مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

تحقیق درس روش تحقیق: بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخه اقتصادی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 154 کیلو بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پیشگفتار:

یكی از عوامل كلیدی و تعیین كننده در فراینده توسعه اقتصادی، پس انداز می‌باشد. این مفهوم به دو شكل پس اندازهای مالی و پس اندازهای غیر مالی مطرح می‌شود. در پس اندازه مالی سرمایه های پراكنده در سطح جامعه برای خرید اموالی نظیر: زمین، مسكن، جواهرات و… صرف می شود. ولی در پس اندازهای غیر مالی این سرمایه‌ها در مسیرهایی نظیر: خرید اوراق مشاركت و بیمه های عمر با ویژگی پس انداز قرار می‌گیرند. در پس اندازهای مالی سرمایه های مورد نظر عملاً فاقد قابلیت تحریك بازار سرمایه وتأمین نیازهای مالی برنامه های توسعه می باشند. اما به كمك پس اندازهای غیر مالی ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های مختلف فراهم می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد نسبت پس اندازه به تولید ناخالص ملی در 14 كشور از 20 كشوری كه از لحاظ توسعه اقتصادی بالاترین رشد را داشته اند، بالغ بر 25 درصد بوده است. اما این نسبت در 14 كشور از 20 كشوری كه كمترین رشد اقتصادی را داشته‌اند كمتر از 15 درصد بوده است. این مسئله نشان می دهد كه رابطه میان پس اندازه و تولید ناخالص رابطه ای مستقیم و تعیین كننده می باشد. از آنجا كه بیمه های عمر وپس اندازه نیز یكی از محورهای مهم پس اندازهای غیر مالی را تشكیل می‌دهند میزان توسعه این بیمه نقش قابل ملاحظه‌ای را در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به خود اختصاص می‌دهند. علاوه بر این بیمه عمر و پس انداز از كاركردهای كلان اقتصادی دیگری نظیر: مقابله با كاهش ارزش پول وحفظ قابلیت ایفای تعهدات بیمه‌گر نیز برخوردار است.

هم چنین در سطح خرد نیز این بیمه امكان ایجاد سرمایه برای اعضای جامعه و خانوادة آنها را فراهم كرده و موجب تحكیم اقتصاد خانواده می شود.

با توجه به اهمیت قابل توجه بیمه های عمروپس انداز در توسعه اقتصادی به نظر می رسد می بایست عوامل مؤثر بر توسعه بیمه های عمر در دیگران شناسایی شده و در برنامه ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. شاید بتوان مهمترین عوامل مورد نظر را به شرح زیر بر شمرد:

1-ثبات اقتصادی: با توجه به بلند مدت بودن تعهدات بیمه عمر، عدم وجود ثبات در اقتصاد جامعه امكان مدیریت شایسته این بیمه را تحت تأثیر قرار داده و گرایش مردم به آن را كاهش خواهد داد.

2-فرهنگ بیمه: تلقی مردم نسبت به بیمه وورود آن به باورها و هنجارهای فرهنگی جامعه كه خود تابع شناخت مزایا و قابلیت های آن است، از دیگر عوامل مهم در توسعه بیمه عمر می باشد.

3-تورم: یكی از آفت‌های پس انداز مالی تورم است. و وجود آن توسعه بیمه های عمر را كند می كند.

4-در آمد واقعی خانواده‌ها: درآمد واقعی خانواده كه خود تابع وضعیت اقتصادی جامعه است،یكی از مهم ترین عوامل در رویكرد مردم به این بیمه را شكل می دهد.

5-ارائه طرح‌های مناسب و كارآمد از سوی بیمه‌گران: وجود طرح‌های بیمه عمر و مناسب با شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای مردم از دیگر عوامل مهم در توسعه آن است. در این راستا شكل‌گیری مؤسسات تخصصی بیمه عمر می تواند زمینه مناسبی را برای تخصصی و كار آمد شدن طرح‌ها و هم چنین بهبود مدیریت سرمایه‌گذاری و نظارت بر آن فراهم كند.

