کامپیوتر و IT · دسامبر 25, 2023 0

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند 💯

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند

 

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

 

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند

دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند در 20 صفحه ورد قابل ویرایش

خلاصه :

در ساخت عكس نهایی هوشمند، نمایش اطلاعات برای اتاقهای كپسولی، كاربران، نقش های و سایر اطلاعات، یك مساله اساسی می‌باشند. در این جا ما یك شبكه معنایی به عنوان یك معرفی ( نمایش) ارائه می‌دهیم و توانایی آنرا به عنوان پایه ای برای كار مداومی نمایش می‌دهیم.
مقدمه

چندین سال است كه محقق در مورد مكانهای هوشمند توسعه یافته است. كشف راههای جدید كه یك room می تواند با یك یا تعداد بیشتیرن كاربرد عوامل آنهاارتباط داشته باشد. بیشتر كار شامل تعریف بر هم كنش شخص جدید با این مكانها، ساختن سیستم ها برای ردیابی كاربران و ایجاد استفاده های جدید برای الگوریتمهای یادگیری و طراحی مصنوعی می‌باشد.

همچنانكه استفاده از این محیط های هوشمند (IES) گسترش می‌یابد، آنها ، لزوماً مقادیر همواره در حال تولیدی اطلاعات را در مورد كاربرانشان به منظور وفق دادن با خواسته‌های كاربران جمع آوری می كنند. اطلاعات براساس علاقه مندی های كاربران كه با آنها در ارتباطند، موقعیت آنها ، web page هایی كه آنها ملاقات می‌كند و دیگر جزئیات بیشمار كه ممكن است ما هرگز به آنها توجهی نداشته باشد، جمع آوری می شوند. تماماً این اطلاعات لازمه است كه جمع آوری می شوند و برای این ساختاری محیطی، به طوری كه IE بتواند سیرع ساخته شود، و تصحیح فرضیات را مبنی بر این كه كاربران دوست دارند كه چه كاری بعداً انجام میدهند،سازماندهی كند.

در این جا پروژه Room هوشمند، با آغاز به شناسایی چنین اطلاعاتی (KR) نموده ایم، با استفاده از شبكه های معنایی بر پایه نمایش(معرفی). همانطور كه این بزرگی ادامه یافت، ما آغاز به كشف برخی مزایای ذاتی درا ین رویكرد نموده ایم:

– افزودن اطلاعات جدید به سیستم بسیار سرراست سات، اغلب بسادگی افزون یك واحد داده جدید وگسترش یك lnik مناسب

تعویض اطلاعات یك كار بسیار موضعی است، به ندرت نیاز به تعویض‌های اساسی برای بخشهای گسترده معرفی می‌باشد. به طور مشابه، اطلاعات بی اعتبار اغلب می توانند با الحاق یا جایگزینی به link های جالب انجام شوند.

استنباط كردن نیز سریع و ترسان است. نتایج موثری برای بازیابی همه link های یك نوع جاری یا برون كیف گره وجود دارد.

اعتقادی بر این است كه شبكه های معنایی مناسب ترین معرفی برای گرفتن و در كپسول گذران تعداد بیشمار اطلاعات ورودی به درون محیط هوشمند باشند. در این مقاله، حالتی از انحرافات را بررسی می كنیم كه یك IE به نمایش اطلاعات تحمیل می شود و بحث می كنیم كه شبكه های معنایی با این الزامات موافقند.

2- كار وابسته

تعداد زیادی مجلات وابسته به گسترش تیمهای زمینه گرا وجود دارند. برای محیط های هوشمند ، Dey، Aboud و Selber یك “Toolkit زمینه” برای آشكارسازی حالت یك room و استفاده رخدادهای ورودی برای راه اندازی تغییراتی در رابطه با كاربردهای حساس به زمینه، ایجاد كرده اند. این Tookit قادر به كرابردهای بر پایه موقعیت است كه گروههایی از كاربرانی كه به ساختمان ها وارد و خارج می شوند پیدا می‌كند و برای كنفرانس ها ( مذاكرات) همدستی می‌كند . API ی Lauff برای محاسبات حضور ابزار رودی می گردد و سیگنالهایی به اجزا می فرستد. ساختار عامل بار (OAA) ی Morany cheyrec Martin ، شامل تسهیلاتی برای عمل راه اندازی بر پایه اطلاعات زمینه ای است. در آزمایشگاه، Ajaykulkarni یك سیستم رفتاری كرانش پذیر به نام ReBa ایجاد كرده كه می تواند بسیاری از اعمال دشوار را در به وقایع ایستگاه راه اندازی كند. هر چند، برای همه این چارچوبها ، تفسیر و استنباط كاربردها ،انجام شده كه باید خوشدان تكه های اطلاعات مختلف را با تطبیق و جفت كنند وبه نظر می رسد كه برای گسترش یك معرفی پیوسته از اطلاعات به دست آمده ، انجام شدند.

