ها