با توجه به تحولات اخیر صنعت بیمه كشور كه رفع تنگناهای موجود و افزایش ظرفیت بیمه گری از جمله چشم اندازهای آینده آن هستند، به نظر می رسد شرایط مناسبی برای توسعه صنعت بیمه در كشور و به ویژه بیمه عمر و پس انداز فراهم شده است.

این امید می رود كه با تحقق ظرفیت های جدید ، شكل گیری شركتهای بیمه تخصصی عمر و رفع نارسایی های موجود ، در آینده شاهد توسعه بیمه های عمر و به دنبال آن افزایش سهم پس اندازهای غیر مالی در بازار سرمایه و تأثیر مثبت آن بر توسعه اقتصادی كشور باشیم .

در این پژوهش سعی بر آن است كه بیمه عمر و پس انداز از نقطه نظر اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا شاید با توسعه آن راههای رونق اقتصادی در كشور فراهم آید .

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یك نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می كند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممكن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این كار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین كند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد . كه این مورد نیز با دریافت بیمه نامه های عمر به شرط حیات عملی خواهد بود . در بیمه عمر و پس انداز اهداف یاد شده بهكاملترین شكل وجود دارند ، یعنی عمر و پس انداز هم باعث تأمین آتیه باز ماندگان بیمه شده می شود و هم یك نوع سرمایه را ایجاد می كند . اصولاً در انواع رشته‌های بیمه ، تعهد بیمه گر مشروط به وقوع حادثه است . به این معنا كه باید شرایطی خاص كه در بیمه نامه قید شده حادث شود تا منجر به ایفای وظیفه از سوی شركت بیمه گردد .

در بیمه عمر و پس انداز اگر بیمه شده در طول مدت بیمه فوت كند و یا در پایان زمان بیمه نامه زنده باشد بیمه گر سرمایه را می پردازد و تنها شرط لازم اعتبار بیمه نامه می باشد كه وابسته به پرداخت حق بیمه در سر رسید های مقرر خواهد بود . بدین لحاظ این نوع بیمه نامه علاوه بر این كه دارای خصوصیت و عنصر تأمین بوده ، مشكلات اقتصادی بازمانده ها را پوشش می دهد . و دارای عنصر پس انداز و تشكیل سرمایه نیز می باشد كه عنصر بسیار با ارزشی است . در این بیمه بخش زیادی از حق بیمه ها توسط بیمه گر پس انداز می شود كه در نهایت این پس‌اندازها در پایان مدت بیمه نامه ، سرمایه بیمه را تشكیل می دهد . شركتهای بیمه می توانند سرمایه گذاری های خوبی را با این ذخیره ها انجام داده و به تحقق توسعه اقتصادی در سطح اقتصاد كلان كمك كنند .

توسعه بیمه های عمر بویژه بیمه های عمر انفرادی در كشور ما قبل از انقلاب شكوهمند اسلامی به هیچ وجه چشمگیر نبود و در سالهای 60 تا 62 بیمه آسیا حدود 1000 فقره از این بیمه نامه صادر كرد. ولی به دلیل پایین بودن نرخ بهره فنی آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

در سالهای 74-73 بیمه آسیا با همكاری بیمه مركزی به فكر توسعه این رشته افتاد و بالاخره به این نتیجه رسیدند كه نرخ بهره فنی باید تغییر كند تا كاهش قابل توجهی در حق بیمه های پرداختی توسط بیمه گزاران ایجاد شود. تغییر نرخ از 6% به حدود 16% منجر به این كاهش گردید و از آنجا كه نرخ بهره فنی 16% نسبتاً با اقتصاد سازگاری داشت تحول جدیدی دربیمه نامه های عمر و پس انداز بوجود آمد.

