ارائه یک چارچوب جدید برای رمزنگاری اطلاعات با تبدیل اطلاعات به تصویر در شبکه های حسگر بیسیم

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر