مدیریت · دسامبر 25, 2023 0

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 320 کیلو بایت
تعداد صفحات 241
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین دانشجویان

فصل اول: طرح پژوهش… 1

مقدمه. 2

1. بیان مسئله. 3

2. هدف اصلی تحقیق.. 5

3. ضرورت و اهمیت موضوع.. 6

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش… 7

مقدمه. 8

1. وسایل ارتباط جمعی.. 9

1- الف) کتاب؛ قدیمی ترین وسیله ارتباط جمعی.. 10

1- ب) روزنامه؛ ابزاری برای تفکر. 11

1- پ) مجلات؛ پاسخی به علایق متنوع.. 13

1- ت) رادیو. 15

1- ث) تلویزیون؛ محبوب ترین رسانه. 16

1- ج) ماهواره. 18

1- ج-1) ماهواره در ایران.. 20

1- چ) اینترنت… 20

1- چ-1) «مولتی مدیا» 24

1-چ-2) «ابرشاهراه های اطلاعاتی» 24

2. نقش و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی.. 24

3. مفهوم مخاطب… 37

4. تحول مفهوم و ماهیت مخاطب… 38

5. مخاطب فعال و منفعل.. 39

6. رویکردهای بررسی مخاطب… 41

6- الف) تحقیق تأثیرها 41

6- ب) نقد ادبی.. 42

6- پ) مطالعات فرهنگی.. 43

6-ت) سنت تحلیل دریافت… 44

6- ه) استفاده و رضامندی.. 44

7. «رویکرد استفاده و رضامندی» 45

8. بنیادهای نظریه «استفاده و رضامندی» 49

9. ابعاد نظریه «استفاده و رضامندی» 50

ج

10. طرح دلایل و نظریه «استفاده و رضامندی» 53

11. نقد کارکردگرایی نظریه «استفاده و رضامندی» 56

12. « رویکرد استفاده و تأثیرات » 60

13. پیشینه پژوهش…. 62

13- الف) پژوهش های خارجی.. 62

13- ب) پژوهش های داخلی.. 64

13-پ) برجستگی این پژوهش نسبت به پژوهش های قبلی.. 66

14. سوالات و فرضیات اصلی تحقیق.. 67

فصل سوم: روش تحقیق.. 69

مقدمه. 70

1. روش تحقیق.. 71

2. جمعیت آماری.. 74

3. روش نمونه گیری و حجم نمونه. 74

4. ابزار و نحوۀ جمع آوری داده ها 75

5. فنون مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها 76

6 . تعریف مفاهیم اصلی پژوهش…. 77

فصل چهارم: یافته های پژوهش… 81

مقدمه. 82

1. یافته‌های توصیفی.. 83

1- الف) اطلاعات عمومی پاسخگویان.. 83

1- ب) بررسی میزان استفاده از رسانه های مختلف از سوی پاسخگویان.. 88

1- پ) کتاب… 123

1- ت) مطبوعات… 126

1- ث) رادیو. 137

1- ج) تلویزیون داخلی.. 143

1- چ) تلویزیون خارجی.. 151

1- ح) اینترنت… 163

2. یافته‌های تحلیلی.. 170

3. یافته‌های جانبی پژوهش…. 200

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری.. 215

مقدمه. 216

1. مرور یافته های توصیفی پژوهش…. 217

1-1) کتاب… 218

1-2) مطبوعات… 219

1-3) رادیو. 220

د

1-4) تلویزیون داخلی.. 221

1-5) تلویزیون خارجی.. 222

1-6) اینترنت و ابرشاهراه های اطلاعاتی.. 223

2. مرور یافته های تبیینی پژوهش…. 224

2-1) بررسی پاسخ سوالات پژوهش…. 224

2-2) بررسی نتایج آزمون فرضیات پژوهش…. 225

2-3) جمع بندی نهایی یافته های پژوهش…. 226

3. محدودیت های پژوهش…. 228

4. پیشنهادهای پژوهش…. 229

منابع و مآخذ.. 230

پیوست ها 234