بیان مسئله:

در مورد بیمه‌های عمر می بایست ابتدا نیاز اقتصادی اشخاص برای آنها ترسیم شود. در دوره های متفاوت زندگی هر انسانی، نیازهای اقتصادی مطابق با زمان خود را دارد. اگراین نیازهای اقتصادی به وضوح برای او روش گردد فروش بیمه‌های عمر آسان‌تر خواهد بود. یك عضو جامعه تا زمانی كه نداند نیازش چیست و بیمه های عمر درآینده او و خانواده‌اش چه كاربردی دارند، انگیزه كافی برای خرید آن را ندارد.

پس مسئله نخست: تبیین نیازهای اقتصادی از طریق شیوه های مناسب است. نمی دانیم كه آینده و سرنوشت خانواده مان بعد از ما چه خواهد شد؟ نداشتن یك اهرم حمایتی برای خانواده مثل پدیدن ازیك بلندی است. جامعه جهانی به سرعت به پیر شدن نزدیك می‌شود یعنی بهداشت مناسب، درمانی كارا، تغذیه خوب به تدریج جامعه را به سوی امید به زندگی طولانی سوق می دهد. پیر بودن جمعیت یك معضل اقتصادی برای جامعه است. بر اساس نموداری كه جامعه مستمری بگیر قاره آسیا در آن مورد بررسی قرار گرفته است حجم عظیمی از جمعیت كشور ژاپن در سال 2025م مستمری دریافت می كنند.

به طور كلی فروش بیمه های عمر، یك سری عوامل زنجیره ای را در جامعه ایجاد می كند.

تأمین نیاز یك حالت غریزی است. این مورد باید تقویت شود. یك كودك به محض این كه دستش را نزدیك آتش می برد، به طور خودكار آن را پس می كشد. تلاش برای تأمین در برابر عوامل تهدید كنندة خارجی یك غریزه است. كمبود در آمد هم از جمله عوامل خارجی است كه موجب تهدید زندگی می شود. چرا یك شهروند ایرانی كه در سن 65 سالگی بازنشسته می شود باید دوباره كار كند؟‌ اما یك شهروند ژاپنی در سن 65 سالگی كه بازنشسته می شود، ساكش را بر می دارد و دور دنیا را می گردد و از باقی عمرش لذت می برد. علت این تفاوت در نگرش و در عدم شناخت نیازهای اقتصادی ما است. یكی از آثار تبعی بیمه عمر و پس انداز قبولاندن این مسئله به انسانهاست كه این نیاز، نیازی است غریزی. بدترین حالت برای انسان این است كه معیارها و استانداردهای زندگی اش تغییر كند. پس باید غریزه ای را كه در وجود تك تك مان وجود دارد برای صیانت اقتصادی، خود را تقویت نموده و بدانیم كه در مراحل مختلف زندگی چه نیازی داریم.

مورد بعدی سرمایه است. مردم ما تمایل چندانی به پس انداز ندارند. به دلیل این كه در فرهنگ اجتماعی عده‌ای از مردم تأكید شده است؛ هر آن كس كه دندان دهد نان دهد. به نظر من این طرز فكرصحیح نمی باشد انسان تا كار و كوشش نكند و آینده نگر نباشد سرنوشتش عرض نمی شود. باید در زمانی كه توان كار و امكان فعالیت دارد و دچار فشارهای اقتصادی دوران پیری نشده به فكر پس انداز باشد. وقتی انسان عادت به پس انداز نداشته باشد سرمایه ای را هم نمی تواند گردآوری كند، پس اندازهای كوچك وقتی درسیستم بانكی قرار گیرند برای بانك مؤثر خواهند بود در حالی كه پس‌اندازهای بانكی با بیمه عمر و پس‌انداز تفاوت دارند.

شخص اگر یك حساب بانكی دربانك بازكرده و فوت نماید، مانده حساب پس‌انداز متوفی به وارث او مسترد می گردد، ولی در بیمه عمر و پس‌انداز اگر اولین مبلغ قسط به بیمه‌گر پرداخت شده و فوت نمود،‌سرمایه ثبت شده در بیمه نامه كه قبلاً خریده شده است به وارث بیمه‌گزار پرداخت می گردد. اولین اثر درتأمین و گردآوری سرمایه، جنبه اقتصادی آن است. بدین ترتیب كه حق بیمه‌ها موجب تشكیل سرمایه در شركت بیمه می شود و امكان سرمایه‌گذاری را ایجاب می كند.

