اقتصاد · دسامبر 25, 2023 0

اندازه گیری و کنترل کیفیت

اندازه گیری و کنترل کیفیت

اندازه گیری و کنترل کیفیت

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.573 مگا بایت
تعداد صفحات 112
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

-تاریخچه اندازه گیری در جهان
سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یكی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد .
در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسكاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یك سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند . به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریك (METRIC SYS) وارد عمل شدند .
سیستم پایه ای را كه دارای دو استاندارد یكی «متر» برای واحد طول و دیگری «كیلوگرم» برای وزن بوده ، به وجود آوردند . در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند .
در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریك (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند . این قرارداد زمینه را برای ایجاد یك دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه‌ آماده كرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یك منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست .
امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریكایی ، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را كه برای كالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به كار می برند ، به استناد دفتر
استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند .
لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش ، لقی و میزان استفاده ، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند .
هدف كالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذكور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد .

فهرست مطالب
فصل اول
اندازه گیری
1-تاریخچه اندازه گیری در جهان
تعریف اندازه گیری :
صحت :
رواداری :
دقت :
تكرارپذیری :
دامنه و میزان تغییرات :
خطای ثابت :
خطای مطلق :
تصحیح :
منابع خطای اندازه گیری :
خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری :
خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری :
تجزیه و تحلیل اطلاعات اندازه گیری :
وسایل اندازه گیری :
كاربرد برچسبهای كالیبراسیون
نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق
روشنایی :
دما :
فشار
گرد و غبار
رطوبت :
لرزش :
صدا :
كنترل امواج مغناطیسی :
سایر امكانات :
فصل دوم
آزمایش سیستمهای اندازه گیری
مباحث
1) كالیبراسیون Calibration
(شامل 5 گزارش )
2) اندازه گیری برای مرحلة اول مهندسی معكوس و به دست آوردن تلرانس برای قطعات
(شامل 4 گزارش)
3) به دست آوردن لقی ( محوری و شعاعی )
(شامل 2 آزمایش)
4) كنترل در شفت
شامل 2 آزمایش
5) اندازه گیری زاویه های یك چرخدندة مخروطی
فصل سوم
هفت ابزار كنترل كیفیت
استفاده از هفت ابزار كنترل كیفیت در طرح‌ریزی كنترل فرآیند
گامهای سیستماتیك جهت طرحریزی كنترل فرآیند
1-شناخت محصول
· لیست قطعات
· لیست مواد
· برگه های مسیر تولید
· نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
· استاندارد محصول
· آشنایی با محل كاربرد محصول و جمع آوری نظرات مشتریان
· جمع آوری آمار ضایعات و دوباره كاری فرآیند – آمار محصولات نهایی معیوب – آمار محصوللات برگشتی
2-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای محصول
3-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای عملیات های فرآیند
4-تعیین سطح كیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی
5-رسم نمودار علت و معلول
6-تهیه برگه های كنترل
7-تكمیل برگه های كنترل برای یك دوره خاص
8-رسم هیستوگرامها و نمودارهای پاره تو
9-رسم نمودار تمركز نقص ها
10-تعیین مشخصات كنترلی در هر ایستگاه
11-تعیین ایستگاه های كنترل و مشخصه هایی كه نیاز به كنترل دارند .
12-تعیین نوع ابزار كنترلی برای كنترل مشخصه های هر ایستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گیری / هر دو)
13-طراحی نمودارهای كنترل و طرح های نمونه گیری
14-تهیه طرح كنترل (كیفیت) محصول
فصل چهارم
آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحكام كششی
هدف از انجام آزمایش:
وسایل و تجهیزات مورد نیاز:
تئوری آزمایش:
برخی از عوامل موثر بر دمای انتقال عبارتند از:
مراحل انجام آزمایش:
بررسی نتایج:
فصل پنجم
ماشینهای اندازه گیری C.M.M
دستگاه اندازه گیری سه بعدی
دستگاههای اندازه گیری مختصاتی
تعریف:
علل استفاده از دستگاه CMM
الف- سرعت و دقت بر اندازه گیری
ب- قابلیت اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت
ج- قابلیت برنامه ریزی
د- قابلیت اندازه گیری پیوسته (Scaning)
هـ- قابلیت تولید برنامه های اندازه گیری
و- تعریف ریاضی محورهای بصورت ساده
ز- اندازه گیری اپتیكی
ساختار ماشین CMM
سخت افزار: قسمتهای مختلف یك دستگاه CMM عبارتند از:
1- راهنمای محور x
2- قوای محركه سیستم
3- روكش بالشتكهای هر سه محور دستگاه
4- خط كش
5- پل فلزی و ستون راهنمای محور y دستگاه
6- پل فلزی و ستون راهنمای محور y دستگاه
7- ستون محور Z دستگاه
8- قطعه تعادل ستون محور Z
9- كابین برق دستگاه
10- كامپیوتر
11- پراپ و پروپ گیر
12- سنسورهای توقف اضطراری
معرفی یك نرم افزار CMM
1- اكسل AXEL
2- نرم افزار UMESS :
3- نرم افزار SAM :
4- نرم افزار ACE :
5- نرم افزار KUM :
6- نرم افزار G-RAM G-AGE GON :
یك ویژگی مهم
اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت
انواع CMM
ب: CMM roller bring
تنظیم:
محورها:
نظافت:
نكات فنی:
فندانسیون:
نصب و راه اندازی دستگاه CMM