برق · دسامبر 25, 2023 0

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت 💯

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت

 

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230400كیلوولت

 

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.275 مگا بایت
تعداد صفحات 370
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- كلیات

1-2- هدف

فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

2-1- مقدمه

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه

2-2-1- اضافه ولتاژهای صاعقه

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه

2-2-2- اضافه ولتاژهای كلید زنی (قطع و وصل)

2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل یا كلید‌زنی

2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهای كلیدزنی

2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهای ناشی از كلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی

2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهای كلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار

2-2-3- اضافه ولتاژهای موقت

عنوان صفحه

2-2-3-1- مقدمه

2-2-3-2- خطاهای زمین

2-2-3-3- تغییرات ناگهانی بار

2-2-3-4- اثر فرانتی

2-2-3-5- تشدید در شبكه

2-2-3-6- تشدید در خطوط موازی

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

3-1- مقدمه

3-2- برقگیرهای اكسید روی

3-2-1- ساختمان مقاومتهای غیر خطی

3-2-2- منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها

3-2-3- پایداری حرارتی، اختلال حرارتی

3-2-4- تعاریف و مشخصات برقگیرهای اكسید روی

3-2-4-1- ولتاژ نامی

3-2-4-2- مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری

عنوان صفحه

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم

3-3-4-4- فركانس نامی

3-2-4-5- ولتاژ تخلیه

3-2-4-6- مشخصه حفاظتی برقگیر

3-2-4-7- نسبت حفاظتی

3-2-4-8- حاشیه حفاظتی

3-2-4-9- جریان مبنای برقگیر

3-2-4-10- ولتاژ مرجع

3-2-4-11- جریان دائم برقگیر

3-2-4-12- جریان تخلیه نامی برقگیر

3-2-4-13- قابلیت تحمل انرژی

3-2-4-14- كلاس تخلیه برقگیر

3-2-5- انتخاب برقگیرها

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ كار دائم برقگیر

عنوان صفحه

فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اكسید روی

4-1- مقدمه

4-2- اشكالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر

4-3- پایین بودن كیفیت قرص‌های وریستور

4-4- پیرشدن قرص‌های اكسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان

4-5- نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اكسید روی

4-6- عدم كیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبكه

4-7-1- پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل

4-7-2- پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV

4-8- اشكالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر

4-8-1- وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر

4-8-2- آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر

4-8-3- اكسید شدن و خرابی كنتاكتهای مدارات خارجی برقگیر

عنوان صفحه

فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست 230/400 كیلوولت شهید کشوری کرمانشاه

5-1- مقدمه

5-2- شناسایی پدیده فرورزونانس

5-3- فرورزونانس

5-3-1- فرورزونانس سری یا ولتاژی

5-3-2- فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی

5-4- طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس

5-4-1- مدل پایه

5-4-2- مدل زیر هارمونیك

5-4-3- مدل شبه پریودیك

5-4-4- مدل آشوب گونه

5-5- شناسایی فرورزونانس

5-6- جمع‌آوری اطلاعات شبكه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست شهید کشوری

5-7- بررسی حادثه مورخ 28/2/81 پست شهید کشوری کرمانشاه

5-7-1- مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp

5-7-1-1- رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

عنوان صفحه

5-7-1-2- رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه

5-7-1-3- بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست شهید کشوری کرمانشاه

الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور

ب- ترانسپوز كردن خط بیستون – کرمانشاه

فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

6-1- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

ضمائم

منابع و مراجع

در سیستمهای قدرت و شبكه‌های انتقال و توزیع انرژی الكتریكی، تك‌تك تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبكه، اتصال كوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبكه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی كشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند كه جهت محدود كردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و كلید‌زنی) در شبكه‌های انتقال و توزیع به كار می‌روند. برقگیرها ضمن اینكه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واكنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملكرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

1-2- هدف:

بر طبق گزارشهای رسیده از تخریب برقگیرهای پست 230/400 كیلوولت شهید کشوری کرمانشاه و به منظور بررسی علل این حوادث این پروژه را به انجام رسید.

در این پروژه ابتدا به بررسی انواع اضافه ولتاژهای محتمل در شبكه‌های قدرت پرداخته می‌شود، سپس برقگیرها به عنوان یكی از تجهیزات مهم برای محدود كردن این اضافه ولتاژها معرفی شده و چگونگی طراحی و تعیین پارامترها و مشخصات برقگیر جهت حفاظت مناسب از شبكه مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل چهارم عوامل كلی كه سبب اختلال در عملگرد برقگیر می‌شوند مورد بررسی قرار می‌گیرند. در فصل پنجم با استفاده از نرم‌افزار EMTP كه قادر است حالات گذرا را بطور دقیق در شبكه آنالیز نماید شبكه مورد نظر شبیه‌سازی شده و شكل موج اضافه ولتاژهای تولید شده در شبكه در زمان وقوع حادثه محاسبه و ترسیم شده است.

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی علت تخریب برقگیرهای پست 230-400كیلوولت