بکارگیری الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی جهت کنترل توپولوژی و کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر