هنر و گرافیک · دسامبر 25, 2023 0

مقاله امپرسیونیسم

مقاله امپرسیونیسم

مقاله امپرسیونیسم

دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات 90
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بشر جویا و آرزومند کمال و جمال است و می کوشد که در همه شئون زندگی مادی و اجتماعی خود از آنچه هست در گذر دو نقص هایی را که می بیند رفع کند و به کمال نزدیک شود این شوق در انسان به حدی قوی است که پس از رفع حاجات نخستین زندگی احتیاج به زیبایی را احساس می کند هنر مامور است که این وظیفه را انجام دهد و این حاجت فطری بشر را بر آورد آثار هنری مفید است زیرا شوق طلب کمال و جمال را در دل مردمان بر می انگیزد و بشر را به سوی هدفی عالی و جهانی دیگر که در آن همه چیز زیباست دعوت و هدایت می کند .

هنرمند کسی است که با اندیشه ها و احساسات خود جهانی پدید می آورد جهانی که خاص او ، آفریده ، ذهن او ، وزنده به جان اوست هر یک از امور و عناصر طبیعت یکی از مظاهر روان هنر مند است این جهان برای دیگری وجود ندارد مگر آنکه از دریچه چشم آفریننده ان بنگرد ، خود را به او بسپارد و با او در این عالم پهناور سیر کند . [1]

با این تعریف مختصر، به دنیای نوین نقاشی و گرافیک ، گام می نهیم و در زمینه یکی از شیوه های معروف نقاشی و گرافیک، امپرسیونیسم و شرح حال از یکی از اساتید این فن و معرفی قسمتی از آثار این نابغه ی عالم نقاشی و گرافیک به عنوان نمونه به بحث می پردازیم

فهرست مطالب

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 1

هنرو هنرمند …………………………………………………………………………………………….. 1

مبنای هنر …………………………………………………………………………………………………. 4

تقلید طبیعت ………………………………………………………………………………………………. 4

وظیفه هنرمند ……………………………………………………………………………………………. 5

هنر لازم و سودمندات ……………………………………………………………………………….. 6

فصل اول …………………………………………………………………………………………………. 7

نقاشی قدیم و جدید ……………………………………………………………………………………. 8

امپرسیونیسم ………………………………………………………………………………………….. 12

شیوه های جدید نقاشی ……………………………………………………………………………. 17

اساس شیوه امپرسیوسیت ……………………………………………………………………….. 19

تاثیر جو در رنگ ها ………………………………………………………………………………… 21

تاثیر تغییرات نور در رنگ ها ……………………………………………………………………. 22

تاثیر رنگ های مجاور ……………………………………………………………………………… 23

رنگ های مکمل ……………………………………………………………………………………….. 24

روش رنگ آمیزی ……………………………………………………………………………………. 25

شیوه های جدید نقاشی ……………………………………………………………………………. 28

فصل دوم ………………………………………………………………………………………………. 37

مارسل دوشان وان گوگ …………………………………………………………………………. 38

گوگن …………………………………………………………………………………………………….. 59

سزان …………………………………………………………………………………………………….. 80

منابع