امیدورایم شركتهای بیمه به انباشتن ذخایر خود در حساب بانكها تحت عنوان سپرده های سرمایه‌گذاری اقدام نكند زیرا سودهای حاصله ازآن سپرده سرمایه‌گذاری ها تكافوی مقابله با تورم را نخواهد كرد.

كل حق بیمه دریافت شده توسط 11 كشور جنوب شرقی آسیا، 680 میلیون دلار است. حدود 440 میلیون دلار از این رقم مربوط به حق بیمه عمر می‌باشد كه نزدیك به 82 درصد آنرا فقط كشور ژاپن ایجاد می كند. یعنی ژاپن‌ها در طول یك دوره 30 سال از غیر ممكن، ممكن ساخته‌اند. آثار تبعی گردآوری سرمایه به شركت بیمه باز می گردد، سرمایه‌گذاری تولید كار و فروش باز خورهای زنجیره ای هستند كه در اقتصاد كشور تولید می شود. یكی از آثار سرمایه گذاری مقابله با تورم است. اگر بیمه نامه عمر وپس‌انداز به نحو صحیحی طراحی شده باشد (به عبارتی ارزشهای افزوده و سود حاصل از آن در نظرگرفته شده باشد) با تورم مقابله می كند.

محصولات كه شركت بیمه طراحی می كند باید جوابگوی نیازهای جامعه باشد. یكی از مشكلات موجود در اقتصاد كشورما تورم است. بیمه نامه ها باید قابلیت كافی داشته باشند تا فروشندگان بتوانند مزایای آن را كه متناسب با نیاز آحاد جامعه است توضیح دهند. انسانهای زیادی ممكن است به دلیل بیماریهای طولانی فوت كرده و به دلیل فقدان امكانات مالی، بدهی‌های بسیاری را برای فرزندان خود باقی بگذارنده از محل سرمایه بیمه عمر می توان هزینه‌های بیمارستانی، كفن و دفن، اقساط عقب مانده را پرداخت كرد. بنابراین بیمه عمرو پس انداز، هم درزمان حیات و هم در زمان فوت باعث تقویت منابع درآمد خانواده می‌شود.

در سوئیس سه ستون حفاظتی برای شهروندان وجود دارد. ستون اول بازنشتگی است.

دراین كشور بازنشستگی و مستمری پرداختی بر اساس نرخ تورم سالیانه می باشد، نرخ تورمی كه وقتی میزان آن از فردی سوئیس سئوال می شود؟ می گوید متأسفانه یك درصد . كشوری كه با در آمد سرانه50 هزار دلار در سال آحاد جامعه آن ثروتمندترین مردم جهان هستند. همین افراد به طور میانگین بین 2 تا 3 بیمه نامه دارند كه ستون دوم را تشكیل می دهد. ستون سوم هم تأمین اجتماعی است. تأمین اجتماعی دركشورهای پیشرفته به این صورت است كه شخص در هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تحت پوشش دولت قرار می گیرد، بدون این كه اجباراً برای دولت كار كرده باشد.

یك عامل مهم در رفع نگرانی های اقتصادی پس انداز كردن برای فرزندانمان می باشد. در كشور های توسعه یافته، هنگامی كه بچه ای متولد می شود، والدین بیمه نامه ای برای او می خرند و حدود 17 تا 18 هزار دلار را در مدت 15 سال پرداخت می كنند. زمان سر رسید بیمه نامه سن 65 سالگی اوست. و ارزش آن 5 میلیون دلار است. از زمانی كه او به سن بلوغ می رسد تا 65 سالگی جدولی ضمیمه بیمه نامه است كه ارزش نقدینگی آن را تعیین می‌كند. یعنی شخص در سن 25 سالگی ممكن است صاحب 500 هزار دلار شود. در كشورهای توسعه یافته با این گونه از فرزندان حمایت اقتصادی می شود. در حالی كه در كشور ما نمی توان چنین سرمای‌گذاری را به نام فرزندان كه همان بیمه عمر به شرط حیات است انجام داد.

