علوم انسانی · دسامبر 25, 2023 0

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت 💯

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

 

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

 

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات 75
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول :

طرح تحقیق …………………………….. 1

مقدمه ……………………………… 1

بیان مسئله ……………………………. 6

اهداف تحقیق …………………………… 7

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………. 8

فرضیه های تحقیق ……………………….. 9

تعاریف ……………………………….. 10

روش تحقیق …………………………….. 12

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

ادبیات تحقیق ………………………….. 14

کارکردهای خانواده………………………. 14

انواع خانواده از بعد تربیتی……………… 17

روابط و نظام ارزشی خانواده ……………… 19

تاریخچه کودکان استثنائی ………………… 20

خصوصیات دانش آموزان دیر آموز…………….. 21

ملاکهای تشخیص دیرآموزان………………….. 22

طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی ……………… 23

علل عقب ماندگی ذهنی ……………………. 26

فصل سوم : روش تحقیق

نوع تحقیق …………………………….. 40

جامعه و نمونه آماری پژوهش ………………. 41

روش نمونه گیری ………………………… 41

ابزار اندازه گیری ……………………… 43

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 43

شاخص اعبار روائی ………………………. 44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها ………………….. 46

فصل پنجم : نتیچه گیری و پیشنهادات

یافته ها و پیشنهادات……………………. 61

پیشنهادات این پژوهش ……………………. 64

محدودیت های تحقیق ……………………… 66

فهرست منابع …………………………… 67

ضمائم

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت