بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات 68
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده:
همه رفتارها و عاداتی را كه آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر بابند . روش درست یادگیری و مطالعه را نیز به مانند سایر فنون و مهارتها باید یاد بگیریم.
بنابراین لازم است برای بهبود وضعیت مطالعه و یادگیری در فراگیران و نیز جهت افزایش سرعت و خواندن و درك مطالب خواندنی آموزش شیوه ها فنون و مهارتهای مطالعه و یادگیری به عنوان یكی از دروس آموزشی در تمام سطوح تحصیلی در نظر گرفته شود.
به نظر بسیاری از روانشناسان داشتن انگیزه در مطالعه نقش اساسی دارد انگیزه نیرویی است كه انسان را وادار به كار و فعالیت می كند.
امید است با مطالعه این نوشته ها و تحقیقی كه انجام شده است بتوانم كمكی ناچیز به آینده سازان این مرز و بوم داشته باشم.
در اینجا وظیفه خود می دانم كه از راهنماییهای استاد محترم جناب آقای عجم كه در تدوین این پایان نامه همواره مشوق و راهنمای من بوده اند كمال تشكر و امتنان و قدردانی را بنمایم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار …………………………….. الف
فصل اول : طرح تحقیق……………….. 1
مقدمه……………………………………. 2
طرح مسئله……………………………… 4
سوالات تحقیق………………………….. 6
تعریف واژه ها……………………………. 6
فصل دوم : پیشینه و پاسخگوئی به سوالات …….. 8
پیشینه نظری و علمی ………………………………. 9
سوال شماره1 – مطالعه چیست ؟ ……………….. 10
2- مطالعه چه اهمیتی دارد ؟ ……………………… 11
3- انواع مطالعه كدامند ؟ ……………………………. 13
4- روشها و راهكارهای مطالعه بهتر كدامند؟………. 14
5- انگیزه های مطالعه چه هستند ؟ ………………… 19
6- موانع یك مطالعه موثر كدامند ؟…………………… 22
7- چه امكاناتی برای مطالعه لازم است ؟…………… 25
8- مطالعه مشاركتی یا همیارانه چیست ؟………… 27
9- حكومت چگونه می تواند در مطالعه اثرگذار باشد ؟….. 28
10- فواید یك مطالعه خوب چیست ؟………………………. 29
فصل سوم : روش تحقیق ………………. 30
مقدمه …………………………………….. 31
تعریف جامعه ……………………………… 31
حجم نمونه و روش گزینش جامعه ………. 31
روش جمع آوری اطلاعات ………………… 31
روش بررسی مسئله در تحقیق ……….. 32
ابزار جمع آوری اطلاعات ………………… 32
فصل چهارم ……………………………… 33
تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………… 33
رسم نمودارها ………………………… 34
تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………….. 34
فصل پنجم : تفسیر و نتیجه گیری ……. 50
خلاصه ……………………………………….51
كاربردها ………………………………….. 52
پیشنهادات ………………………………. 53
روش تحقیق………………………………. 54
محدودیت های تحقیق …………………. 55
منابع و مآخذ …………………………… 56
پرسشنامه ……………………………… 57