حقوق · دسامبر 25, 2023 0

دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

دانلود تحقیق در مورد فلسفه فقه

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیق در مورد فلسفه فقه

چكیده:
مقاله حاضر در یك نگاه اجمالى به موضوع فلسفه فقه، در مقام نقد و بررسى دیدگاهى است كه علم فقه را ناقص، محدود و براى اداره و تدبیر زندگى اجتماعى، ناتوان دانسته و بر این باور است كه این علم، حیلت‏ آموز، ظاهربین، مصرف‏كننده از دیگر علوم، تابع و متاثر از تحولات اجتماعى و سیاسى، تكلیف‏مدار و نه حق‏مدار است و جامعه فقهى را نیز لزوما یك جامعه دینى ندانسته و فقه را در پیشبرد جامعه مدرن، ناكارامد معرفى كرده است.
این مقاله در فضایى صمیمى به نقد و تحلیل دیدگاه یادشده پرداخته است. (2)
موضوع بحث، نقد و بررسى ویژگیهایى است كه برخى از نویسندگان محترم نسبت‏ به فقه اسلامى نوشته ‏اند. قبل از هر چیز پاسخ به این پرسش ضرورى است كه این‏گونه بحثها باید تحت چه عنوانى مطرح شوند؟
اگر كلمه فلسفه، مفرد ذكر شود به معناى هستى‏شناسى است البته برخى هم آن را به معنى جهان‏شناسى مى‏دانند ولى معناى هستى‏شناسى بهتر است; زیرا مفهوم واجب الوجود را هم دربرمى‏گیرد. وقتى كلمه فلسفه با پسوند خاصى مثل فلسفه تاریخ به كار مى‏رود مفهوم دیگرى پیدا مى‏كند یا به تعبیر بهتر، مصداق دیگرى مى‏یابد كه در این صورت فلسفه تاریخ به معناى هستى‏شناسى نخواهد بود بلكه اشاره دارد به دانشى به نام تاریخ و دانشى به نام فلسفه تاریخ.
فقه و فلسفه فقه، نیز دو علم متفاوت از هم به شمار مى‏روند; دانشى كه درباره افعال مكلف سخن بگوید، روا و ناروا را روشن سازد و به تعبیر علمى، حلال و حرام را بیان كند و افعال مكلف را مرزبندى نماید، علم فقه نام دارد. «العلم باحث عن احوال افعال المكلفین. » هر چند حضرت امام خمینى‏قدس سره موضوع فقه را گسترده‏تر از این مى‏دانستند كه خود مقام دیگرى را براى بحث مى‏طلبد ولى در این‏جا ما فعل مكلف را مطرح مى‏كنیم و حكمش را به عنوان وجوب و حرمت، استحباب و كراهت‏یا اباحه بیان مى‏كنیم.
هرگاه موضوع علم فقه، كل‏نگرى باشد به عنوان مثال گفته شود موضوع طهارت تا دیات چیست؟ یا مبادى تصوریه، مبادى تصدیقیه و غایت این علم چیست؟ پاسخ تمام این پرسشها در علمى به نام فلسفه فقه مورد بحث قرار مى‏گیرد. از این رو فلسفه فقه به یك اعتبار دانش نوپاست و به اعتبارى هم نیست; نوپاست‏به این معنا كه امروزه به صورت یك علم مدون در بیاید، و نوپا نیست، زیرا اكثر این مباحث، كم و بیش در علم اصول مطرح شده و گاهى هم در بخشهاى دیگر بحث‏شده‏است. بنابراین، بیان ویژگیهاى فقه و دفاع از این ویژگیها و تجزیه و تحلیل آنها، جزء علم فقه نیست و فقیه با این امور كارى ندارد; چرا كه این امور جزء فلسفه فقه است كه درباره مبادى تصورى و مبادى تصدیقى، همچنین غایات و بیان ویژگیها و دفاع از علم فقه و نقد اشكالات آن، بحث مى‏كند و لازم است مورد توجه ویژه‏اى قرار گیرد و به عنوان یك دانش در حوزه علمیه مطرح گردد. البته باید نسبت‏به نقدهایى كه در باره فقه مى‏شود، كاملا استقبال شود زیرا موجب تكامل علم فقه است. در لغت عرب مى‏گویند «الحقیقة بنت البحث‏» ; حقیقت زاییده مكالمه و محاوره است. اگر این نقدها و تحلیل‏ها در یك افق روشن و فضایى دوستانه مطرح شود، مایه انفتاح فقه و تكامل آن مى‏شود. اگر این مسائل را مطرح مى‏كنیم، تنها به عنوان طرح بحث است; نه نقدى بر طراح سؤال داریم و نه اشكال شخصى; بلكه فكر را مطرح كرده و در اطراف آن بحث مى‏كنیم. این سؤالات در شماره 46 مجله كیان مطرح شده است و از یك مقامى خواسته‏اند كه به این پرسشها پاسخ بگوید. ما هم در این بحث تمام این پرسشها را جزء به جزء مطرح نموده و آنها را مورد بررسى قرار خواهیم داد.