پروژه آسان زیستی مایكروسافت، برسری معرفی هندسی مكان و استفاده از اطلاعات برای تسهیل هر چه كنش های كاربران كارهایی انجام داده است. اگر چه آنها مقدار زیادی از اطلاعات را از این چارچوب می گیرند، هیچ كوششی برای كپی كردن آن به یك دید بالاتری از اطلاعات انجام نمی‌شود.

3. نمایش اطلاعات و محیط هایی هوشمند :

در بحث بر روی نوع نمایش (معرفی ) كه برای انواع این مكانهای انباری غالب می باشد، می توانیم به الزاماتی نظیر فراهم سازی یك KR توجه كنیم. Davisetal پنج نقش مختلف را كه KRS بازی می‌كند ، مرتب كرده است و در این جا با آنها را در زمینه یك IE امتحان می‌كنیم.

3-1- نماینده هایی برای دنیای واقعی

اولین وجلوترین ، معرفی باید به عنوان یك نماینده محاسبه ای برای هویت های دنیای واقعی عمل كند. در مورد یك فضای هوشمند، بسیاری از هویتهای به آسانی قابل شناسایی هستند مثل كاربران فضاها، خودشان و ابراز درون فضا مثل پروژكتورها ،دوربین ها، نورها ، تجهیزات برقی، كامپیوترها، وغیره برخی ها با سادگی كمتری شناسایی می شوند ولی هنوز نقاط متقابلی درد نیای واقعی بدارند مثل گروههای حرام، نقشهایی كه می‌آفرینند، اعمالی كه برای كارآیی نیاز دارند و غیره. این آیتم‌ها، نیاز دارند كه در KR شامل شوند به طوری كه فضا می تواند در مورد آنها استدلال كند و استنتاجهایی بر پایه آرایش آنها انجام دهد.

یكی از تاثیرات جنبی، این است كه نماینده KR برای یك هویت دنیای واقعی نیاز به پیگردی نزدیك مورد هویت واقعی دارد از استنباط های غیر صحیح دوری كند. این می‌تواند كمك بزرگی كند با استفاده از یك KR كه می‌تواند به سادگی بر اطلاعات جدید شامل طبقات اطلاعات كه در زمان طراحی سیستم طرح ریزی نشده بودملحق شود.

2-3- الزامات وابسته به هستی شناسی

درست همانطور كه KR عنوان می‌كند كه جهان چیست، یك بر روی این كه محیط چه چیزی می‌تواند ببیند و بر روی آن عمل كند ، اعمال شده است، برای مثال ، معرفی اطلاعات برای دواربندی منطقی می تواند مداری مثل یك دسته AND، OR و بدون مدخل را ملاحظه قرار دهد و بنابراین می‌تواند رفتار مدار را بر پایه اعمالی كه این مدخلها انجام می دهند، امتحان كنند. هر چند، مرعفی به آن معناست كه چنین نمایشی احتمالاً عادت نداشته كه سیمهایی را به یكدیگر متصل نشده اند جستجو كند. با جریان الكترون هایی در حین طراحی را امتحان كند. برعكس یك KR كه در سطوح پایین تر از آنالیز مداربندی را در سطوح منطقی مشكل ساز كرده است. Dans et al رجوع می‌كند به فیلتری كه نمایش به عنوان مجموعه ای از انحرافات هستی شناسی دلالت شده با معرفی، به كار می رود.

برای یك IE، هستی شنسای تعریف می‌كند كه IE در جهان چگونه بنظر می رسد. وقتی كه باد روی دوربین، سروكار داریم، آیا مردم را به همان صورتی كه هستند ، می بینید به صورت حبابهایی رنگی كه از طریق room پیدا می كند؟ آیا ما گفتار ورودی را تشخیص می دهیم همانطوری كه به یك شخص تعلق دارد یا فقط به عنوان یك شكل موجی كه از یك میكروفون می آید ؟ در واقع TE نیاز دارد كه در هر دوی این حدود و شاید كمی مابین كار كند، ازوقتی كه دوربین ها فقط قادرند كه حبابهایی را كه می یابند گزارش كمتر ولی این نیاز دارد كه با یك شخص ، در برخی نقاط متحد باشد. بنابراین، KR ، باید بتواند Link های بین این سطوح فراهم كند.