در نهایت می توان گفت كه بیمه های عمر یكی از شاخصهای رفاه اجتماعی می باشند. هر جامعه ای كه در آن بیمه عمر از رشد خوبی برخوردار باشد، از نظر اقتصادی هم پیشرفته است. بیمه نامه های عمرو پس انداز باید با توجه به نیاز بازار سازماندهی می‌شود. زیرا كه امروزه انتظار بیمه گزاران از بیمه عمر و پس انداز با گذشته فرق كرده است. قبلاً صحبت از تأمین حداقل معیشت بود ولی امروزه بحث رفاه در ایام پیری مطرح است. به همین خاطر است كه از بیمه نامه های عمر و پس انداز در كشورهای آسیای جنوب شرقی و یا در كشورهای اروپای و آمریكای این قدر استقبال می شود. از طرفی سیستمهای اجتماعی دولتی، جوابگوی نیازهای بشر نمی باشند. یعنی تأمین اجتماعی نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهای پیشرفته هم تكافو نمی كند. وظیفه اینها تأمین حداقل برای بیمه گزاران است .

كسانی كه یك عمر كار كرده اند، یك مستمری بازنشستگی از تأمین اجتماعی دولت می گیرند. راه حال پیشنهادی، بیمه عمرو پس اندازاست. كه به عنوان طرحهای تكمیلی، دولتها مردم را به خرید بیمه نامه ای عمر تشویق می كنند. دولت سیاست تشویقی هم دارد و آن اعمال معافیتهای مالیاتی است.

اما تا زمانی كه این بیمه عمر تكمیلی در بازار سرمایه رقابت نباشد، كارایی لازم را ندارند.

بحث دیگر، محدودیت شركتهای بیمه با توجه به ساختار دولتی آنها است. آنها نمی توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری كنند. بازار سرمایه موجود مسائل خاصی را تحمیل كرده است یعنی ساختار بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری ذخایر ریاضی در مقایسه با سایر كشورها و برطبق آمار كارایی لازم را ندارد.

با توجه به مطالب گفته شده و بر اساس تجربه ای كه طی سالیان متمادی تقریباً از آغاز بیمه عمر و پس ‌انداز تاكنون در برخورد رودرور با بیمه گزاران كسب شده است باید گفت . استقبال هموطنان عزیز از بیمه‌های عمروپس انداز بسیار مناسب است. به خصوص اگر شركتهای بیمه به نیازهای آنان توجه نموده و مطابق خواسته های آنان بیمه عمر و پس ‌انداز را با مزایای متنوع ارائه نمایند.

با توجه به استقبال گسترده مردم و بیمه گزاران وظیفه شركتهای بیمه در آموزش فرهنگهای بیمه های عمر و پس ‌انداز وظیفه ای مهم و خطیر می باشد و بایستی آنها علاوه بر ارائه طرحهای متنوع با نرخ های حق بیمه مناسب، چه از نظر نرخ بهره فنی و چه از نظر نرخهای مرگ و میر به توسعه و گسترش خدمات خود نیز بپردازند. و تسهیلات بیشتری در خصوص جمع‌آوری اقساط حق بیمه و… را برای بیمه گزاران خود فراهم نمائید.

با توجه به شرایط اقتصادی كشور به نظر می رسد پرداخت مناسب و به موقع مشاركت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری های مطمئن ذخایر ریاضی موجب تشویق بیمه‌گزاران به حفظ بیمه نامه های آنان گردیده و باعث افزایش تعداد بیمه‌نامه‌های عمر و پس ‌انداز نیز می گردد.