زمین شناسی · دسامبر 25, 2023 0

بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن 💯

بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن

 

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافی در این منطقه را نشان می دهد

 

بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن

بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن

دسته بندی زمین شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 12.981 مگا بایت
تعداد صفحات 110
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی 11 پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده 320 نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اكتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذكراست در حال حاضر عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.

نرم افزارهای مورد استفاده برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیكی عبارتند از :

  • نرم افزار Excel برای وارد كردن داده ها.
  • نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی.
  • نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو، نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی.
  • نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم، پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی.

نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل كه از روی آنومالی عبور می كند.

توسط روش پیترز عمق كانسار در امتداد پروفیل ها بدست آمده است كه از آن افزایش عمق كانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی كانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها كانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی كانسار در مدلسازی های انجام شده، ذخیره احتمالی كانسار با استفاده از روش مخروط ناقص 785 هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط 095/ (معادل 30% مگنتیت) بدست آمده است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : خصوصیات مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس زمین

1-1- خواص مغناطیسی کانی ها

1-1-1- کانی های دیا مغناطیس

1-1-2- کانی های پارامغناطیس

1-1-3- کانی های فرومغناطیس

1-1-4- خودپذیری مغناطیسی

1-2- خواص مغناطیسی سنگ ها

1-3- مغناطیس باقیمانده

1-4- مغناطیس زمین

1-5- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها

فصل دوم: كانسارهای آهن واكتشاف و استخراج كانسار آهن داوران

2-1- منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن

2-2- انواع کانسارهای آهن

2-2-1- کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی

2-2-2- کانسارهای اسکارنی آهن

2-2-3- کانسارهای آتشفشانی آهن

2-2-4- کانسارهای گرمابی آهن

2-2-5- کانسارهای رسوبی آهن

2-3- کانسارهای آهن در ایران

فصل سوم: موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی منطقه داوران

3-1- كلیاتی در مورد كانسار های استان کرمان

3-2- مشخصات محدوده اکتشافی و راه های ارتباطی به معدن

3-3- موقعیت تکتونیکی منطقه ایران مرکزی

3-4- مختصری از زمین شناسی صفحه رفسنجان

3-5- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه

3-6- آب و هوای منطقه و پوشش گیاهی

فصل چهارم: نرم افزارهای مورد استفاده در این پروژه

4-1- نرم افزار EXCEL

4-2- نرم افزارSurfer

4-2-1- رسم نقشه هم مقدار در نرم افزارSurfer

4-2-2- آماده سازی اطلاعات برای نرم افزار Mag Pick

4-3- نرم افزار Mag pick

4-3-1- ادامه فراسو (UpWard Continuation)

4-3-2- تبدیل به قطب مغناطیسی و شبه گرانی

4-3-3- تعیین محل کانسار روی نقشه هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار magpick

4-4- نرم افزار Mag2dc

4-4-1- توضیحاتی در مورد این نرم افزار

4-4-2- روش کار

4-4-3- آشنایی با برخی از منوهای این نرم افزار

4-5- نرم افزار Sign Proc

4-5-1- انجام فراسو روی یک پروفیل توسطنرم افزار Sign Proc

4-5-2- ترسیم پروفیل مشتق دوم

4-5-3- پروفیل تبدیل به قطب

فصل پنجم: تعبیر و تفسیر داده های مغناطیسی منطقه داوران

5-1- بررسی نمودار فاصله-شدت میدان مغناطیسی

5-2- ترسیم نقشه های هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار Surfer

5-3- نقشه های ادامه فراسو Upward Continuation

5-4- نقشه تبدیل به قطب Reduction To Pole

5-5- رسم نقشه ی شبه گرانی Pseudo Gravity

5-6- تعیین محل كانسار از روی نقشه ی هم مقدار مغناطیسی

5-7- روش پیترز برای بدست آوردن عمق كانسار

5-8- مدلسازی پروفیل 3

5-9- بررسی دو بعدی كانسار روی پروفیل 5

5-9-1- ادامه فراسو روی پروفیل 5 توسط نرم افزار Sign Proc

5-9-2- نمودار مشتق دوم پروفیل 5

5-9-3- نمودار انتقال به قطب پروفیل 5

5-9-4- مدلسازی پروفیل 5 توسط نرم افزار Mag2dc

5-10- بررسی دو بعدی كانسار روی پروفیل 7

5-11- بررسی دو بعدی كانسار روی پروفیل 8

5-11-1- انجام ادامه ی فراسو روی پروفیل 8

5-11-2- مدلسازی پروفیل 8

5-12- تخمین ذخیره

5-12-1- محاسبه ذخیره به روش مخروط ناقص

5-12-2- برون یابی

5-12-3- استفاده از روش مخروط ناقص برای محاسبه ذخیره کانسار داوران

فصل ششم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات

منابع و مآخذ

✔️  بهترین کیفیت 💯 از 💯
✔️  پشتیبانی 24 ساعته
✔️  مناسب ترین قیمت

◀️  فروشگاه فایل سیدا

 

دانلود بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن