تربیت بدنی · دسامبر 26, 2023 0

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی 💯

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی

 

اهداف این فصل •نظام عملکردی عمومی سیستم عصبی را شرح دهید •ساختار و عمل یک عصب را توضیح دهید •مسیرهای یک بازتاب عصبی را رسم کنید و هر قسمت آن را نام گذاری کنید •دپلاریزه شدن ، پتانسیل عمل و رپلاریزه شدن را تعریف کنید •نقش گیرنده های موضعی را در کنترل حرکات شرح دهید •نقش گیرنده های دهلیزی را در حفظ تعادل توضیح دهید •نقش مراکز مغزی را در کنترل

 

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی

دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8.094 مگا بایت
تعداد صفحات 220
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سیستم عصبی :

ساختار و کنترل حرکت

اهداف این فصل:

•نظام عملکردی عمومی سیستم عصبی را شرح دهید.
•ساختار و عمل یک عصب را توضیح دهید.
•مسیرهای یک بازتاب عصبی را رسم کنید و هر قسمت آن را نام گذاری کنید.
•دپلاریزه شدن ، پتانسیل عمل و رپلاریزه شدن را تعریف کنید.
•نقش گیرنده های موضعی را در کنترل حرکات شرح دهید.
•نقش گیرنده های دهلیزی را در حفظ تعادل توضیح دهید.
•نقش مراکز مغزی را در کنترل حرکات ارادی شرح دهید.
•ساختار و عمل سیستم عصبی غیر ارادی را توضیح دهید.
اعمال عمومی سیستم عصبی
•کنترل محیط داخلی بدن(همکاری با سیستم غدد درون ریز)
•کنترل ارادی حرکات
•برنامه ریزی بازتابهای نخاعی
•تحلیل تجارب لازم برای به خاطر سپردن و فرا گرفتن
ساختار نرون
•جسم سلولی: مرکز عملیاتی هر نرون
•دندریتها: بخش دریافت کننده ایمپالسهای عصبی و انتقال آنها به جسم سلولی
•آکسون: انتقال پیامهای الکتریکی از جسم سلولی به سایر نرونها یا اندامهای عمل کننده

آکسون تارهای عصبی بزرگ توسط لایه ای عایق از سلولهای شوان پوشیده شده اند. سلولهای شوان از مواد لیپو پرئتئینی به نام میلین ساخته شده اند. فاصله میان غشاهای هر دو سلول شوان که مجاور یکدیگر هستند، گره رانویه نامیده می شود که نقش مهمی در انتقال پیامهای عصبی ایفا می کند.

قانون همه یا هیچ

گیرنده های درک حرکتی
واژه درک حرکت به معنی شناخت آگاهانه تر وضعیت اندامهای بدن نسبت به یکدیگر و همچنین پی بردن به میزان سرعت حرکت این اندامها تعریف شده است.

دستگاههای تامپونی اسیدی – بازی

•تامپون از طریق دور کردن یونهای هیدروژن زمانی که تراکم آن زیاد است و آزاد کردن این یونها زمانی که تراکم آنها پایین است مانع تغییر می شود.
•تامپون اغلب ترکیبی از یک اسید ضعیف و باز مربوط به آن می باشد
•توانایی هر تامپون در حفظ تعادل ناشی از دو عامل است:

1- تونایی ذاتی فیزیکی-شیمیایی تامپون

2- تراکم تامپونها

• تامپونهای درون سلولی:

دستگاه تامپونی

جز سازنده

عمل

دستگاه بی کربنات

سدیم بی کربنات،NaHCO3

اسید کربنیک H2CO3

اسید قوی را به اسید ضعیف تبدیل می کند

باز قوی را به باز ضعیف تبدیل می کند

دستگاه فسفات

سدیم فسفات Na2HPO4

اسید قوی را به اسید ضعیف تبدیل می کند

دستگاه پروتئینی

گروه COO- یک مولکول

گروه NH3 یک مولکول

هیدروژنهای موجود در اسیدهای فراوان را می پذیرد

تامپونهای خارج سلولی
•خون شامل سه دستگاه تامپونی اصلی است:
•پروتئینها: شامل گروههای یونیزه کننده ای از اسیدهای ضعیف اند ولی چون مقدارشان اندک است خاصیت تامپونی محدودی دارند.

فعالیت الکتریکی نرونها

پتانسیل استراحتی غشا:

یک نرون در حالت استراحت پلاریزه است که بدلیل اختالاف بار الکتریکی دو سوی غشا می باشد که برابر 70 – میلی ولت است و بخش خارخی نرون نسبت به داخل آن دارای بار الکتریکی مثبت بیشتری است. این اختلاف بار به دو دلیل است:

• 1- نفوذپذیر بودن غشا به یون پتاسیم نسبت به یون سدیم
• 2- شیب تراکم زیادتر پتاسیم از داخل به خارج سلول
•پتانسیل عمل:

مثبت شدن بار الکتریکی داخل سلول و دپلاریزه شدن آن را پتانسیل عمل گویند که وقتی محرک نسبتا قوی به غشا وارد شود و یونهای سدیم از کانالهای سدیمی که در اثر اعمال محرک باز شده اند به داخل سلول سرازیر شوند پتانسیل عمل رخ می دهد.

ایجاد پتانسیل عمل در اثر افزایش ورود سدیم به داخل نرون:

هنگامی که سدیم وارد سلول می شود بار الکتریکی به تدریج مثبت تر شده و یک پتانسیل عمل به وجود می آید.

220 اسلاید فایل پاورپوینت

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود دانلود پاورپوینت فیزیولوژی ورزشی