3-3- تئوری استدلال

KR، همچنین، نشان می دهد كه استنباطها چگونه توسط تیمهای استدلال ، ساخته می شوند و پیوندها را در انواعی از استنباط كه توسط سیستم توصیه می شوند، قرار می دهد. برای اكثر قسمتها، IE قیود اضافی بر این نمایش اعمال نمی كند ، هر چند نیاز نیست كه بسیاری از استنباط های آنرا بر زمینه جریان فقط، پایه گذاری كنیم، كشیدن انواع زیادی از اطلاعات را در مورد محیط، شامل حالت های ابزاری، كاربردهای اجرایی جاری، كاربران، حضور ابزار همراه و یك تنوع وسیعی از سایر حسگرها و محركها.، تمام این اطلاعات در استنباطهایی كه IE در حدود جهان دارد، شركت می‌كنند.

3-4 رسانه‌ای برای محاسبه

از وقتی كه KR در فضای محاسبه ای كار می كند، باید قادر باشد كه به طور موثر (كارا) از طریق فرآیندهای محاسبه‌ای ، بدون اشغال زیان، حافظه یا فضای دیسك مفرط، كار كند. به علت مقدار زیادی از طالاعاتی كه IE باید قادر به تولید باشد این احتیاجات شاید بیشتر اهمیت داشته باشد. KR باید قادر به جمع آوری مقادیر زیادی اطلاعات همزمان و link های موثر با همه باشند.
مدیریت جلسه

ما اكنون ساختارهای معنایی را برای كنترل جلسات همانطور كه رخ می‌دهد ، و Link كردن موضوعات مهم جلسه ای كه شركت می كنند، هستیم. اطلاعات نوعی كه در طلو یك جلسه گرفته می‌شود شامل ؟؟ دین جلسه، آیتم های عملی، استدلالهای پشتیبانی و مخالف، و اعتباراتی شامل منابع نمایشی یا شبكه‌ای مردم به عنوان علاقه مندان جلسه، ناشران اسناد، افزایش دهندگان مطلب، link می‌شوند وقتی كه جلسات در محیط های ابزاری رخ می دهند، می توانند به گریذه های ویدوئی یا صوتی در جریان Link شوند.

استفاده از این فلسفه كه جلسات اطلاعات اولیه نیستند، ولی صرفاً یك چارچوب برای سنجیدن و ارسال اطلاعات می‌باشند، موضوعات مورد بحث در نرم افزار مدیریت جلسه،می‌تواند با هم مرتبط شوند. این ، امكان بازبینی طرحها را همانطور كه از بین یك گروه طولانی جلسات عبور می‌كند و پرسش سوالات سیستم را با توجه به موضوعات جاری بحث‌های جلسات قبلی فراهم می‌كند .

6.3 مدیریت موقعیت

اطلاعات مهم دیگری كه IE ها، سروكار دارند، اطلاعات موقعیت است. بطور ویژه این درست است كه شما ابزار دستی در محیط‌هایی مجتمع می‌كنند. این ابزار، ابزار بسیار مفیدی برای هدایت در فضا هستند. به خوبی اطلاعات تسهیم شده با دیگران، ولی نیاز به گروهی نسبت به موقعیت جاری خواهد شد با IR موضعی یا دوربین‌های بر پایه سیستمهای پیگردی، یا از بین سیستمهای گروه مثل شبكه های ؟؟ یا GPS دارند.

یك مساله این است كه تمام این سیستمها، چارچوب مختصات خودشان را برای بیان موقعیت یك شخص، به كار می برند و تفكیك خودشان را برای مختصات فراهم می كنند. به علاوه، پخش در مورد موقعیت، دانه بندی خود را دارد، ؟؟ Amy كجاست؟ احتمالاً باید پاسخ متفاوتی داشته باشد اگر كه تكلیف این است كه تصمیم گیری كنیم كه اوقصد دارد كه كدام ابزار را آدرس دهی كند، و متقابلاً كدام تكلیف تصمیم گیری شده است خواه از طریق پیغام mail ارسال شود یا از طریق صحبت با پیچر خوارانی كار را انجام بدهد. ما شبكه معنایی را برای مجتمع كردن یك زیربنا برای پروژه Room هوشمند استفاده
می كنیم این اجازه خواهد داد كه جمع بندی بین سیستمهای مختصات گوناگون انجام دهیم به همان خوبی كه به كاربران اجازه داده می شود كه بیان های موقعیتی خودشان را مثل در منزل ویژه كنید.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود مقاله استفاده از شبكه های معنایی برای نمایش اصلاحات در یك محیط هوشمند